Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Партньори

 

Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в:

- Европейска организация по пробация (CEP). Представител на организацията е член на Борда на CEP;

- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието;

- Асоциация на социалните предприятия в България.

 

Стратегически международни партньорства

ð     Холандско, Британско и Американско външни министерства и съответните посолства в България;

ð     Британско министерство на правосъдието;

ð     Европейска организация по пробация - СЕР

ð     Унгарско министерство на правосъдието;

ð     Министерство на правосъдието на Франция;

ð     Министерство на правосъдието на Каталония;

ð     Датска затворна и пробационна служба;

ð     Университетите Кембридж, Оксфорд, Лийдс, Лондон и Кент;

ð     PSW и WORK WISE, Холандия;

ð     КОЕУР, Италия;

ð     Институт по пробация и медиация, Чехия;

ð     Институт “Отворено общество”

 

Национални партньори

  • Министерство на правосъдието и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” Министерство на труда и социалната политика
  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • Национален център по наркомании
  • Български хелзинкски комитет
  • Общините София, Пловдив, Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Велинград и Батак
  • Национален институт на правосъдието
  • Окръжен съд – Пазарджик, Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив
  • Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол
  • Областните пробационни служби в Пловдив, Пазарджик, Враца, Плевен, Благоевград, Кърджали, София
  • Тръст за социална алтернатива