Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2010
Article Index
Архив новини 2010
юли-септември 2010
април-юни 2010
януари-март 2010
All Pages
There are no translations available.

октомври-декември 2010

Конференция в София представя резултати от приключил проект

680В средата на миналата седмица в столичното 67 ОУ „Васил Друмев” се проведе Заключителната конференция по Проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на детското асоциално поведение и отпадането от училище”, финансиран от Фонд за подкрепа на НПО - България 2008 – 2010, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, в партньорство със Столична община и Център за приобщаващо образование. На конференцията бяха представени основните резултати от проекта, както и пилотирането на базов скриниращ инструмент „Твоето мнение”, който позволява първоначалното засичане на отклонения и обучителни затруднения. Беше презентиран и „СИОР - Предварителен” - структуриран инструмент за дълбочинно изследване на риска от проява на асоциално поведение. Иновативните инструменти позволяват ранното откриване на тенденции към асоциалност и отпадане от училище.

Коледни подаръци за децата от Кризисен център - Пещера

679(20 декември) Благотворителната разпродажба на сувенири, изработени от децата в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера, чието откриване бе вчера, приключи още в рамките на същия ден. Сувенирите и картичките бяха изкупени само за няколко часа.
За откриването й дойдоха Стелиян Варсанов - кмет на Община Пещера, представители на общинска администрация - Пещера, Дирекция „Социално подпомагане”, полицията, учебни заведения, граждани. Бизнесът беше представен от „Винпром”, Пещера - традиционен дарител на Кризисния център. На поканата за благотворителност се отзова и д-р Георги Димитров, който от 2 години предоставя безплатно стоматологични услуги на децата, настанени в социалното заведение.
Събраната сума от разпродажбата възлиза на 353 лв.

Среща на институциите

678Традиционната междуинституционална среща за представяне дейностите по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, проведе Фонд - ИГА през миналата седмица.
На 17 декември в конферентната зала на комплекс «Империал» в Пазарджик представители на различни институции имаха възможност да се запознаят с резултатите от двата компонента на програмата - ”Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” и „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15 - 24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”. На срещата дойдоха представители на РИОКОЗ, полиция, здравни заведения, учебни заведения, БЧК и администрации от няколко общини на Пазарджишка област.
Програмите се финансират от Гобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В Пазарджик координирането им е възложено на Фонд за превенция на престъпността - ИГА.

Пътуваща изложба от рисунки на деца в риск

677На 9 декември от 14.30 часа във фоайето на Община Септември беше открита Изложба от рисунки на млади хора от Кризисни центрове, деца с противообществени прояви, неглижирани деца и деца, отпадащи от училище от Пазарджишка област, посветена на Световния ден за борба със СПИН (1 декември). Изложбата вече беше представена в Пазарджик, а след Община Септември ще гостува и в Белово.
Неин организатор е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, който ръководи изпълнението на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск ( 15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването".
Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Събитието е част от националната кампания по повод Световния ден за борба срещу СПИН.
На сн.: Зам.кметът на Община Септември Васил Кадийски откри изложбата

Менторите получиха удостоверенията си

676В понеделник в Офиса на Фонд – ИГА официално бяха връчени удостоверенията на 12-те активни социално-трудови ментори (АСТМ), които преминаха обучителен курс в рамките на Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”, изпълняван от ИГА.
Бъдещите социално-трудови ментори са от Пазарджик и Пловдив и са изтърпели наказанието лишаване от свобода. Те приключиха успешно обучението си и придобиха квалификация за част от професията „социален работник” по НАПОО, направление „социални дейности”. След допълнителен подбор, при който ще бъде преценена тяхната мотивация и придобити умения, 6-тима от тях ще бъдат наети на работа в двете партньорски организации Фонд - ИГА и Фондация за регионално развитие РОМА - Пловдив за срок от 9 месеца, до приключване на проекта. Те ще работят с освободени от затвора лица, като ги консултират преди освобождаването им и след това с изготвянето на социална оценка и индивидуален план, асистиране и посредничество пред Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, Пробационна служба, ЕСГРАОН и др. Менторите ще им бъдат в помощ и при търсене на жилище и намиране на работа.
Проект “ЕНТЕР - 2” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”. Една от целите му е да се подобрят възможностите за професионална реализация на пазара на труда на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода.

Фонд - ИГА с поредица от събития по повод Световния ден за борба със СПИН

674На 30 ноември от 11.30 часа във фоайето на Община Пазарджик беше открита Изложба по повод 1 декември - Световен ден за борба със СПИН. Изложбата е от рисунки на млади хора от Кризисни центрове, деца с противообществени прояви, неглижирани деца и деца, отпадащи от училище от Пазарджишка област. В тях те отправят своите послания по проблема ХИВ/СПИН с идеята, че само обединени можем да се преборим с болестта.
Изложбата бе открита от кмета на Община Пазарджик Тодор Попов. Неин организатор е Фонд - ИГА, който ръководи изпълнението на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск ( 15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването". Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, а събитието е част от националната кампания по повод Световния ден за борба срещу СПИН.
Кампанията продължи с хепънинг в ресторант „Империал”, в който се включиха над 60 младежи и девойки от Пазарджик и Брацигово.
Днес сътрудниците на Фонд - ИГА, които работят по Компонентите на Програмата, ще се включат в националната кампания с раздаване на информационни материали и презервативи в Пазарджик и Пещера.

Информационен ден представя резултатите от социален проект

673Информационен семинар в рамките на Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот” се проведе на 17 ноември в конферентната зала на хотел “Севън хилс” - Пловдив. Бяха представени резултатите от проекта, както и възможностите за внедряване на модела в други релевантни институции.
Проект «Сигурен дом - крачка към моя нов живот» се реализира в периода 1.10.2009 г. - 1.12. 2010 г. от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партьорство с Община Пловдив, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович” - Пловдив и Сдружение „Център за обучение и услуги”. Финансира се от Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Основната му цел бе да подобри качеството на живот на децата и младежите, настанени в или напускащи ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив чрез преструктуриране на институцията и постигане на качествени промени в нейната дейност.
Освен резултатите от реализацията на проекта, в програмата на семинара бяха включени: представяне на модела за оценка на деца, настанени в специализирани институции; дейността на ЦСРИ и Наблюдавано жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович”; допълнителната образователна подготовка на децата, като част от дейността по предоставяне на социалната услуга ЦСРИ и др.
Участваха представители на институции и представители на ДДЛРГ от общините Пловдив, Асеновград, Брацигово, Калофер и Марица, които биха могли да внедрят модела или в случай на необходимост да насочат клиенти към вече съществуващите услуги.

Бивши затворници се обучават в активно социално-трудово посредничество

672Започна обучението на активни социално-трудови ментори (АСТМ) по проект на Фонд – ИГА, който се нарича „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.
Предвижда се обучението да продължи един месец и да създаде предпоставки 12-те обучаеми лица (от Пазарджик и Пловдив), изтърпели наказание лишаване от свобода, да придобият удостоверения за част от професията „социален работник” по НАПОО, направление „социални дейности”. След приключване на обучението всеки АСТМ ще може да работи с освободени от затвора лица, обхващайки: консултации в затвора преди освобождаване; изготвяне на социална оценка и индивидуален план след освобождаване; асистиране и посредничество пред Бюрото по труда, Дирекциите „ Социално подпомагане”, Пробационната служба, Общинска администрация, ЕСГРАОН, здравни служба; както и търсене на жилище, посредничество при намиране на работа и асистиране след започване на работа за постигане на устойчива заетост.
Проектът “ЕНТЕР - 2” ще предостави възможност на част от от най-маргинализираните социални групи - лицата, изтърпели наказание лишаване от свобода, да придобият нови знания и умения, посредством практиките за учене през целия живот. Това ще подобри възможностите им за професионална реализация на реалния пазар на труда.

Фонд - ИГА представи опит на престижен българо-германски форум

671Марина Манолчева - председател на УС на Фонд - ИГА и Димитър Русинов - програмен директор, вчера взеха участие във форум на тема „Превенция на престъпността чрез партньорство - стратегии за повече сигурност на гражданите”. Той се проведе в хотел „Шератон”, София и бе организиран от Министерство на вътрешните работи, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер”.
Целта на форума бе споделяне на най-добрите практики в областта на превенцията на престъпността и обсъждане на българските и германските модели за превантивна дейност. Форумът беше открит от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Представители на федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария споделиха своя опит в криминалната превенция. От българска страна участие взеха членовете на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, кметове на общини, областни управители, представители на МВР и неправителствени организации.
Димитър Русинов представи „Модел за превенция на престъпността на регионално ниво”. Неговата презентация бе и единственото участие на неправителствения сектор в официалната част на престижния форум.

Обучаваха служители на затвори за работа с Корекционна програма

670От 27 до 29 октомври в хотел „Елбрус” – Велинград се проведе поредният обучителен семинар по проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца”. Обучението бе предназначено за специалисти, които ще работят с изготвената от специализиран екип Корекционна програма за работа със сексуални правонарушители в затвора - присъди по раздел VІІІ „разврат” чл. 149 - чл. 159 от Наказателния кодекс.
Програмата бе представена пред служители на 4 затвора, които са определени за прилагането й. Като лектори участваха представителите на екипа, работил по създаването на Програмата – служители на ГД „Изпълнение на наказанията”, психолози и експерти по темата.
В обучението се включиха специалисти от Затворите в София, Стара Загора, Бургас и Плевен.

ТВ дискусия представи резултатите от Проект

669Втората ТВ дискусия в рамките на проекта се състоя на 12 октомври във вечерния блок на БНТ - Пловдив. В предаването участваха Мария Пенчева - управител на ЦСРИ и Наблюдавано жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович”, Анелия Дернева - управител на ЦСРИДРГ, Майя Грозданова - началник на отдел „Социални услуги в Община Пловдив – партньор по проекта и Ели Атанасова – директор на СОУ „К. Величков” - Пловдив, чиито преподаватели реализираха допълнителната образователна подготовка на 15 деца от ДДЛРГ „Рада Киркович”.
Управителката на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище Мария Пенчева подробно представи дейностите, които през изтеклия период се реализираха в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и проблемите, пред които се изправят потребителите на социалната услуга Наблюдавано жилище в прехода им към самостоятелен живот.
Директорката на СОУ”К. Величков” разказа за реализацията на допълнителната образователна подготовка. Сподели впечатления на преподавателите, ангажирани в този процес и увереността си в необходимостта от провеждането му.
Не по-малко интересни бяха впечатленията на управителката на ЦСРИДРГ Анелия Дернева за процеса на оценяване на всички деца, настанени в ДДРЛГ, с което проектът стартира в края на 2009 г. Шест месеца по-късно се разкриха двете социални услуги. Предварително направените оценки до голяма степен улесниха и оптимизираха работата на екипа, предоставящ социалните услуги.
На финала Майя Грозданова коментира стъпките, предприети от Община Пловдив, за гарантиране устойчивост на проекта и най-вече очакваното одобряване на двете услуги като държавно делегирани дейности.

Фонд – ИГА – в италианските медии за участието си в международен проект

668В края на миналата седмица от Италия се завърна екип на Фонд - ИГА, който взе участие в третата партньорска среща по международния Проект “SafeLand”. В него участват представители на 7 европейски държави.
Срещата се състоя в Ровиго, столица на едноименната провинция в Североизточна Италия, в заседателната зала на Общинския съвет на Ровиго. Партньорите проследиха напредъка в изпълнението на проекта, презентираха дейността си и направиха работни посещения на две общини - Ровиго и Адрия, включени в дейностите на италианските партньори.
Партньори по международния проект са Общините Сикиес (Гърция) и Ниеполомице (Полша), Областните администрации на Брашов (Румъния) и Ровиго (Италия), Общинската полиция на Валенсия (Испания) и неправителствените организации: Фонд за превенция на престъпността - ИГА (България), Пиксида (Гърция) и Параграф 22 (Англия).
Проектът
SafeLand адресира проблемите на превенцията на престъпността на местно и регионално ниво в страните-партньорки, фокусирайки върху трите нива на първичната превенция: Понижаване риска от извършване на престъпление чрез предприемане на мерки за обща превенция, насочена към всички граждани, и в частност в училище; Намаляване на потенциалния брой на жертвите на престъпления чрез мерки за намаляване физическите възможности за извършване на престъпни деяния; Намаляване на субективния страх от престъпността чрез разработване и приемане на ефективни стратегии за превенция.
Проектът се финансира от Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи” и ще приключи през декември 2012 г.

Само за два дни кампания на Клуб „ВОВ” обхвана над 100 младежи

667На 25 и 26 септември обучителите от Клуб „Връстници обучават връстници” организираха и проведоха кампания в рамките на изпълняваната на местно ниво от Фонд - ИГА Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Компонент 7: «Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”. Първата здравно-обучителна сесия се проведе в град Брацигово, в ДДЛРГ „Васил Петлешков”. В обучението се включиха 34 младежи и девойки от дома. В сесията бе представена конкретна информация относно ХИВ инфекция и СПИН, която целеше промяна в нагласата по отношение на болните от СПИН. Младите хора бяха обстойно запознати с начините за изследване и насочени към кабинетите на КАБКИС. Те показаха активност и задаваха много въпроси по темата. Споделиха също своите очаквания, опасения и нагласи. Бяха раздадени здравно-обучителни материали.
На втория ден младите обучители гостуваха на своите връстници във ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово. В обучителната сесия се включиха всички възпитаници на дома - общо 70 души. След презентация по темата, настанените във ВУИ младежи се включиха активно в неформален разговор с членовете на Клуб ”Връстници обучават връстници”. Така в една по-неофициална и приятелска обстановка те задаваха въпроси и информацията достигна по-лесно и качествено до тях. Възпитаниците на ВУИ – Ракитово показаха истинска заинтересованост по проблема. Споделиха с връстниците си емоционалните си проблеми и получиха съответната подкрепа.

Заключителна конференция финализира международен проект

666С пресконференция и заключителна конференция бе финализиран Проект „Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември”. Пресконференцията се състоя на 30 септември в хотел „Елбрус” - Велинград. В нея взеха участие инж. Томи Стойчев - кмет на Община Септември, Валентина Атанасова – зам.-кмет на Община Велинград, инж.Мариана Тодорова - началник отдел „Устройство на територията” в Община Белово и част от екипа, работил по Стратегиите на трите общини за развитие на устойчив туризъм.
Проектът се реализира в продължение на една година от водещата организация Община Белово, в партньорство с Център за обучение и услуги (ЦОУ), Общините Велинград, Септември и Кастелнуово Бормида (Италия) и се финансира от Програма „Регионално развитие” на Европейския съюз.
Общата му цел бе да се установят контакти и се развие сътрудничество, целящо обмяната на информация, знания, умения и добри практики за устойчивото развитие на туризма във визираните общини. Да се разработят нови методи и решения за устойчивото развитие на туризма в партньорските общини при споделяне на италианския опит в тази сфера.
От 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус” - Велинград се проведе и Заключителната конференция по проекта. В нея бяха представени както реализацията на проекта и постигнатите резултати, така и основния продукт - трите Стратегии за развитие на устойчив туризъм на Общините Белово, Велнвград и Септември.

Обучение на екипа за извършване на скрининг

665В края на месец септември се проведе втората фаза от извършването на скрининг на риска за сексуални правонарушения, а именно обучението на вече избрания екип. В обучителния процес се включиха представители на ГД ”Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, инспектори от ОСИН „ Пробация” - София и Пловдив, представители на ЦСРИДРГ - Пловдив, ВУИ - Ракитово и др.
В обучителната програма бяха включени лекции и презентации на тема: Принципи и организация на скрининговите изследвания; Скрининг на риска от сексуални правонарушения: Особености на предвиждания контингент; Демографски и криминологични данни; Сексологични данни; Криминологично-личностови данни; Психологично-личностови данни и др. Обучението завърши с пленарна дискусия „Скрининг на риск от сексуални правонарушения”.
Форумът се проведе в рамките на Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът се финансира от швейцарската фондация ОУК.

Работни срещи на програмния екип

664През месец септември програмният екип по Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” проведе две работни срещи с цел обсъждане и приемане на отделните модули и вземане на решение за провеждане на първото обучение на водещите на Корекционната програма за работа със сексуални правонарушители в затвора - присъди по раздел VІІІ „разврат” чл. 149 - чл. 159 от Наказателния кодекс, преди пилотирането й. И двете срещи се състояха в хотел „Елбрус” - Велинград. Първата - на 2 и 3 септември, а втората - в периода 27-29 септември.В програмата бяха включени презентации на тема „Мотивация”, „Когнитивно реконструиране”, «Разпознаване на дисфункционални убеждения и емоции”, „Разпознаване и преодоляване на дисфункционални поведенчески модели” , „Затвърждаване на функционални поведенчески модели”, Умения за междуличностни комуникации” и др.
Участваха членовете на програмния екип: представители на ГД "Изпълнение на наказанията", психолози от затворите, експерти и консултанти.Експертите осъществиха обратна връзка по направените от консултантите презентации и въвеждането на препоръките.

ИГА презентира в Кембридж

647В края на месец април Фонд за превенция на престъпността - ИГА взе участие в Европейската конференция „Какво работи за намаляване на рецидивизма”, която се проведе в Кембридж (Великобритания). Конференцията е част от Проекта „СТАРР - Засилване на международния подход към намаляване на рецидивизма”, по който ИГА е партньор и съорганизатор на събитието, заедно с Европейската организация по пробация и Международния отдел на Британското правосъдно министерство.
Андрей Момчилов - мениджър международни проекти във Фонд - ИГА изнесе презентация на тема „Работа с правонарушители със зависимости”.
През пролетта на следващата година ИГА ще организира в България Европейска конференция „Международно сътрудничество за намаляване на рецидивизма”. Очаква се това да бъде най-значимото събитие за Европа в сферата на пробацията през 2011.
Освен Европейска организация по пробация и Министерство на правосъдието на Великобритания, партньори на ИГА по проекта са и Министерствата на правосъдието на Франция, Унгария и България, както и Университета „Кембридж” - Великобритания.

Анкета за нивото на здравни знания сред младите хора в риск

629Анкетно проучване за нивото на здравни знания, свързани с ХИВ/ СПИН, се проведе в края на миналата година сред 200 млади хора в риск - бенефициенти по Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”.
Цел на проучването бе и получаването на информация за възможните рискове, свързани със сексуалното поведение. Съдържанието на въпросите трябваше да насочи вниманието и мисленето на младите хора към отговорно лично поведение и не на последно място да провокира нагласи за толерантно и хуманно отношение към онези, които вече са станали жертви на СПИН.
Резултатите и изводите от проучването бяха обобщени на работна среща с представители на ангажираните с проблемите институции и организации на територията на Област Пазарджик - РИОКОЗ, Областна дирекция „Полиция”, РПУ - Пазарджик и РПУ - Септември, МКБППМН – Пазарджик и др.
Проектът се реализира в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването и финансирана от Глобалния фонд за борба срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.

Ремонтът на помещенията в ДДЛРГ „Рада Киркович” - в последна фаза

625През месец април следващата година, в рамките на Проект "Сигурен дом - крачка към моя нов живот", в ДДЛРГ„Рада Киркович”- Пловдив ще започне внедряването на социалните услуги «Център за социална рехабилитация и интеграция»(ЦСРИ) и „Наблюдавано жилище”. За целта вече се ремонтират предоставените от ДДЛРГ помещения. ЦСРИ ще бъде изграден в рамките на основната сграда. Ще се обособят три кабинета - офис на управителя, кабинет за работа на социалните работници и кабинет за групова работа. Веднага след приключване на ремонтните дейности ще започне тяхното обзавеждане и оборудване.
За Наблюдаваното жилище, с цел осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, ще бъде обзаведен самостоятелен апартамент. Наблюдаваното жилище ще разполага с 4 спални, 2 санитарни възела, кухня и всекидневна с цялото необходимо оборудване.
Средствата за ремонта се осигуряват от Община Пловдив и от дарители.

Стартира изграждането на МИГ - Белово, Велинград и Септември

621Център за обучение и услуги и Община Белово проведоха вчера първата форум сесия, с която стартира процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група.
Срещата се проведе от 13.00 до 17.00 часа в залата на Общински съвет - Белово (сградата на Общината). Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от ноември 2009 г. до март 2010 г. на ротационен принцип на територията на трите общини - Белово, Велинград и Септември. За участие в сесите са поканени всички жители от трите общини, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на сесията участниците направиха анализ на територията и приеха основните приоритети за нейното развитие.
В следващите 4 сесии ще се обсъдят и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Събитието е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.