Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2009
Article Index
Архив новини 2009
юли-септември 2009
април-юни 2009
януари-март 2009
All Pages
There are no translations available.


октомври-декември 2009

Стартира проект за домашното насилие

627От месец ноември Фонд - ИГА започна работа по нов проект - „Специализирани програми за превенция и защита от домашно насилие”. Проектът се финансира от Български фонд за жените и ще продължи 6 месеца.
Основната му цел е повишаване ефективността при прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие чрез разработване и внедряване в практиката на специализирани услуги - за възстановяване на пострадалите лица и за работа с извършители на насилие.
С проекта се цели още да се повиши информираността на представители на институции и организации, имащи отношение към проблема насилие и да се развие механизъм за координация между тях. Ще се търси повишаване чувствителността на обществото чрез популяризиране резултатите от проекта и в частност на Закона за защита срещу домашно насилие.
Специализирани програми за извършители на домашно насилие и пострадали от домашно насилие бяха представени на работни срещи с представители на ангажирани институции на 15 декември - в залата на Общински съвет - Пещера и на 17 декември - в Националния пресклуб на БТА в Пазарджик.

Втора форум сесия за МИГ – Пещера

626(17 декември) Втората форум сесия, с която продължи процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Община Пещера и изграждането на Местната инициативна група, се проведе вчера в залата на Общински съвет - Пещера. Участниците набелязаха основните цели и приоритети на Стратегията за местно развитие.
До края на месец март 2010 г. ще се проведат и останалите 3 сесии, в които ще се обсъдят и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони, както и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Форум сесията се проведе по Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на община Пещера”, в който партньори са Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Община Пещера. В нея могат да участват всички жители на общината, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.

Антиспин кампания проведе Фонд – ИГА

622Медийна кампания по повод 1 декември – Международен ден за борба със СПИН проведе Фонд – ИГА през тази седмица. Тя се състоя в рамките на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”, за изпълнението на който Фонд - ИГА има сключен договор с Министерство на здравеопазването.
Кампанията стартира с Работна среща между всички компоненти в Младежкия дом и продължи със семинар за превенция на ХИВ/СПИН с деца от Детска педагогическа стая - Пазарджик в зала на на МКБППМН, както и с раздаването на информационни материали на застрашени от отпадане ученици.
Кампанията продължи по улиците на града, където млади хора популяризираха целта на Програмата - намаляване уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез раздаване на информационни материали по улици, офиси, институции, заведения. Раздаването на информационни материали и кондоми продължи през целия ден освен в Пазарджик, още и в град Пещера и с. Звъничево. Събитията завършиха с Хепънинг в ресторант „Империал”.

Първа форум- сесия в Пещера за стратегия за местно развитие и МИГ

620Вчера, от 13.30 до 18.00 часа, в залата на хотел «Домейн» - Пещера при голям интерес отстрана на местната общественост се проведе форум сесия, с която стартира процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Община Пещера и изграждането на Местната инициативна група. Срещата се проведе по Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на община Пещера”.
По време на сесията участниците направиха анализ на територията и приеха основните приоритети за нейното развитие. Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от месец ноември до месец март. В тях могат да участват всички жители на общината, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група. В следващите 4 сесии ще се обсъждат и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Организатори на събитието бяха Фонд за превенция на престъпността - ИГА - водеща организация и Община Пещера - партньор по проекта.

Бизнесът в Пещера се запозна с Проект за МИГ

619Информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР” и Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална МИГ на територията на община Пещера” се проведе тези дни в общинския център.
След поредица от срещи, в рамките на широката информационна кампания се включиха и представители на местния бизнес. Те проявиха голям интерес към възможностите, които програмата и проекта създават за бизнеса на територията на общината.
Характерно за ЛИДЕР е, че европейските пари се управляват съгласно местните нужди и инициативите на местните хора. Мнозинството от хората, които ще избират проектите по ЛИДЕР, трябва да са представители на местния бизнес, на обществени, културни, образователни и други организации. Местните инициативни групи са особен вид партньорство между местните власти и местните общности. Една от тези общности е и местният бизнес.

Италианска и български общини си партнират по проект за туризъм

617(26 октомври) Пресконференция за представяне на Проект „Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември” се проведе в началото на седмицата в конферентната зала на хотел „Олимп” - Велинград. Веднага след това започна и работна среща с участието представители на италианската община, която ще партнира по проекта. Специално за събитието пристигнаха Мауро Кониети - кмет на община Кастелнуово Бормида, Джани Законе - директор проекти на Кастелнуово Бормида и Марчело Инарели - President of CO.EUR. - European Consulting and Training Association. От българска страна участваха кметовете на Община Белово Кузман Маринков, на Община Велинград Иван Лебанов и на Община Септември Томи Стойчев, както и Марина Манолчева и Димитър Русинов - представителите на Центъра за обучение и услуги - партньор по проекта.
Основна цел на Проект „Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември” е да се установят контакти с италианската община и се развие сътрудничество, целящо обмяната на информация, знания, умения и добри практики за устойчивото развитие на туризма в Общините Белово, Велинград и Септември, както и разработването на нови методи и решения за устойчивото развитие на туризма в партньорските общини при споделяне на италианския опит в тази сфера. Проектът се финансира от Оперативна програма «Регионално развитие», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”.

Работна среща в Пловдив по проект за деца, лишени от родителски грижи

616Вчера в Дом за деца, лишени от родителски грижи «Рада Киркович» - Пловдив се проведе третата работна среща по Проект „Сигурен дом – крачка към моя нов живот". За да участва в срещата, към екипа на проекта се присъедини и Красимир Ангелов - зам.-кмет по социална политика, демографски и етнически въпроси на Община Пловдив. Бяха обсъдени организационни, административни и експертни въпроси: план-графикът за дейностите, обученията и предоставянето на социалните услуги; идентифицирането и разпределянето на помещенията за изграждане на ЦСРИ и наблюдавано жилище в рамките на комплекса ДДЛРГ «Рада Киркович»; провеждането на тръжните процедури и изготвянето на тръжната документация; процедурите по подбор на екипи за предоставяне на социалните услуги; методологията и документацията на системата за вътрешен мониторинг и оценка и др.
Проектът стартира в началото на месеца. Водеща организация е Фонд – ИГА, а партньори - Община - Пловдив, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович” - Пловдив и Сдружение „Център за обучение и услуги. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на децата и младежите, настанени в или напускащи ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив чрез преструктуриране на институцията и постигане на качествени промени в нейната дейност.
Проектът се финансира от Европейския социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Съвещание на Борда на СЕР в Будапеща

615Марина Манолчева – председател на УС на Фонд – ИГА и Димитър Русинов – програмен директор се завърнаха от Будапеща, където взеха участие в работна среща на Борда на Европейската организация по пробация (CEP). Освен текущи въпроси по дейността и финансирането на CEP участниците обсъдиха и подготвката на Общото събрание на СЕР, което ще се проведе през следващата година в Малага - Испания.
Фонд - ИГА е член на Борда на Европейската организация по пробация от месец септември 2007. През февруари, тази година, ИГА активно участва в организирането на конференция на СЕР в София, както и в подготовката на конференция в Кембридж през месец април.

Ученическа кампания срещу сексуалното насилие над деца стартира в Пазарджик

614Днес в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик бе сложено началото на Кампания на тема „Сексуалното насилие над деца”. С нея стартира реализацията на проект «Заедно срещу сексуалното насилие над деца», който е разработен от самите ученици.
През месец април тази година ученици от три училища в България - Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев” - Плевен, 73 СОУ „Владислав Граматик” – София и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик участваха в обучителен семинар на Пампорово. Обучението се проведе в рамките на Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”, който се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА и се финансира от швейцарската фондация „ОУК”. След семинара учениците разработиха свои проекти, които получиха финансиране и през настоящия месец започват своята реализация.
Днешното събитие беше уважено от кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, който е и патрон на кампанията. Присъстваха и представители на много институции, които работят с младите хора.

В Звъничево финализираха проект за социални асистенти

599Ден на отворените врати се състоя днес, 24 юли, в Читалище „Звезда” - село Звъничево. С него бе финализиран Проект „Социален асистент” и „Домашен помощник” в услуга на старите хора”. Цел на събитието бе да популяризира услугите „домашен помощник” и „социален асистент” и да представи резултатите от проекта.
Участваха част от потребителите на услугата, социалните асистенти, кметовете на селата Звъничево и Братаница и много граждани.
Водеща организация по проекта е Сдружение „Център за обучение и услуги”, а основен партньор - Читалище „Звезда” - Звъничево. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.