Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2010 година
Съдържание на статията
Архив новини 2010
юли-септември 2010
април-юни 2010
януари-март 2010
Всички страници

октомври-декември 2010

Конференция в София представя резултати от приключил проект

680В средата на миналата седмица в столичното 67 ОУ „Васил Друмев” се проведе Заключителната конференция по Проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на детското асоциално поведение и отпадането от училище”, финансиран от Фонд за подкрепа на НПО - България 2008 – 2010, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, в партньорство със Столична община и Център за приобщаващо образование. На конференцията бяха представени основните резултати от проекта, както и пилотирането на базов скриниращ инструмент „Твоето мнение”, който позволява първоначалното засичане на отклонения и обучителни затруднения. Беше презентиран и „СИОР - Предварителен” - структуриран инструмент за дълбочинно изследване на риска от проява на асоциално поведение. Иновативните инструменти позволяват ранното откриване на тенденции към асоциалност и отпадане от училище.

Коледни подаръци за децата от Кризисен център - Пещера

679(20 декември) Благотворителната разпродажба на сувенири, изработени от децата в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера, чието откриване бе вчера, приключи още в рамките на същия ден. Сувенирите и картичките бяха изкупени само за няколко часа.
За откриването й дойдоха Стелиян Варсанов - кмет на Община Пещера, представители на общинска администрация - Пещера, Дирекция „Социално подпомагане”, полицията, учебни заведения, граждани. Бизнесът беше представен от „Винпром”, Пещера - традиционен дарител на Кризисния център. На поканата за благотворителност се отзова и д-р Георги Димитров, който от 2 години предоставя безплатно стоматологични услуги на децата, настанени в социалното заведение.
Събраната сума от разпродажбата възлиза на 353 лв.

Среща на институциите

678Традиционната междуинституционална среща за представяне дейностите по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, проведе Фонд - ИГА през миналата седмица.
На 17 декември в конферентната зала на комплекс «Империал» в Пазарджик представители на различни институции имаха възможност да се запознаят с резултатите от двата компонента на програмата - ”Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” и „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15 - 24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”. На срещата дойдоха представители на РИОКОЗ, полиция, здравни заведения, учебни заведения, БЧК и администрации от няколко общини на Пазарджишка област.
Програмите се финансират от Гобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В Пазарджик координирането им е възложено на Фонд за превенция на престъпността - ИГА.

Пътуваща изложба от рисунки на деца в риск

677На 9 декември от 14.30 часа във фоайето на Община Септември беше открита Изложба от рисунки на млади хора от Кризисни центрове, деца с противообществени прояви, неглижирани деца и деца, отпадащи от училище от Пазарджишка област, посветена на Световния ден за борба със СПИН (1 декември). Изложбата вече беше представена в Пазарджик, а след Община Септември ще гостува и в Белово.
Неин организатор е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, който ръководи изпълнението на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск ( 15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването".
Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Събитието е част от националната кампания по повод Световния ден за борба срещу СПИН.
На сн.: Зам.кметът на Община Септември Васил Кадийски откри изложбата

Менторите получиха удостоверенията си

676В понеделник в Офиса на Фонд – ИГА официално бяха връчени удостоверенията на 12-те активни социално-трудови ментори (АСТМ), които преминаха обучителен курс в рамките на Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”, изпълняван от ИГА.
Бъдещите социално-трудови ментори са от Пазарджик и Пловдив и са изтърпели наказанието лишаване от свобода. Те приключиха успешно обучението си и придобиха квалификация за част от професията „социален работник” по НАПОО, направление „социални дейности”. След допълнителен подбор, при който ще бъде преценена тяхната мотивация и придобити умения, 6-тима от тях ще бъдат наети на работа в двете партньорски организации Фонд - ИГА и Фондация за регионално развитие РОМА - Пловдив за срок от 9 месеца, до приключване на проекта. Те ще работят с освободени от затвора лица, като ги консултират преди освобождаването им и след това с изготвянето на социална оценка и индивидуален план, асистиране и посредничество пред Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, Пробационна служба, ЕСГРАОН и др. Менторите ще им бъдат в помощ и при търсене на жилище и намиране на работа.
Проект “ЕНТЕР - 2” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”. Една от целите му е да се подобрят възможностите за професионална реализация на пазара на труда на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода.

Фонд - ИГА с поредица от събития по повод Световния ден за борба със СПИН

674На 30 ноември от 11.30 часа във фоайето на Община Пазарджик беше открита Изложба по повод 1 декември - Световен ден за борба със СПИН. Изложбата е от рисунки на млади хора от Кризисни центрове, деца с противообществени прояви, неглижирани деца и деца, отпадащи от училище от Пазарджишка област. В тях те отправят своите послания по проблема ХИВ/СПИН с идеята, че само обединени можем да се преборим с болестта.
Изложбата бе открита от кмета на Община Пазарджик Тодор Попов. Неин организатор е Фонд - ИГА, който ръководи изпълнението на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск ( 15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването". Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, а събитието е част от националната кампания по повод Световния ден за борба срещу СПИН.
Кампанията продължи с хепънинг в ресторант „Империал”, в който се включиха над 60 младежи и девойки от Пазарджик и Брацигово.
Днес сътрудниците на Фонд - ИГА, които работят по Компонентите на Програмата, ще се включат в националната кампания с раздаване на информационни материали и презервативи в Пазарджик и Пещера.

Информационен ден представя резултатите от социален проект

673Информационен семинар в рамките на Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот” се проведе на 17 ноември в конферентната зала на хотел “Севън хилс” - Пловдив. Бяха представени резултатите от проекта, както и възможностите за внедряване на модела в други релевантни институции.
Проект «Сигурен дом - крачка към моя нов живот» се реализира в периода 1.10.2009 г. - 1.12. 2010 г. от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партьорство с Община Пловдив, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович” - Пловдив и Сдружение „Център за обучение и услуги”. Финансира се от Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Основната му цел бе да подобри качеството на живот на децата и младежите, настанени в или напускащи ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив чрез преструктуриране на институцията и постигане на качествени промени в нейната дейност.
Освен резултатите от реализацията на проекта, в програмата на семинара бяха включени: представяне на модела за оценка на деца, настанени в специализирани институции; дейността на ЦСРИ и Наблюдавано жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович”; допълнителната образователна подготовка на децата, като част от дейността по предоставяне на социалната услуга ЦСРИ и др.
Участваха представители на институции и представители на ДДЛРГ от общините Пловдив, Асеновград, Брацигово, Калофер и Марица, които биха могли да внедрят модела или в случай на необходимост да насочат клиенти към вече съществуващите услуги.

Бивши затворници се обучават в активно социално-трудово посредничество

672Започна обучението на активни социално-трудови ментори (АСТМ) по проект на Фонд – ИГА, който се нарича „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.
Предвижда се обучението да продължи един месец и да създаде предпоставки 12-те обучаеми лица (от Пазарджик и Пловдив), изтърпели наказание лишаване от свобода, да придобият удостоверения за част от професията „социален работник” по НАПОО, направление „социални дейности”. След приключване на обучението всеки АСТМ ще може да работи с освободени от затвора лица, обхващайки: консултации в затвора преди освобождаване; изготвяне на социална оценка и индивидуален план след освобождаване; асистиране и посредничество пред Бюрото по труда, Дирекциите „ Социално подпомагане”, Пробационната служба, Общинска администрация, ЕСГРАОН, здравни служба; както и търсене на жилище, посредничество при намиране на работа и асистиране след започване на работа за постигане на устойчива заетост.
Проектът “ЕНТЕР - 2” ще предостави възможност на част от от най-маргинализираните социални групи - лицата, изтърпели наказание лишаване от свобода, да придобият нови знания и умения, посредством практиките за учене през целия живот. Това ще подобри възможностите им за професионална реализация на реалния пазар на труда.

Фонд - ИГА представи опит на престижен българо-германски форум

671Марина Манолчева - председател на УС на Фонд - ИГА и Димитър Русинов - програмен директор, вчера взеха участие във форум на тема „Превенция на престъпността чрез партньорство - стратегии за повече сигурност на гражданите”. Той се проведе в хотел „Шератон”, София и бе организиран от Министерство на вътрешните работи, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер”.
Целта на форума бе споделяне на най-добрите практики в областта на превенцията на престъпността и обсъждане на българските и германските модели за превантивна дейност. Форумът беше открит от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Представители на федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария споделиха своя опит в криминалната превенция. От българска страна участие взеха членовете на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, кметове на общини, областни управители, представители на МВР и неправителствени организации.
Димитър Русинов представи „Модел за превенция на престъпността на регионално ниво”. Неговата презентация бе и единственото участие на неправителствения сектор в официалната част на престижния форум.

Обучаваха служители на затвори за работа с Корекционна програма

670От 27 до 29 октомври в хотел „Елбрус” – Велинград се проведе поредният обучителен семинар по проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца”. Обучението бе предназначено за специалисти, които ще работят с изготвената от специализиран екип Корекционна програма за работа със сексуални правонарушители в затвора - присъди по раздел VІІІ „разврат” чл. 149 - чл. 159 от Наказателния кодекс.
Програмата бе представена пред служители на 4 затвора, които са определени за прилагането й. Като лектори участваха представителите на екипа, работил по създаването на Програмата – служители на ГД „Изпълнение на наказанията”, психолози и експерти по темата.
В обучението се включиха специалисти от Затворите в София, Стара Загора, Бургас и Плевен.

ТВ дискусия представи резултатите от Проект

669Втората ТВ дискусия в рамките на проекта се състоя на 12 октомври във вечерния блок на БНТ - Пловдив. В предаването участваха Мария Пенчева - управител на ЦСРИ и Наблюдавано жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович”, Анелия Дернева - управител на ЦСРИДРГ, Майя Грозданова - началник на отдел „Социални услуги в Община Пловдив – партньор по проекта и Ели Атанасова – директор на СОУ „К. Величков” - Пловдив, чиито преподаватели реализираха допълнителната образователна подготовка на 15 деца от ДДЛРГ „Рада Киркович”.
Управителката на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище Мария Пенчева подробно представи дейностите, които през изтеклия период се реализираха в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и проблемите, пред които се изправят потребителите на социалната услуга Наблюдавано жилище в прехода им към самостоятелен живот.
Директорката на СОУ”К. Величков” разказа за реализацията на допълнителната образователна подготовка. Сподели впечатления на преподавателите, ангажирани в този процес и увереността си в необходимостта от провеждането му.
Не по-малко интересни бяха впечатленията на управителката на ЦСРИДРГ Анелия Дернева за процеса на оценяване на всички деца, настанени в ДДРЛГ, с което проектът стартира в края на 2009 г. Шест месеца по-късно се разкриха двете социални услуги. Предварително направените оценки до голяма степен улесниха и оптимизираха работата на екипа, предоставящ социалните услуги.
На финала Майя Грозданова коментира стъпките, предприети от Община Пловдив, за гарантиране устойчивост на проекта и най-вече очакваното одобряване на двете услуги като държавно делегирани дейности.

Фонд – ИГА – в италианските медии за участието си в международен проект

668В края на миналата седмица от Италия се завърна екип на Фонд - ИГА, който взе участие в третата партньорска среща по международния Проект “SafeLand”. В него участват представители на 7 европейски държави.
Срещата се състоя в Ровиго, столица на едноименната провинция в Североизточна Италия, в заседателната зала на Общинския съвет на Ровиго. Партньорите проследиха напредъка в изпълнението на проекта, презентираха дейността си и направиха работни посещения на две общини - Ровиго и Адрия, включени в дейностите на италианските партньори.
Партньори по международния проект са Общините Сикиес (Гърция) и Ниеполомице (Полша), Областните администрации на Брашов (Румъния) и Ровиго (Италия), Общинската полиция на Валенсия (Испания) и неправителствените организации: Фонд за превенция на престъпността - ИГА (България), Пиксида (Гърция) и Параграф 22 (Англия).
Проектът
SafeLand адресира проблемите на превенцията на престъпността на местно и регионално ниво в страните-партньорки, фокусирайки върху трите нива на първичната превенция: Понижаване риска от извършване на престъпление чрез предприемане на мерки за обща превенция, насочена към всички граждани, и в частност в училище; Намаляване на потенциалния брой на жертвите на престъпления чрез мерки за намаляване физическите възможности за извършване на престъпни деяния; Намаляване на субективния страх от престъпността чрез разработване и приемане на ефективни стратегии за превенция.
Проектът се финансира от Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи” и ще приключи през декември 2012 г.

Само за два дни кампания на Клуб „ВОВ” обхвана над 100 младежи

667На 25 и 26 септември обучителите от Клуб „Връстници обучават връстници” организираха и проведоха кампания в рамките на изпълняваната на местно ниво от Фонд - ИГА Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Компонент 7: «Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”. Първата здравно-обучителна сесия се проведе в град Брацигово, в ДДЛРГ „Васил Петлешков”. В обучението се включиха 34 младежи и девойки от дома. В сесията бе представена конкретна информация относно ХИВ инфекция и СПИН, която целеше промяна в нагласата по отношение на болните от СПИН. Младите хора бяха обстойно запознати с начините за изследване и насочени към кабинетите на КАБКИС. Те показаха активност и задаваха много въпроси по темата. Споделиха също своите очаквания, опасения и нагласи. Бяха раздадени здравно-обучителни материали.
На втория ден младите обучители гостуваха на своите връстници във ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово. В обучителната сесия се включиха всички възпитаници на дома - общо 70 души. След презентация по темата, настанените във ВУИ младежи се включиха активно в неформален разговор с членовете на Клуб ”Връстници обучават връстници”. Така в една по-неофициална и приятелска обстановка те задаваха въпроси и информацията достигна по-лесно и качествено до тях. Възпитаниците на ВУИ – Ракитово показаха истинска заинтересованост по проблема. Споделиха с връстниците си емоционалните си проблеми и получиха съответната подкрепа.

Заключителна конференция финализира международен проект

666С пресконференция и заключителна конференция бе финализиран Проект „Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември”. Пресконференцията се състоя на 30 септември в хотел „Елбрус” - Велинград. В нея взеха участие инж. Томи Стойчев - кмет на Община Септември, Валентина Атанасова – зам.-кмет на Община Велинград, инж.Мариана Тодорова - началник отдел „Устройство на територията” в Община Белово и част от екипа, работил по Стратегиите на трите общини за развитие на устойчив туризъм.
Проектът се реализира в продължение на една година от водещата организация Община Белово, в партньорство с Център за обучение и услуги (ЦОУ), Общините Велинград, Септември и Кастелнуово Бормида (Италия) и се финансира от Програма „Регионално развитие” на Европейския съюз.
Общата му цел бе да се установят контакти и се развие сътрудничество, целящо обмяната на информация, знания, умения и добри практики за устойчивото развитие на туризма във визираните общини. Да се разработят нови методи и решения за устойчивото развитие на туризма в партньорските общини при споделяне на италианския опит в тази сфера.
От 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус” - Велинград се проведе и Заключителната конференция по проекта. В нея бяха представени както реализацията на проекта и постигнатите резултати, така и основния продукт - трите Стратегии за развитие на устойчив туризъм на Общините Белово, Велнвград и Септември.

Обучение на екипа за извършване на скрининг

665В края на месец септември се проведе втората фаза от извършването на скрининг на риска за сексуални правонарушения, а именно обучението на вече избрания екип. В обучителния процес се включиха представители на ГД ”Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, инспектори от ОСИН „ Пробация” - София и Пловдив, представители на ЦСРИДРГ - Пловдив, ВУИ - Ракитово и др.
В обучителната програма бяха включени лекции и презентации на тема: Принципи и организация на скрининговите изследвания; Скрининг на риска от сексуални правонарушения: Особености на предвиждания контингент; Демографски и криминологични данни; Сексологични данни; Криминологично-личностови данни; Психологично-личностови данни и др. Обучението завърши с пленарна дискусия „Скрининг на риск от сексуални правонарушения”.
Форумът се проведе в рамките на Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът се финансира от швейцарската фондация ОУК.

Работни срещи на програмния екип

664През месец септември програмният екип по Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” проведе две работни срещи с цел обсъждане и приемане на отделните модули и вземане на решение за провеждане на първото обучение на водещите на Корекционната програма за работа със сексуални правонарушители в затвора - присъди по раздел VІІІ „разврат” чл. 149 - чл. 159 от Наказателния кодекс, преди пилотирането й. И двете срещи се състояха в хотел „Елбрус” - Велинград. Първата - на 2 и 3 септември, а втората - в периода 27-29 септември.В програмата бяха включени презентации на тема „Мотивация”, „Когнитивно реконструиране”, «Разпознаване на дисфункционални убеждения и емоции”, „Разпознаване и преодоляване на дисфункционални поведенчески модели” , „Затвърждаване на функционални поведенчески модели”, Умения за междуличностни комуникации” и др.
Участваха членовете на програмния екип: представители на ГД "Изпълнение на наказанията", психолози от затворите, експерти и консултанти.Експертите осъществиха обратна връзка по направените от консултантите презентации и въвеждането на препоръките.

ИГА презентира в Кембридж

647В края на месец април Фонд за превенция на престъпността - ИГА взе участие в Европейската конференция „Какво работи за намаляване на рецидивизма”, която се проведе в Кембридж (Великобритания). Конференцията е част от Проекта „СТАРР - Засилване на международния подход към намаляване на рецидивизма”, по който ИГА е партньор и съорганизатор на събитието, заедно с Европейската организация по пробация и Международния отдел на Британското правосъдно министерство.
Андрей Момчилов - мениджър международни проекти във Фонд - ИГА изнесе презентация на тема „Работа с правонарушители със зависимости”.
През пролетта на следващата година ИГА ще организира в България Европейска конференция „Международно сътрудничество за намаляване на рецидивизма”. Очаква се това да бъде най-значимото събитие за Европа в сферата на пробацията през 2011.
Освен Европейска организация по пробация и Министерство на правосъдието на Великобритания, партньори на ИГА по проекта са и Министерствата на правосъдието на Франция, Унгария и България, както и Университета „Кембридж” - Великобритания.

Анкета за нивото на здравни знания сред младите хора в риск

629Анкетно проучване за нивото на здравни знания, свързани с ХИВ/ СПИН, се проведе в края на миналата година сред 200 млади хора в риск - бенефициенти по Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”.
Цел на проучването бе и получаването на информация за възможните рискове, свързани със сексуалното поведение. Съдържанието на въпросите трябваше да насочи вниманието и мисленето на младите хора към отговорно лично поведение и не на последно място да провокира нагласи за толерантно и хуманно отношение към онези, които вече са станали жертви на СПИН.
Резултатите и изводите от проучването бяха обобщени на работна среща с представители на ангажираните с проблемите институции и организации на територията на Област Пазарджик - РИОКОЗ, Областна дирекция „Полиция”, РПУ - Пазарджик и РПУ - Септември, МКБППМН – Пазарджик и др.
Проектът се реализира в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването и финансирана от Глобалния фонд за борба срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.

Ремонтът на помещенията в ДДЛРГ „Рада Киркович” - в последна фаза

625През месец април следващата година, в рамките на Проект "Сигурен дом - крачка към моя нов живот", в ДДЛРГ„Рада Киркович”- Пловдив ще започне внедряването на социалните услуги «Център за социална рехабилитация и интеграция»(ЦСРИ) и „Наблюдавано жилище”. За целта вече се ремонтират предоставените от ДДЛРГ помещения. ЦСРИ ще бъде изграден в рамките на основната сграда. Ще се обособят три кабинета - офис на управителя, кабинет за работа на социалните работници и кабинет за групова работа. Веднага след приключване на ремонтните дейности ще започне тяхното обзавеждане и оборудване.
За Наблюдаваното жилище, с цел осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, ще бъде обзаведен самостоятелен апартамент. Наблюдаваното жилище ще разполага с 4 спални, 2 санитарни възела, кухня и всекидневна с цялото необходимо оборудване.
Средствата за ремонта се осигуряват от Община Пловдив и от дарители.

Стартира изграждането на МИГ - Белово, Велинград и Септември

621Център за обучение и услуги и Община Белово проведоха вчера първата форум сесия, с която стартира процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група.
Срещата се проведе от 13.00 до 17.00 часа в залата на Общински съвет - Белово (сградата на Общината). Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от ноември 2009 г. до март 2010 г. на ротационен принцип на територията на трите общини - Белово, Велинград и Септември. За участие в сесите са поканени всички жители от трите общини, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на сесията участниците направиха анализ на територията и приеха основните приоритети за нейното развитие.
В следващите 4 сесии ще се обсъдят и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Събитието е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.

 


юли-септември 2010

Допълнителна образователна подготовка за децата

663Повече от два месец продължи образователният процес в ЦСРИ към ДДЛРГ „Рада Киркович” – Пловдив, който се реализира в рамките на Програмата за допълнителна образователна подготовка по Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот”. Програмата се води от квалифицирани преподаватели от СОУ „Константин Величков“ – Пловдив. На базата на направените оценки за индивидуални занимания бяха определени 15 деца от целевата група, от 2-ри до 6-ти клас. Квалифицирани преподаватели работиха по индивидуалните планове с всяко от децата, определени за работа по програмата, по предмети, включени в учебните планове за съответните класове - български език, математика, човек и природа, история, география и др. Целта на Програмата бе преодоляване на пропуските, справяне с учебния материал и превенция на отпадането от училище.
Децата преминаха и съответните входящи и изходящи тестове с цел установяване на образователния напредък

Eкипът на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище премина второ обучение

661От 25-ти до 28-ми август в хотел „Родопски дом” – Чепеларе се проведе второто обучение на екипа на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович” в Пловдив.
Обучението е продължение на практическото двумодулно обучение за екипа от социални работници, насочено към повишаване на професионалните знания и практически умения за работа със специфичната група на деца, израснали в институции и техните семейства.
Семинарът запозна служителите с добрите практики за работа с деца в риск у нас и в други страни, както и с различни видове социални услуги за деца и семейства. Усилията на лекторите бяха насочени към повишаване на психологическите познания за особеностите в развитието и поведението на деца със специфични нужди - обучителни трудности, деца с умствена изостаналост поради социална занемареност, хиперактивни и деца със зависимости, оптимизиране на практическите подходи на служителите при работа с деца, настанени в Наблюдаваното жилище и формиране на нови умения у социалните работници за консултиране по социални и психологични проблеми на деца и техните семейства.
Особен акцент в обучението бе поставен на повишаване на уменията за прилагане на групови психо-социални програми за специфичната група потребители на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище. В заниманията бяха включени ролеви игри и практически занимания по обсъждане на конкретни казуси, с което се отговори на желанието на участниците за повече практическа насоченост на обучението.

Обучение за персонала на ДДЛРГ „Рада Киркович”

660От 23 до 26 юни в хотел „Родопски дом” – Чепеларе се проведе семинар за служителите на ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив, съобразно предварително идентифицираните им нужди от допълнително обучение. Семинарът беше с практическа насоченост и се основаваше на интерактивните методи на обучение и преподаване.
Основните му цели бяха да се запознаят служителите с практиките на предоставяне на социални услуги за деца и планиране на грижи, прилагани в страната ни; да се повишат знанията им за действащото в България законодателство в областта на грижите за деца; да се запознаят с добри практики на социални услуги, прилагани в други страни; да повишат психологическите си познания и формират нови практически умения за по-ефективна работа на възпитателите с децата в Дома; да се оптимизират подходите на служителите към деца с проблемно поведение и специфични особености - деца с девиантно поведение, наркоманно зависими и деца с психични отклонения.
В обучението лекторите използваха различни методи на преподаване: за “ученето чрез преживяване и правене” с използване на ролеви игри, дискусии в малки и големи групи, проиграване на симулативни ситуации и кратки теоретични презентации.
На участниците в обучението бяха представени и три учебни филма, които илюстрираха възможностите за реално преструктуриране на институциите за деца, чрез превръщането им в места, предоставящи различни социални услуги.

 


април-юни 2010

Ученици реализираха Проект „Заедно срещу сексуалното насилие над деца”

658На 17 юни ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, които реализираха Проект „Заедно срещу сексуалното насилие над деца”, се събраха в Младежкия дом, за да приключат информационната си кампания, продължила 9 месеца. С информационни дейности и подходящи материали участниците в проекта засилиха информираността на ученици, родители, учители, психолози и цялата общественост по темата за сексуалното насилие над деца. Бе изработена цялостна програма за реализиране на дейностите, подготвиха се нагледни материали, сформираха се екипи за разпространението им и за проучване на общественото мнение, повиши се чувствителността на учениците към темата, проведе се обучение с представители на други училища с цел въвличането им в реализиране на основната мисия. Изнесени бяха лекции по темата пред 890 ученика и раздадени над 2330 информационни материала.
Младите хора заявиха намерението си да продължат работата си по темата с оглед на нейната актуалност. Идеята им е да се създаде местен ресурс в самите училища с цел противодействие на сексуалната злоупотреба. Това може успешно да се реализира, ако се повиши чувствителността не само на учениците, но и на цялото общество.
От 16 души, които започнаха реализацията на проекта, до финала му участниците нараснаха до 50. Проявен бе засилен интерес и отстрана на Езиковата гимназия и други училища в Пазарджик.
Училищният проект е част от по-голям проект на Фонд - ИГА "Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца", който се финансира от швейцарската фондация "ОУК".

Телевизионна дискусия популяризира проект „Сигурен дом”

656В началото на месец юни в предаването „Вечерен магазин” на БНТ - Пловдив бе излъчена телевизионна дискусия, чиято цел бе популяризиране целите и дейностите на Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот”. Участваха Димитър Русинов - ръководител на проекта, Майя Грозданова - началник отдел „Социални услуги” в Община Пловдив - партньор по проекта и Мария Пенчева - управител на ЦСРИ и Наблюдавано жилище. В най-гледаното вечерно предаване в Пловдив участниците в дискусията разказаха как се реализира този полезен и интересен проект, какви са проблемите и сполуките, какво е мястото на социални услугите ЦСРИ и Наблюдавано жилище сред другите в град Пловдив, какво е различното и новото в тях, какви дейности включват и за какви потребители са тези услуги, както и какво е бъдещето им след приключване на проекта.
Предварителен запис, направен в ДДЛРГ „Рада Киркович,” показа на зрителите ежедневието на младия и амбициозен екип на ЦСРИ и самото Наблюдавано жилище, което от 1 април се обитава от двама млади хора, вече навършили пълнолетие.
На сн.: Момент от телевизионния запис в ЦСРИ

Димитър Русинов - преизбран в Борда на Европейската организация по пробация

655Марина Манолчева - председател на УС на Фонд - ИГА и Димитър Русинов - програмен директор, тези дни се завърнаха от Малага, Испания, където взеха участие в две събития: Десетата генерална асамблея на Европейската организация по пробация (СЕП) и Конференцията „Пробацията работи”.
Асамблеята избра нов Борд на СЕП, като в него влязоха представители на 10 европейски държави: Великобритания, Испания, Холандия, Италия, Люксембург, Германия, Франция, Ирландия, Норвегия и България.
Димитър Русинов единодушно бе преизбран в Борда на Европейската организация по пробация за още един мандат.
Фонд - ИГА членува в организацията от 2006 година.

“Влакът на 1 юни”

654По случай 1 юни - Ден на детето, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция към ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив беше откритата първата изложба на възпитаници на Дома. Показани бяха 17 творби, като най-малкият участник в изложбата е на 11 години. В чест на своя празник децата рисуваха любимите си занимания, както и мечтите си затова как да прекарват свободното си време.
Гостите на изложбата бяха впечатление от голямото желание на децата да пътуват и живеят в красива среда. Най-много посетители привлече картината „Влакът на 1 юни”.
На всеки от участниците в изложбата беше връчена Диплома „Млад художник“ за оригинална рисунка. Впечатлени от уменията на малките художници, гостите изразиха желанието си да видят и други подобни изложби.

Публично обсъждане на Стратегията за местно развитие

653Местна инициативна група - Пещера проведе публично обсъждане на Стратегията за местно развитие на територията на Община Пещера, в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на община Пещера”. По времето на събитието бяха разгледани различни детайли на Стратегията за местно развитие, дискутирани целите и приоритетите, отделните мерки и бюджетното разпределение по отделните проекти. Беше представена актуална информация по Програмата за развитие на селските региони във връзка с реализацията на ос 4 – Лидер.

Информационен семинар в Белово

652Центърът за обучение и услуги и Община Белово организираха информационен семинар за дискутиране на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград. Събитието се състоя днес, от 10.30 часа, в залата на Общински съвет - Белово и е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.
Това бе първият семинар от общо трите, които ще се проведат до края на месеца на територията на общините. В тях ще бъде дискутиран окончателният вариант на Стратегията за местно развитие за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони.
Целта на семинара беше да се привлекат всички заинтересовани страни, които да дадат своето мнение за отделните детайли на Стратегията преди нейното официално подаване в Министерството на земеделието и храните.

Екип ще разработва програма за работа със сексуални правонарушители

651От до 11-ти до 13-ти май в конферентната зала на хотел „Елбрус - Велинград се проведе работна среща по Проект «Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца». Проектът се ръководи от Фонд – ИГА и се финансира от швейцарската фондация ОУК.
Участие в срещата взеха психолози от затворите, включени в реализацията на проекта, представители на ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, екипа на проекта и експертите, разработили дизайна на проучването и подготвили финалния доклад.
На срещата бяха представени основните резултати от изследването на осъдени лица със сексуални престъпления. Бяха маркирани най-съществените рискови области и насоките за корекцията им. Създаде се екип, който да разработи корекционна програма за работа със сексуалните провонарушители, както и да определи пилотните места за апробирането й. Бяха обсъдени предложенията за концепция на програмата, структурата и съдържанието й. Приеха се също график и стъпки по разработване и внедряването й.

ЦСРИ и Наблюдаваното жилище вече работят

650След като на 7 април официално бяха открити Център за социална рехабилитация и интеграция и Наблюдавано жилище в ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив, още през същия месец 11 деца от Дома вече са насочени за предоставяне на социалната услуга в ЦСРИ. За всяко дете екипът изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за предоставянето на услугата, с цел подпомагане за справяне с рисковите фактори. Индивидуалният план включва дейности за създаване и развиване на уменията и познавателните способности на детето, информиране и консултиране, изграждане на подкрепящи мрежи, превенция на отпадане от училище и др.
В Наблюдаваното жилище са настанени двама млади хора, които напускат ДДЛРГ „Рада Киркович“ и се нуждаят от професионална подкрепа в прехода към самостоятелен живот. За реализиране целите на услугата за всеки потребител е изготвен индивидуален план за пълноценен и самостоятелен начин на живот, който включва: създаване на социални и личностни умения; психологично и социално консултиране; мотивиране за правилен професионален избор; трудово посредничество и застъпничество; осмисляне на свободното време и др.

„Зад завесата на страха”

648В края на месец април в Плевен се състоя заключителното събитие по проект “Зад завесата на страха”. Ученици от 9 и 10 клас на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев” в Плевен, под ръководството на Евелина Икономова, преподавател по български език и литература в гимназията, работят над този проект от есента на миналата година. Той е част от по-голям тригодишен проект на Фонд - ИГА “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход на намаляване на сексуалното насилия и експлоатация над деца”, който се финансира от Фондация ОУК - Швейцария. Партньор по проекта в Плевен е Сдружение „Център Отворена врата”.
Използвайки възможностите на театралното изкуство и на съвременните информационни технологии, с представлението си младите хора изведоха на светло една от силно игнорираните теми на нашето общество - сексуалното насилие над деца.
Сценария на пиесата “Мениджърът на Ели” е написан с помощта на директора на Драматичния театър в града Илко Иларионов . На представянето присъстваха Петя Василева - общински съветник и председател на ГЕРБ жени в Плевен, директорът на БГЦПО, директорът на Драматичния театър, представители от Детските педагогически стаи в І и ІІ РПУ, представители от Дирекциите "Здравеопазване" и "Социални дейности" в Община Плевен, представители от РИО, директори на училища, управители на строителни фирми, с които училището е в партньорски отношения, представители от училищното настоятелство, родители и ученици. Актьорите и участниците в проекта получиха многобройни цветя и поздравления.

Първо обучение на екипа на ЦСРИ

646От 10 до 13 април в хотел „Родопски дом” - Чепеларе се проведе обучителен семинар за персонала на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище в ДДЛРГ „Рада Киркович” – Пловдив. Двете социални услуги бяха официално открити на 7 април, този месец, в рамките на Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот” на Фонд – ИГА.
Целта на обучението бе да се повишат знанията и уменията на специалистите за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочат познанията и уменията им. То премина в два основни модула. В първия участниците се запознаха с екипната работа: Работа в екип - философия и принципи на екипната работа, формулиране на индивидуални и групови цели. Във втория акцентираха на социалната работа: Социални услуги за деца и планиране на грижи.
Като лектори участваха специалисти и практици в областта на социалната дейност както и експерт психолог, който ги запозна с различните подходи в консултативната и психо-социална работа с деца, методите за провеждане на интервю с клиент, работа с неговото семейство и т.н. В рамките на обучението се проведоха и поредица дискусии, практически упражнения, ролеви игри.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Фонд - ИГА и Община Пловдив откриха ЦСРИ и Наблюдавано жилище

645(7 април) Днес в сградата на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Рада Киркович”- Пловдив, Фонд - ИГА и Община Пловдив, съвместно с ДДЛРГ „Рада Киркович” и Сдружение „Център за обучение и услуги” официално откриха Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Наблюдавано жилище.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Капацитетът му е 50 деца.
Наблюдаваното жилище е предназначено за 8 младежи и девойки, навършили пълнолетие, които напускат институцията. Откриването му цели да създаде условия за подпомагане, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на тази социалната услуга.
В края на месец март беше проведен конкурс за подбор на персонала на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище. Екипът, в състав: управител, двама психолози, шест социални работници и един юрист, вече е сформиран. От 10 до 13-ти април той ще премине първото си професионално обучение.
Събитието е част от Проект "Сигурен дом - крачка към моя нов живот", който се финансира от Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”.

Екипът на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище вече е сформиран

644Приключи конкурсът за подбор на персонал за работа в ЦСРИ и Наблюдавано жилище в ДДЛРГ "Рада Киркович" - Пловдив.Явиха се общо 30 кандидати.
Комисията, създадена със заповед на ръководителя на Фонд - ИГА, в състав Димитър Русинов, ръководител на проекта - председател на комисията, Майя Грозданова, координатор на проекта за Община Пловдив - член на комисията и Анелия Кирова - директор на ДДЛРГ „Рада Киркович”, партньор по проекта - член на комисията, направи първоначален подбор по документи и допусна до интервю всички кандидати, освен един, който не притежаваше нужното образование. Събеседването се проведе на 22 март и продължи през целия ден. Екипът, в състав - управител, двама психолози, шестима социални работници и един юрист, вече е сформиран и започва работа от 1 април. От 10 до 13-ти април той ще премине първото си професионално обучение.
На 7 април от 11.00 часа представители на Община Пловдив и водещата организация по проекта – Фонд – ИГА, официално ще открият ЦСРИ и Наблюдаваното жилище. Поканени са представители на институции и домове за деца от Пловдив.
От 1 април в Наблюдаваното жилище ще бъдат настанени и първите двама души.
Събитието е част от Проект "Сигурен дом - крачка към моя нов живот"

Процесът по създаване на МИГ в Белово, Септември и Велинград продължава

623През изминалата седмица във Велинград се състоя форум сесия за разработване на Стратегията за местно развитие и изграждането на Местната инициативна група. Събитието се проведе в Общински детски комплекс – Велинград и беше открито от зам.-кметовете на Общината Дияна Кехайова и Исмет Бабучи.
Това е втората от общо петте сесии, които ще се проведат в периода ноември 2009 -март 2010 г. В нея участниците набелязаха целите и приоритетите за разработване на Стратегията за местно развитие.
Форумът се проведе в рамките на проект ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциалната местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”.януари-март 2010

Учредяват МИГ - Белово, Велинград и Септември

641Учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Белово, Септември и Велинград” ще се проведе на 24 март от 11.00 часа в залата на Общински съвет - Белово.
Учредителите ще приемат свой устав и ще си изберат управителен съвет. Освен определените от Общински съвети на Белово, Септември и Велинград представители на общинските власти, в управителния съвет ще бъдат избрани и представители на граждански организации, читалища, частния бизнес и физически лица. За членство в СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” юридическите лица трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган.
Учредителното събрание се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Това е четвъртата форум-сесия по проекта.
Организатори на форума са Център за обучение и услуги и Община Белово.

Проектът на ИГА за ромските медиатори приключи

616Заключителна конференция по проекта на Фонд - ИГА „Ромски медиатори между пробационната служба и правонарушителите от ромски произход. Трансфер на успешна практика” се проведе на 19 март в конферентната зала на хотел „Севън Хилс” в Пловдив. Конференцията премина в два панела. В първия бяха представени резултатите от проекта. В него взеха участие Иван Гълъбов, началник на ОС „Изпълнение на наказанията” - Пловдив, представители на ГД „Изпълнение на наказанията”, екипът на проекта, партньорите от Фондация за регионално развитие „РОМА” - Пловдив и други институции.
Вторият панел се състоя в сградата на Общинска администрация - Пловдив. Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността проведе своето първо заседание. Събитието се организира съвместно с Министерство на вътрешните работи. Членове на комисията са зам.-министри на 11 министерства, националният представител в УС на Европейската мрежа за превенция на престъпността, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, председателят на УС на Националното сдружение на общините в България, председателите на Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара, директорите на ГДБОП, ГДКП и ГДОП - МВР, ректорът на Академията на МВР.
За участие в комисията бяха поканени и няколко неправителствени организации. Освен Фонд - ИГА, който е домакин на събитието, това са още Център за изследване на демокрацията, Съюз на юристите в България, Български червен кръст и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Форумът беше открит от Веселин Вучков - зам.-министър на МВР, Руси Панчев – зам-кмет на Община Пловдив и Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА.
Проектът се финансира от Европейската комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”

Учредяват МИГ в Пещера

637Учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Пещера” ще се проведе на 18 март от 13.00 часа в залата на Общински съвет - Пещера. Организатори на форума са Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Община Пещера.
Участниците ще приемат свой Устав, ще изберат Управителен съвет и ще определят размера на членския внос. Освен определените от Общински съвет - Пещера представители на общинските власти, в Управителния съвет ще бъдат избрани и представители на граждански организации, читалища, частния бизнес и физически лица.
За членство в СНЦ „Местна инициативна група – Пещера” участниците в учредителното събрание юридически лица (ООД, ЕООД, юридически лица с нестопанска цел и читалища), трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган.
Учредителното събрание се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на община Пещера”. Това е четвъртата форум-сесия по проекта.

Трета форум - сесия в Пещера

636(5 март) Вчера в залата на Общински съвет - Пещера се проведе Третата форум сесия в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на община Пещера”. На сесията бяха разгледани мерките от ОС 2 и ОС 3 от Програмата за развитие на селските райони. Проведоха се и дискусии по темата как тези мерки могат да помогнат за целенасоченото развитие на територията на местната инициативна група в Пещера, за да бъдат включени в Местната стратегия за развитие. Един от конкретните проблеми на територията, според местните жители, е опазването на Бесапарските ридове, които са от изключително значение за опазване на голям брой представители на висшата флора в България, както и на редки и защитени видове птици.
Следващите сесии, на които ще бъде учредена Местната инициативна група, ще се състоят до края на месец март.

След месец ИГА открива ЦСРИ и Наблюдавано жилище

635Приключва ремонтът на помещенията в ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив, в които ще бъдат открити услугите ЦСРИ и Наблюдавано жилище. ЦСРИ ще се изгради в рамките на основната сграда на Дома. За целта ще се обособят четири кабинета – офис на управителя, кабинет за работа на социалните работници, кабинет за работа на психолозите и кабинет за групова работа и консултации. До няколко дни стартира и конкурсът за избор екипа на ЦСРИ, който ще се състои от управител, двама психолози, шестима социални работници и юрист.
Паралелно с изграждането на ЦСРИ ще се пристъпи и към внедряване на услугата „Наблюдавано жилище”. С цел осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната, е обособен самостоятелен апартамент с отделен вход. Помещенията са ремонтирани и започва оборудването им. Наблюдаваното жилище ще разполага с 3 спални, 2 санитарни възела, кухня и всекидневна, с цялото необходимо обзавеждане. Ще се създадат условия за подпомагане, защита и социална интеграция на потребителите на тази социална услуга - общо 8 на брой младежи и девойки, навършили 18-годишна възраст. Жилището ще се управлява от управителя на ЦСРИ и ще бъде обслужвано от същия екип.
Социалната услуга ще се предоставя съобразно изискванията на съответната методика и под супервизията на експерти на Фонд - ИГА и ЦОУ, в рамките на проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот”.

ИГА стартира годината с два нови проекта

634По два нови проекта работи Фонд - ИГА от края на миналата и началото на настоящата година. Първият, „EНТЕР-2 - развитие на модела за социално включване на бивши затворници”, се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги. Проектът ще позволи на една от най-маргинализираните социални групи - лицата, изтърпели наказание «лишаване от свобода», да придобият нови знания и умения, посредством практиките за учене през целия живот, което ще подобри възможностите им за професионална реализация на реалния пазар на труда. Партньори на ИГА в този проект са Сдружение „Център за обучение и услуги”, „Таурус - консултинг” ЕООД и Фондация за регионално развитие „РОМА” - Пловдив.
Вторият проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на детското асоциално поведение и отпадането от училище” се осъществява в София, в партньорство със Сдружение „Център за приобщаващо образование” и Столична община. Проектът цели да се внедри и осигури технически и ресурсно Център за социална рехабилитация и интеграция на деца-правонарушители и деца в риск и Център за информация, консултации, обучение и подкрепа на деца и семейства. На 120 деца, с образователни затруднения и/или девиантно поведение на територията на Столична община, ще бъде предоставен комплекс от социални услуги. Проектът се финансира от Фонд за подкрепа на НПО - България 2008-2010 г. и ще приключи през месец февруари 2011 г.
Освен тези два проекта ИГА продължава работата си по още 6 национални и 3 международни проекта. Международните проекти се осъществяват в сътрудничество с Британско министерство на правосъдието, Министерствата на правосъдието на Франция, Унгария, Дания и Каталуния, Европейската организация по пробация, както и на други партньори от Гърция, Великобритания, Италия, Румъния, Полша, Чехия и Испания. Най-общо международните проекти касаят засилването на международния подход към намаляване на рецидивизма, развитието и управлението на случаи в Европа, както и фокусирането върху трите нива на първичната превенция на престъпността: чрез предприемане на мерки за обща превенция, насочена към всички граждани, и в частност мерки за превенция на насилието в училище; мерки за намаляване физическите възможности за извършване на престъпни деяния и дейности; и намаляване субективния страх от престъпността чрез разработване и приемане на ефективни стратегии за превенция на престъпността.
На снимката: Университетът в Кембридж – партньор по един от международните проекти на Фонд - ИГА - “
STARR”.

Национална работна група заседава по проект на ИГА

632На 10-ти февруари в зала „Струма” на хотел „Родина” - София се проведе Втората работна среща на Национална работна група по проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца”. Проектът се реализира от Фонд - ИГА и Център „Отворена врата” - Плевен.
Лекторите, доц. д-р Владимир Велинов, съдебен психиатър и Георги Кирилов, клиничен психолог, представиха специализирани проучвания на сексуални правонарушители. С представители на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” бяха обсъдени стъпките за въвеждане на програма за работа с осъдени лица, извършители на сексуални престъпления, в системата на Дирекцията.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК” - Швейцария и ще продължи до месец май 2011 г.

Форум сесия дискутира Стратегията за местно развитие

631Вчера в залата на Общински съвет – Септември се проведе форум сесия, с която продължава процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група. Организатори на събитието бяха Център за обучение и услуги и Община Септември. Това е третата, от общо 5 сесии, които ще се проведат в периода месец ноември 2009 г. - месец март 2010 г. на територията на общините Белово, Септември и Велинград. В сесиите могат да участват всички жители на общините, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на форума участниците набелязаха мерките, които ще бъдат включени в Стратегията за местно развитие. В останалите 2 сесии ще се гласува окончателният вариант на Стратегията за местно развитие и ще бъдат избрани членовете на УС на МИГ.
Форум сесията се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.