Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2011 година
Съдържание на статията
Архив новини 2011
юли-септември 2011
април-юни 2011
януари-март 2011
Всички страници

 октомври-декември 2011

Продължават Информационните дни в Пазарджишки съдебен регион

685Поредният Информационен ден за представяне на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, се състоя в една от залите на Районен съд – Панагюрище през миналата седмица. Целите на проекта и постигнатите резултати бяха презентирани пред участници от Димитър Русинов – програмен директор на Фонд - ИГА. В програмата на информационното събитие бяха включени лекции на Мария Чешмеджиева - управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, Валентина Гешева - ръководител на ЦСРИ на Фонд - ИГА и Светла Давчева - психолог. Те представиха програмите, по които работят и споделиха опита си от работата до момента както с жертвите, така и с насилниците.
Присъстваха председателят на Районен съд - Панагюрище Цвятко Мангов както и други съдии, районният прокурор на Панагюрище, представители на МКБППМН, Районно управление на полицията, Общинската пробационна служба, училища и медии.
Председателят на РС – Панагюрище изрази удовлетворението си от събитието и призова институциите да обединят усилията си за справяне с проблема. Отношение към него изразиха и други участници в информационния ден.
Обща цел на проекта е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Обучение на екипа на ЦСРИ и Наблюдавано жилище в Пловдив

711На 19 и 20 октомври се проведе обучение на екипите на Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение и Наблюдавано жилище – Пловдив. Двете социални услуги са държавно делегирани дейности от м. юни 2011 г., а Община Пловдив е възложила управлението им на Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
В рамките на обучението доц. Владимир Велинов запозна екипите със Структурирания инструмент за оценка на риска (СИОР) и прилагането му при оценка на рискове от асоциални прояви, рискове в образованието (отпадане от училище) и поведенчески отклонения в детска възраст.
Използването на СИОР ще даде възможност на специалистите, работещи с деца, да вземат под внимание неблагоприятно влияещите върху детското поведение фактори и да изберат формите, методите и начините за преодоляване на негативното им влияние.

Информационен ден в Пещера

709Вторият информационен ден за представяне на проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, се проведе през изминалата седмица в Пещера. Програмния директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов представи пред аудиторията проектните цели, постигнатите резултати и предстоящи дейности. Мария Чешмеджиева – управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, презентира програмата, по която се работи с жертвите на домашно насилие, както и пилотната програма за работа в училищата. Тя се провежда в 4-ри училища в региона – две в Пещера и по едно в град Пазарджик и село Паталеница.
На форума присъстваха представители на Районен съд - Пещера, Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, РУП - Пещера, МКБППМН, Община Пещера, Дирекция „Социално подпомагане” и представители на двете училища, в които се внедрява програмата. Светла Давчева – психолог към Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие, представи методиките, по които се работи и с жертвите, и с насилниците.
Проектът се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът на финансиране е Министерство на правосъдието, на основание чл.19, ал. 3. от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Общата му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.
На 19-ти октомври ще се проведе Информационен ден в Панагюрище, а до края на месеца и във Велинград.

Домашното насилие - „Да не скриваме проблема”

708(4 октомври). Информационен ден за представяне на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, неговите цели, постигнати резултати и предстоящи дейности, се проведе вчера в Националния пресклуб на БТА – Пазарджик. Това е първият подобен форум, предвиден в проекта, като останалите ще се проведат във Велинград, Пещера и Панагюрище – общинските центрове в областта, в които има Районни съдилища.
Проектът бе представен от програмния директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов. След него, гостът на форума, народният представител Гинче Караминова, разясни пред аудиторията състоянието на законодателството по темата и очерта значението на неправителствения сектор в опитите за успешното преодоляване на проблема. Г-жа Караминова коментира и човешкия аспект на темата, касаещ най-вече жените, като показа съпричастие към тяхната болка.
Мария Чешмеджиева – управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие и Валентина Гешева – ръководител на ЦСРИ на Фонд – ИГА представиха програмите, с които се работи съответно с жертвите и насилниците и запознаха присъстващите с придобития до момента опит.
На Информационния форум присъстваха представители на Окръжен и Районен съд - Пазарджик, Областна дирекция „Полиция”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Отдел «Закрила на детето», Затвора, РИО, както и представители на училищата, в които пилотно се внедрява Програмата за превенция на домашно насилие.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА изпълнява проекта от началото на месец август. Той се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът на финансиране е Министерство на правосъдието, на основание чл.19, ал. 3. от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие.Целта му е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.