Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2011 година
Съдържание на статията
Архив новини 2011
юли-септември 2011
април-юни 2011
януари-март 2011
Всички страници

 октомври-декември 2011

Продължават Информационните дни в Пазарджишки съдебен регион

685Поредният Информационен ден за представяне на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, се състоя в една от залите на Районен съд – Панагюрище през миналата седмица. Целите на проекта и постигнатите резултати бяха презентирани пред участници от Димитър Русинов – програмен директор на Фонд - ИГА. В програмата на информационното събитие бяха включени лекции на Мария Чешмеджиева - управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, Валентина Гешева - ръководител на ЦСРИ на Фонд - ИГА и Светла Давчева - психолог. Те представиха програмите, по които работят и споделиха опита си от работата до момента както с жертвите, така и с насилниците.
Присъстваха председателят на Районен съд - Панагюрище Цвятко Мангов както и други съдии, районният прокурор на Панагюрище, представители на МКБППМН, Районно управление на полицията, Общинската пробационна служба, училища и медии.
Председателят на РС – Панагюрище изрази удовлетворението си от събитието и призова институциите да обединят усилията си за справяне с проблема. Отношение към него изразиха и други участници в информационния ден.
Обща цел на проекта е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Обучение на екипа на ЦСРИ и Наблюдавано жилище в Пловдив

711На 19 и 20 октомври се проведе обучение на екипите на Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение и Наблюдавано жилище – Пловдив. Двете социални услуги са държавно делегирани дейности от м. юни 2011 г., а Община Пловдив е възложила управлението им на Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
В рамките на обучението доц. Владимир Велинов запозна екипите със Структурирания инструмент за оценка на риска (СИОР) и прилагането му при оценка на рискове от асоциални прояви, рискове в образованието (отпадане от училище) и поведенчески отклонения в детска възраст.
Използването на СИОР ще даде възможност на специалистите, работещи с деца, да вземат под внимание неблагоприятно влияещите върху детското поведение фактори и да изберат формите, методите и начините за преодоляване на негативното им влияние.

Информационен ден в Пещера

709Вторият информационен ден за представяне на проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, се проведе през изминалата седмица в Пещера. Програмния директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов представи пред аудиторията проектните цели, постигнатите резултати и предстоящи дейности. Мария Чешмеджиева – управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, презентира програмата, по която се работи с жертвите на домашно насилие, както и пилотната програма за работа в училищата. Тя се провежда в 4-ри училища в региона – две в Пещера и по едно в град Пазарджик и село Паталеница.
На форума присъстваха представители на Районен съд - Пещера, Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие, РУП - Пещера, МКБППМН, Община Пещера, Дирекция „Социално подпомагане” и представители на двете училища, в които се внедрява програмата. Светла Давчева – психолог към Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие, представи методиките, по които се работи и с жертвите, и с насилниците.
Проектът се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът на финансиране е Министерство на правосъдието, на основание чл.19, ал. 3. от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Общата му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.
На 19-ти октомври ще се проведе Информационен ден в Панагюрище, а до края на месеца и във Велинград.

Домашното насилие - „Да не скриваме проблема”

708(4 октомври). Информационен ден за представяне на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, неговите цели, постигнати резултати и предстоящи дейности, се проведе вчера в Националния пресклуб на БТА – Пазарджик. Това е първият подобен форум, предвиден в проекта, като останалите ще се проведат във Велинград, Пещера и Панагюрище – общинските центрове в областта, в които има Районни съдилища.
Проектът бе представен от програмния директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов. След него, гостът на форума, народният представител Гинче Караминова, разясни пред аудиторията състоянието на законодателството по темата и очерта значението на неправителствения сектор в опитите за успешното преодоляване на проблема. Г-жа Караминова коментира и човешкия аспект на темата, касаещ най-вече жените, като показа съпричастие към тяхната болка.
Мария Чешмеджиева – управител на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие и Валентина Гешева – ръководител на ЦСРИ на Фонд – ИГА представиха програмите, с които се работи съответно с жертвите и насилниците и запознаха присъстващите с придобития до момента опит.
На Информационния форум присъстваха представители на Окръжен и Районен съд - Пазарджик, Областна дирекция „Полиция”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Отдел «Закрила на детето», Затвора, РИО, както и представители на училищата, в които пилотно се внедрява Програмата за превенция на домашно насилие.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА изпълнява проекта от началото на месец август. Той се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът на финансиране е Министерство на правосъдието, на основание чл.19, ал. 3. от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие.Целта му е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

 


юли-септември 2011

Пилотна програма за превенция на домашното насилие се провежда в 4-ри училища

707Пилотна програма за превенция на домашното насилие за приложение в училищата беше разработена от експерти в рамките на проекта за домашно насилие. Програмата бе изпратена за обсъждане на съдилищата в региона, както и в Областна дирекция „Полиция”, Дирекция „Социално подпомагане” и Регионалния инспекторат по образование в Пазарджик. Програмата ще бъде тествана в 4-ри училища в областта – две в Пещера, едно в Пазарджик и едно в село Паталеница. Тя съдържа 3 сесии с по 2 учебни часа всяка. В избраните училища са формирани групи от по 20 ученика. Към програмата е разработено и ръководство, което улеснява както лекторите, така и участниците в нея. След приключването й тя ще бъде обсъдена отново с всички участници в разработването и прилагането й и едва тогава ще придобие своя окончателен вариант. Тогава отново ще бъде приложена в избрани училища.

Обучение повишава капацитета на специалисти за работа по проблема домашно насилие

706От началото на месец август Фонд - ИГА работи по реализацията на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН». За специалистите, прилагащи отделните програми и услуги и за представители на релевантните институции по ЗЗДН, от 22-ри до 24-ти септември се проведе обучителен семинар в курорта Слънчев бряг. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността на експерти и специалисти по отношение на проблема домашно насилие, начините за практическо изпълнение на заложените в Закона за защита от домашното насилие мерки, същността на социалната работа и психологическата подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие. Темите, залегнали в него, акцентираха върху повишаване на чувствителността към проблема, както и към формиране на адекватни нагласи у специалистите и представителите на институции за нетолериране проявите на домашно насилие, проявяване на разбиране и съпричастност към преживяванията на жертвите.
Обучението си постави и съвсем практически цели: формирани но практически умения за идентифициране случаи на домашно насилие, оказване на помощ чрез насочване към юридическа защита и консултиране и компетентни служби за психо-социална подкрепа,както и умения за работа по специализирани програми.
В обучението се включиха над 30 представители на институции и специалисти по прилагане на програмите и услугите.

Финална конференция по Проект „ЕНТЕР – 2”

705На 30 август, от 9 часа, в конферентната зала на хотел „Севън Хилс” – Пловдив се проведе Заключителна конференция по Проекта на Фонд – ИГА „EНТЕР-2 - Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
ЕНТЕР-2 е специално разработен модел, предоставящ възможност на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, за адекватно социално включване. По време на конференцията бяха представени разработените и пилотирани в рамките на проекта: Програма за обучение на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, в Активен социално-трудов менторинг, социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за целевата група, Методика и Обучителна програма за доставчици на социални услуги - част от модела „ЕНТЕР-2”.
Проект „
E
НТЕР - 2.Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се реализира в периода март 2010 - август 2011 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори - Фондация за регионално развитие „РОМА” - Пловдив, Сдружение „Център за обучение и услуги” и „Таурус - консултинг” ЕООД.
Основната цел на проекта бе да се окаже подкрепа за успешно социално включване на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода.

Клуб „ВОВ” - на гости в Ракитово

704Макар и в лятна ваканция, младите доброволци от Клуб „ВОВ” не се отказаха от активна дейност за реализация на своите задачи в рамките на Компонент 7 на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН». Цел на компонента е намаляване уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи.
В края на месец юли младите доброволци посетиха Възпитателно училище-интернат -Ракитово и проведоха поредната си здравно-образователна сесия пред 20 възпитаници на училището. Основната тема, която доброволците представиха беше „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, но тя постепенно се разшири и обхвана също и наркотиците, както и връзката им с опасното заболяване. Младите хора от ВУИ показаха голяма активност при разглеждането на темата и демонстрираха добри познания и осведоменост по основните й аспекти.

Изложба „Светът през моите очи”

703Младите хора от Клуб „Връстници обучават връстници”(ВОВ) в Пазарджик, които работят по Компонент 7 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, реализираха поредната си инициатива. Тя е част от националната кампания „Младите хора в действие” на Международната Y-PEER мрежа в България. Във фоайето на Община Пазарджик младежите и девойките от Клуб „ВОВ” подредиха изложба от рисунки и фотоси под надслов „Светът през моите очи”. Този начин, за да изразят отношението си към темата, са избрали и връстниците им от Габрово и Перник.
Изложбата ще продължи от 1 до 10 август. Тя съдържа 32 фотоса и рисунки по темата.
Клуб „Връстници обучават връстници” функционира в Пазарджик вече трета година, като част от Компонент 7 на Програма «Превенция и контло на ХИВ/СПИН». Цел на компонента е намаляване уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи.

Проект „ ЕНТЕР-2” обучи 30 доставчици на социални услуги

701В края на миналата седмица приключи обучението на специалисти, работещи за социално включване на бивши затворници, в рамките на Проект „ЕНТЕР-2„ Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Обучението преминаха 30 представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, общините и неправителствения сектор, които работят с целевата група. След приключването му те положиха съответния изпит и получиха квалификация за прилагане на модел ЕНТЕР-2.
Обученията се проведоха от Фонд за превенция на престъпността - ИГА и партньорските организации Сдружение „Център за обучение и услуги” и Таурус консултинг.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фонд - ИГА подписа два договора за управление на социални услуги в Пловдив

697Договори за управление на две социални услуги на територията на Община Пловдив подписа Фонд за превенция на престъпността - ИГА през миналия месец. Първата е „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)” - подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение. Целева група на услугата са деца и младежи, настанени в Домове за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), младежи, напускащи специализирани институции за деца, деца в риск от отпадане от училище, деца, отпаднали от училище и деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, както и семейства на изброените групи.
Вторият договор се отнася до управлението на социалната услуга в общността „Наблюдавано жилище”, за младежи, напускащи ДДЛРГ. Целева група на тази услуга са пълнолетни мъже и жени в трудоспособна възраст, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, преходни и защитени жилища. Възможно е и приемането на лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална подкрепа в прехода им към самостоятелен живот.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели конкурса, обявен от Община Пловдив и ще управлява двете делегирани дейности след усп
e
шно изпълнен проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на този проект двете услуги бяха предоставяни в продължение на 8 месеца.
Договорите са сключени за срок от 3 години.
април-юни 2011

Приключи обучението на екипа на ЦСРИ с представители на институциите

696От 13 до 15 юни в хотел “Парадайз Бийч” - с. Влас се проведе четвъртото и последно обучение на екипа на ЦСРИ за лица, освободени от местата за лишаване от свобода. То се проведе съвместно с представители на институциите, които работят с лицата и имат отговорности по ресоциалиазацията им: Затвора - Пазарджик, Дирекция “Социално подпомагане”, РУП в Пазарджик и Септември, Наблюдателната комисия към Общински съвет - Пазарджик и Районна прокуратура - Пазарджик.
Обучението се реализира в рамките на проект “Пилотиране на иновативна социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща организация по проекта е Фонд - ИГА. Основната му цел е създаването на възможности за подобряване качеството на живот на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, посредством развитието на комплексна социална услуга в общността за тази целева група.
За целите на развитието на партньорската мрежа на ЦСРИ и укрепването на услугата, представителите на институциите се включиха в два от четирите обучителни семинара. Основните теми, разисквани на заключителното обучение бяха: Конфликти в работните екипи - същност и причини, ролята на целевата група при създаване на конфликти между екипните; Разграничаване на позициите и интересите при конфликтни ситуации; стилове за справяне в конфликтни ситуации - ефективни модели на поведение и общуване; Междуинституционални конфликти и ефективни начини на взаимодействие в сферата на социалните услуги за правонарушители; Болестна зависимост от ПАВ; Суицидът като мотив и поведение; Справяне със съпротиви и др.

Трети етап в обучението на екипа на ЦСРИ

695Екипът на ЦСРИ за лица, освободени от местата за лишаване от свобода, премина и през третия етап от планираната в проекта професионалната подготовка. От 30 май до 3 юни, в база близо до Троян, участниците от екипа изслушаха серия от лекции,касаещи същността на динамичното интервю, съответните фази и преходи, през които то преминава, както и контролът върху интервюто отстрана на професионалиста. Заедно с беседите за вербалното и невербално поведение на бенефициентите, уменията им за водене на разговор, себепредставяне и работата със съпротиви, участниците бяха запознати и с видовете наказания, които те са изтърпели. Беше акцентирано конкретно на наказанието „пробация”, пробационните мерки и изпълнението им, като по-малко познати в България.
За по-лесно усвояване и затвърждаване на знанията, почти всяка от лекциите беше съпътствана с конкретни упражнения и практически занимания, в които участниците работеха на малки групи.

Фонд - ИГА - с презентация на международна конференция

694В края на миналата седмица от град Антакия - Турция се завърна Андрей Момчилов – мениджър „Международни проекти” във Фонд - ИГА, който взе участие в конференция на тема „Програми за правонарушители в системата на затворите и пробацията”. Домакин на форума бе Министерство на правосъдието на Република Турция, а поканата до ИГА бе изпратена от Европейската комисия и Европейската организация по пробация.
Представителят на Фонд – ИГА направи презентация на тема „Запад - Изток - трансфер на програми за правонарушители с алкохолна или наркотична зависимост”. Участието в престижния форум дойде като резултат от силното международно представяне на организацията в рамките на Проект „СТАРР - Засилване на международния подход към намаляване на рецидивизма”. В него Фонд - ИГА е партньор на Великобритания, Франция, Унгария и Европейската организация по пробация.

Доставчици на социални услуги се обучават в работа с модел ЕНТЕР - 2

692В началото на седмицата в хотел „Елбрус” - Велинград стартираха обученията по прилагане на модел ЕНТЕР-2. Те се реализират в рамките на 4-ри модула и ще продължат до месец юли. Обученията са по проект на Фонд - ИГА „ЕНТЕР-2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В семинарите са включени специалисти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, общините и неправителствения сектор, които работят с целевата група.
След приключване на обучението участниците ще положат изпит. При успешното му завършване ще придобият квалификация като част от професията „икономист”, специалност „икономика и мениджмънт” и квалификация в професионално направление „социална работа и консултиране”, част от професията „сътрудник социални дейности” по изискванията на НАПОО, с фокус - работа с модел ЕНТЕР-2.

С национална конференция приключи тригодишен проект на Фонд - ИГА

691(12 май). Вчера в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър” в Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът е тригодишен и се финансира от швейцарската фондация „ОУК”. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
Присъстваха около 70 представители на институции и организации от от София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, Пещера и Ракитово, с отношение към темата на конференцията - „Сексуалните правонарушения срещу деца”. Приветствие към участниците поднесоха Даниела Машева - зам-министър на правосъдието, Даринка Янкова - зам.-изпълнителен директор на АСП, която прочете и поздравителен адрес от министъра на труда и социалната политика и Дафинка Семерджиева - зам.-областен управител на Пазарджик.
Основна цел на проекта е да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и/или експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с деца - жертви и извършители на сексуално насилие. По време на конференцията беше представено първото по рода си изследване на извършителите на сексуални престъпления срещу деца, както и програми и инструменти за въздействие върху тази целева група.
Две културни мероприятия съпътстваха форума - изложба и театрално представление. Изложбата „Откраднато слънце” беше открита във фоайето на Община Пазарджик в същия ден. Тя представя постери с детски рисунки, пластика и друга медия на деца, пострадали от насилие. Изложбата вече беше показана в Градска художествена галерия - Пловдив в началото на тази година.
От 18.30 часа, на Камерна сцена на ДТ «К. Величков» - Пазарджик, беше представена постановката на Драматичен театър „Сава Огнянов” - Русе „Уравнение”. Тя е дело на русенския драматург Орлин Дяков. Пиесата е част от национален проект на театъра за превенеция на насилието между децата в училище. Освен участниците в конференцията представлението посетиха и ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, които взеха участие в реализацията на проекта.

Екипът на ЦСРИ и представители на институции на съвместно обучение

690От 27-ми до 29-ти април в хотел „Елбрус”- Велинград се проведе тридневен обучителен семинар. Екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на лица, освободени от местата за лишаване от свобода, съвместно с представители на институции, се обучаваха в рамките на Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”. Целта на обучението бе да се обмени информация между ЦСРИ и партньорските институции и да се обсъдят евентуални подобрения на механизмите за споделяне на информация, насочване на случаи, както и специфични въпроси, възникващи при предоставянето, развитието и обогатяването на услугата.
В семинара взеха участие представители на Затворите в Пазарджик и Бобов дол, Районните управления на полицията в Пазарджик и Септември, Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” - Пазарджик, Прокуратурата в Пазарджик и др.
Проектът на Фонд - ИГА се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира в началото на тази година, а предоставянето на социалната услуга - от началото на месец април.

Първо обучение на екипа на ЦСРИ

689Eкипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода премина първото си обучение. В рамките на проекта са предвидени общо четири обучения, две от които са само за екипа, а другите ще се проведат, съвместно с представители на институциите, които ще партнират на екипа на ЦСРИ в предоставянето на социалната услуга.
Обучението беше 5-дневно, изнесено и фокусира върху основните знания, техники и умения, необходими за успешното оценяване, планиране и водене на случаи в рамките на социалната услуга. Тримата квалифицирани лектори, подпомагани от фасилитатор, обхванаха широк спектър от теми теми: Био-психо-социален модел за разбиране и оценка на човешкото поведение; Подходи и модели при извършване на психологическа оценка на личността; Оценка на мотивационната сфера и ценностната система на личността; Описание и документиране на индивидуален психологичен профил; Видове правонарушения и наказателна отговорност; Системният подход при работа с правонарушители и техните семейства; Работа с лишени от свобода и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”; Социална работа с лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” - водене на случай, документация и т.н. Лекциите бяха придружени от практически упражнения и ролеви игри, които поставяха екипа в конкретна ситуация и по този начин осъществиха директна връзка на теорията с практиката.
Дейността се реализира по Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приключи представянето на модел „ЕНТЕР-2”

688На 5 април в зала на Общинска администрация – Благоевград се проведе последният информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2”. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Освен него бяха представени и национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационните дни в страната - в Благоевград, Бургас, Враца, Пазарджик, Плевен и Пловдив - бяха посетени от представители на институции и НПО, които имат отношение към работата с лица, освободени от местата за лишаване от свобода.
В предстоящия календар на проекта е заложено провеждане на обучение на подбрани, по време на информационните дни, специалисти за работа с модела „ЕНТЕР-2”. При успешно положен изпит на финала на обучението, участниците ще получат удостоверение за част от професия по НАПОО.
Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

Стартира социална услуга за лица, освободени от местата за лишаване от свобода

687От днес Фонд за превенция на престъпността - ИГА започва предоставянето на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Дейността се реализира по Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира в началото на тази година и ще продължи 12 месеца. Вече е сформиран екипът, който ще предоставя услугата. През месец март, след проведен конкурс, бяха назначени управител, социален педагог, двама психолози и четирима социални работници. Към екипа ще работи и юрист. За предоставянето на услугата е ремонтиран и оборудван специален офис.
До края на годината специалистите ще подпомогнат реинтеграцията на около 200 лица, освободени от местата за лишаване от свобода, от област Пазарджик. Това е иновативна нерезидентна социална услуга от типа на общорегламентирания в социалното законодателство Център за социална рехабилитация и интеграция. Една от целите на проекта е да се създадат възможности за подобряване качеството на живот на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, посредством целенасочено пилотиране и развитие на комплексна социална услуга в общността за тази целева група.януари-март 2011

Здравно-образователна сесия в Септември

686Вчера в Септември се проведе здравно-образователна сесия с ученици от общината. Екип доброволци от клуб ”Връстници обучават връстници” представи информация по проблема ХИВ/СПИН. Младите обучители подробно се спряха на въпросите: Какво е ХИВ? Какво е СПИН? Как се заразяват хората с ХИВ? Как се проявява болестта? и др. В презентацията бяха поставени акценти по отношение на тестовете за ХИВ и предпазването от инфектиране. Доброволците от Клуб „ВОВ” направиха демонстрация за поставяне на презерватив.
Въпреки първоначалното напрежение и известно неудобство сред младите хора от Септември, между обучители и обучаеми се получи много добра обратна връзка и сесията завърши с удовлетворение и за двете страни.
Клуб "Връстници обучават връстници" реализира дейността си в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.

Продължава представянето на модел „ЕНТЕР-2”

685Третият информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2” се проведе в заседателна зала на Областна администрация – Бургас. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
На презентацията присъстваха представители на Апелативна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на полицията, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, Затвора, Община Бургас, неправителствени организации и др. Освен модел „ЕНТЕР-2” бяха представени национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационни дни предстоят и в Плевен, Враца и Благоевград. Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

Информационен ден представя модел за социално включване

684Днес, в конферентната зала на комплекс „Империал” - Пазарджик, се проведе Информационен ден за популяризиране на модела ЕНТЕР-2, създаден в рамките на проекта на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
Специално разработеният модел предоставя възможност на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода, за адекватно социално включване. Моделът включва социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и активен социално-трудов менторинг (АСТМ). За допълнителното финансиране на ЦСРИ се предполага създаването на социално предприятие, предоставящо квалификационни, обучителни програми и консултации за доставчици на социални услуги и други клиенти.
До края на този месец подобни информационни дни ще бъдат проведени в Пловдив, Бургас, Плевен, Враца и Благоевград.
Проект „
EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия.
Пилотна фаза”.

"Откраднато слънце"

683В петък, 25 февруари, от 16.30 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита Изложбата „Откраднато слънце”. Изложбата представя фотоси с произведения на деца, преживели насилие. Децата са създали своите произведения при работата си в група за художествени занимания в рамките на проект, финансиран от Фондация „ОУК” - Швейцария. Проектът „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА от 2009 г.
Изложбата показва 36 художествените произведения, изработени от 16 деца на възраст от 6 до 16 години. Реалната работа с децата е продължила шест месеца. Целта на изложбата е да фокусира общественото внимание и да изостри обществената чувствителност и бдителност към проблема. Тя ще бъде представена и през месец април в Пазарджик като част от Заключителната конференция по проекта.

Доброволците от Клуб „ВОВ” - най-активни в антиспин кампанията

682На 14 февруари Фонд за превенция на престъпността – ИГА се включи активно в Националната антиспин кампания с дейностите си по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.
От 14.00 часа в зала „Устрем” на Младежкия дом доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” от Компонент 7 направиха презентация на тема: „ХИВ/СПИН – разпространение, предпазване, лечение”. В следобедните и вечерни часови по улиците на града и заведенията те раздаваха здравно-образователни материали.
На 15 февруари презентацията беше представена и в читалище „Развитие”- Пещера, а в същия ден младите хора посетиха и Кризисния център деца и лица, пострадали от насилие.
Специалистите, работещи по Компонент 4 ”Намаляване уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” проведоха информационна среща в ромската махала в Пещера, на която презентираха темата и ще раздадоха здравно-информационно материали.