Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2011 година
Съдържание на статията
Архив новини 2011
юли-септември 2011
април-юни 2011
януари-март 2011
Всички страници

април-юни 2011

Приключи обучението на екипа на ЦСРИ с представители на институциите

696От 13 до 15 юни в хотел “Парадайз Бийч” - с. Влас се проведе четвъртото и последно обучение на екипа на ЦСРИ за лица, освободени от местата за лишаване от свобода. То се проведе съвместно с представители на институциите, които работят с лицата и имат отговорности по ресоциалиазацията им: Затвора - Пазарджик, Дирекция “Социално подпомагане”, РУП в Пазарджик и Септември, Наблюдателната комисия към Общински съвет - Пазарджик и Районна прокуратура - Пазарджик.
Обучението се реализира в рамките на проект “Пилотиране на иновативна социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща организация по проекта е Фонд - ИГА. Основната му цел е създаването на възможности за подобряване качеството на живот на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, посредством развитието на комплексна социална услуга в общността за тази целева група.
За целите на развитието на партньорската мрежа на ЦСРИ и укрепването на услугата, представителите на институциите се включиха в два от четирите обучителни семинара. Основните теми, разисквани на заключителното обучение бяха: Конфликти в работните екипи - същност и причини, ролята на целевата група при създаване на конфликти между екипните; Разграничаване на позициите и интересите при конфликтни ситуации; стилове за справяне в конфликтни ситуации - ефективни модели на поведение и общуване; Междуинституционални конфликти и ефективни начини на взаимодействие в сферата на социалните услуги за правонарушители; Болестна зависимост от ПАВ; Суицидът като мотив и поведение; Справяне със съпротиви и др.

Трети етап в обучението на екипа на ЦСРИ

695Екипът на ЦСРИ за лица, освободени от местата за лишаване от свобода, премина и през третия етап от планираната в проекта професионалната подготовка. От 30 май до 3 юни, в база близо до Троян, участниците от екипа изслушаха серия от лекции,касаещи същността на динамичното интервю, съответните фази и преходи, през които то преминава, както и контролът върху интервюто отстрана на професионалиста. Заедно с беседите за вербалното и невербално поведение на бенефициентите, уменията им за водене на разговор, себепредставяне и работата със съпротиви, участниците бяха запознати и с видовете наказания, които те са изтърпели. Беше акцентирано конкретно на наказанието „пробация”, пробационните мерки и изпълнението им, като по-малко познати в България.
За по-лесно усвояване и затвърждаване на знанията, почти всяка от лекциите беше съпътствана с конкретни упражнения и практически занимания, в които участниците работеха на малки групи.

Фонд - ИГА - с презентация на международна конференция

694В края на миналата седмица от град Антакия - Турция се завърна Андрей Момчилов – мениджър „Международни проекти” във Фонд - ИГА, който взе участие в конференция на тема „Програми за правонарушители в системата на затворите и пробацията”. Домакин на форума бе Министерство на правосъдието на Република Турция, а поканата до ИГА бе изпратена от Европейската комисия и Европейската организация по пробация.
Представителят на Фонд – ИГА направи презентация на тема „Запад - Изток - трансфер на програми за правонарушители с алкохолна или наркотична зависимост”. Участието в престижния форум дойде като резултат от силното международно представяне на организацията в рамките на Проект „СТАРР - Засилване на международния подход към намаляване на рецидивизма”. В него Фонд - ИГА е партньор на Великобритания, Франция, Унгария и Европейската организация по пробация.

Доставчици на социални услуги се обучават в работа с модел ЕНТЕР - 2

692В началото на седмицата в хотел „Елбрус” - Велинград стартираха обученията по прилагане на модел ЕНТЕР-2. Те се реализират в рамките на 4-ри модула и ще продължат до месец юли. Обученията са по проект на Фонд - ИГА „ЕНТЕР-2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В семинарите са включени специалисти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, общините и неправителствения сектор, които работят с целевата група.
След приключване на обучението участниците ще положат изпит. При успешното му завършване ще придобият квалификация като част от професията „икономист”, специалност „икономика и мениджмънт” и квалификация в професионално направление „социална работа и консултиране”, част от професията „сътрудник социални дейности” по изискванията на НАПОО, с фокус - работа с модел ЕНТЕР-2.

С национална конференция приключи тригодишен проект на Фонд - ИГА

691(12 май). Вчера в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър” в Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът е тригодишен и се финансира от швейцарската фондация „ОУК”. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
Присъстваха около 70 представители на институции и организации от от София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, Пещера и Ракитово, с отношение към темата на конференцията - „Сексуалните правонарушения срещу деца”. Приветствие към участниците поднесоха Даниела Машева - зам-министър на правосъдието, Даринка Янкова - зам.-изпълнителен директор на АСП, която прочете и поздравителен адрес от министъра на труда и социалната политика и Дафинка Семерджиева - зам.-областен управител на Пазарджик.
Основна цел на проекта е да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и/или експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с деца - жертви и извършители на сексуално насилие. По време на конференцията беше представено първото по рода си изследване на извършителите на сексуални престъпления срещу деца, както и програми и инструменти за въздействие върху тази целева група.
Две културни мероприятия съпътстваха форума - изложба и театрално представление. Изложбата „Откраднато слънце” беше открита във фоайето на Община Пазарджик в същия ден. Тя представя постери с детски рисунки, пластика и друга медия на деца, пострадали от насилие. Изложбата вече беше показана в Градска художествена галерия - Пловдив в началото на тази година.
От 18.30 часа, на Камерна сцена на ДТ «К. Величков» - Пазарджик, беше представена постановката на Драматичен театър „Сава Огнянов” - Русе „Уравнение”. Тя е дело на русенския драматург Орлин Дяков. Пиесата е част от национален проект на театъра за превенеция на насилието между децата в училище. Освен участниците в конференцията представлението посетиха и ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, които взеха участие в реализацията на проекта.

Екипът на ЦСРИ и представители на институции на съвместно обучение

690От 27-ми до 29-ти април в хотел „Елбрус”- Велинград се проведе тридневен обучителен семинар. Екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на лица, освободени от местата за лишаване от свобода, съвместно с представители на институции, се обучаваха в рамките на Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”. Целта на обучението бе да се обмени информация между ЦСРИ и партньорските институции и да се обсъдят евентуални подобрения на механизмите за споделяне на информация, насочване на случаи, както и специфични въпроси, възникващи при предоставянето, развитието и обогатяването на услугата.
В семинара взеха участие представители на Затворите в Пазарджик и Бобов дол, Районните управления на полицията в Пазарджик и Септември, Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” - Пазарджик, Прокуратурата в Пазарджик и др.
Проектът на Фонд - ИГА се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира в началото на тази година, а предоставянето на социалната услуга - от началото на месец април.

Първо обучение на екипа на ЦСРИ

689Eкипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода премина първото си обучение. В рамките на проекта са предвидени общо четири обучения, две от които са само за екипа, а другите ще се проведат, съвместно с представители на институциите, които ще партнират на екипа на ЦСРИ в предоставянето на социалната услуга.
Обучението беше 5-дневно, изнесено и фокусира върху основните знания, техники и умения, необходими за успешното оценяване, планиране и водене на случаи в рамките на социалната услуга. Тримата квалифицирани лектори, подпомагани от фасилитатор, обхванаха широк спектър от теми теми: Био-психо-социален модел за разбиране и оценка на човешкото поведение; Подходи и модели при извършване на психологическа оценка на личността; Оценка на мотивационната сфера и ценностната система на личността; Описание и документиране на индивидуален психологичен профил; Видове правонарушения и наказателна отговорност; Системният подход при работа с правонарушители и техните семейства; Работа с лишени от свобода и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”; Социална работа с лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” - водене на случай, документация и т.н. Лекциите бяха придружени от практически упражнения и ролеви игри, които поставяха екипа в конкретна ситуация и по този начин осъществиха директна връзка на теорията с практиката.
Дейността се реализира по Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приключи представянето на модел „ЕНТЕР-2”

688На 5 април в зала на Общинска администрация – Благоевград се проведе последният информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2”. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Освен него бяха представени и национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационните дни в страната - в Благоевград, Бургас, Враца, Пазарджик, Плевен и Пловдив - бяха посетени от представители на институции и НПО, които имат отношение към работата с лица, освободени от местата за лишаване от свобода.
В предстоящия календар на проекта е заложено провеждане на обучение на подбрани, по време на информационните дни, специалисти за работа с модела „ЕНТЕР-2”. При успешно положен изпит на финала на обучението, участниците ще получат удостоверение за част от професия по НАПОО.
Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

Стартира социална услуга за лица, освободени от местата за лишаване от свобода

687От днес Фонд за превенция на престъпността - ИГА започва предоставянето на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Дейността се реализира по Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира в началото на тази година и ще продължи 12 месеца. Вече е сформиран екипът, който ще предоставя услугата. През месец март, след проведен конкурс, бяха назначени управител, социален педагог, двама психолози и четирима социални работници. Към екипа ще работи и юрист. За предоставянето на услугата е ремонтиран и оборудван специален офис.
До края на годината специалистите ще подпомогнат реинтеграцията на около 200 лица, освободени от местата за лишаване от свобода, от област Пазарджик. Това е иновативна нерезидентна социална услуга от типа на общорегламентирания в социалното законодателство Център за социална рехабилитация и интеграция. Една от целите на проекта е да се създадат възможности за подобряване качеството на живот на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, посредством целенасочено пилотиране и развитие на комплексна социална услуга в общността за тази целева група.