Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2011 година
Съдържание на статията
Архив новини 2011
юли-септември 2011
април-юни 2011
януари-март 2011
Всички страници

януари-март 2011

Здравно-образователна сесия в Септември

686Вчера в Септември се проведе здравно-образователна сесия с ученици от общината. Екип доброволци от клуб ”Връстници обучават връстници” представи информация по проблема ХИВ/СПИН. Младите обучители подробно се спряха на въпросите: Какво е ХИВ? Какво е СПИН? Как се заразяват хората с ХИВ? Как се проявява болестта? и др. В презентацията бяха поставени акценти по отношение на тестовете за ХИВ и предпазването от инфектиране. Доброволците от Клуб „ВОВ” направиха демонстрация за поставяне на презерватив.
Въпреки първоначалното напрежение и известно неудобство сред младите хора от Септември, между обучители и обучаеми се получи много добра обратна връзка и сесията завърши с удовлетворение и за двете страни.
Клуб "Връстници обучават връстници" реализира дейността си в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.

Продължава представянето на модел „ЕНТЕР-2”

685Третият информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2” се проведе в заседателна зала на Областна администрация – Бургас. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
На презентацията присъстваха представители на Апелативна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на полицията, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, Затвора, Община Бургас, неправителствени организации и др. Освен модел „ЕНТЕР-2” бяха представени национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационни дни предстоят и в Плевен, Враца и Благоевград. Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

Информационен ден представя модел за социално включване

684Днес, в конферентната зала на комплекс „Империал” - Пазарджик, се проведе Информационен ден за популяризиране на модела ЕНТЕР-2, създаден в рамките на проекта на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
Специално разработеният модел предоставя възможност на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода, за адекватно социално включване. Моделът включва социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и активен социално-трудов менторинг (АСТМ). За допълнителното финансиране на ЦСРИ се предполага създаването на социално предприятие, предоставящо квалификационни, обучителни програми и консултации за доставчици на социални услуги и други клиенти.
До края на този месец подобни информационни дни ще бъдат проведени в Пловдив, Бургас, Плевен, Враца и Благоевград.
Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

"Откраднато слънце"

683В петък, 25 февруари, от 16.30 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита Изложбата „Откраднато слънце”. Изложбата представя фотоси с произведения на деца, преживели насилие. Децата са създали своите произведения при работата си в група за художествени занимания в рамките на проект, финансиран от Фондация „ОУК” - Швейцария. Проектът „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА от 2009 г.
Изложбата показва 36 художествените произведения, изработени от 16 деца на възраст от 6 до 16 години. Реалната работа с децата е продължила шест месеца. Целта на изложбата е да фокусира общественото внимание и да изостри обществената чувствителност и бдителност към проблема. Тя ще бъде представена и през месец април в Пазарджик като част от Заключителната конференция по проекта.

Доброволците от Клуб „ВОВ” - най-активни в антиспин кампанията

682На 14 февруари Фонд за превенция на престъпността – ИГА се включи активно в Националната антиспин кампания с дейностите си по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.
От 14.00 часа в зала „Устрем” на Младежкия дом доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” от Компонент 7 направиха презентация на тема: „ХИВ/СПИН – разпространение, предпазване, лечение”. В следобедните и вечерни часови по улиците на града и заведенията те раздаваха здравно-образователни материали.
На 15 февруари презентацията беше представена и в читалище „Развитие”- Пещера, а в същия ден младите хора посетиха и Кризисния център деца и лица, пострадали от насилие.
Специалистите, работещи по Компонент 4 ”Намаляване уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” проведоха информационна среща в ромската махала в Пещера, на която презентираха темата и ще раздадоха здравно-информационно материали.