Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2008 година
Съдържание на статията
Архив новини 2008
юли-септември 2008
април-юни 2008
януари-март 2008
Всички страници

април-юни 2008

Община Дряново се включва в Проект „Да служи и подобрява”

542(25 юни) Председателят на Общински съвет – Дряново Ангел Димитров и зам.-кметът Даниела Василева станаха домакини на 13-тия Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” на Фонд - ИГА. След като информационната кампания за популяризиране на институцията местен обществен посредник в 12-те избрани общини приключи, ръководството на Общински съвет - Дряново покани екипа на проекта да представи институцията местен омбудсман и в Дряново. Организаторите споделиха намеренията на местната власт да инициира създаването на институцията в общината, като преди това даде възможност на местните общински съветници, Общинска администрация, неправителствения сектор, медиите и заинтересовани граждани да научат нещо повече за нея.
Община Дряново има 62 населени места и население 11 000 жители. Намира се в административната област Габрово. С нея общините от областта, включени в проекта, стават две. В другата Община - Габрово процедурата за избор на местен обществен посредник вече започна.

Обучение по проект на ИГА , в подкрепа на преструктурирането и реформирането на институциите за деца

541От 23-ти до 25-ти юни до в хотел „Елбрус” - Велинград се проведе тридневно обучение по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност. Участие в обучението взеха специализираният персонал на ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово, представител на СПИ „Максим Горки” - с. Стойките, Община Смолян, представители на Отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая и Районен съд - Пазарджик, Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Пазарджик и Септември, социални работници и представители на неправителствения сектор.
Лектори на обучението бяха доц. д-р Владимир Велинов от Клиниката по Съдебна психология и съдебна психиатрия «Свети Наум», Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение, Златка Мачева - председател на Сдружение „Център Отворена врата - Плевен, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА и Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд - ИГА. Пред участниците в обучението бяха представени темите: Корекции на девиантното поведение чрез оцеляване в условия на изолация, Международни стандарти за правата на детето, Анализ на дейността на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Планиране и управление на случаи, Поведение, свързано с насилие, Методи и инструменти за оценка на случаи при малолетни и непълнолетни правонарушители, Инструмент за оценка на образователното ниво (СИООН) и др.

Кризисен център деца, жертви на насилие, ще отвори врати в Пещера

538(17 юни) Проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” беше представен вчера в Пленарна зала на Община Пещера. Проектът ще се реализира от Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Младежки форум 2001 - Разград. Асоциирани партньори са Община Пещера, Отделите „Закрила на детето” в Пазарджик и Плевен, Детските педагогически стаи в Пазарджик и Плевен и МКБППМН в двете общини.
Проектът се финансира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия. Основната му цел е превенция на насилието над деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността. По време на реализацията на проекта ще бъде разработен и внедрен в практиката Пилотен модел на национална мрежа за предоставяне на услуги в общността за деца и семейства, жертви на насилие и ще бъде изграден регионален Кризисен център за работа с деца, жертви на насилие.
В представянето взеха участие Стелиян Варсанов - кмет на Община Пещера, Златка Мачева - председател на УС на Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд – ИГА и Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд – ИГА.

Център за обучение и услуги - партньор в международен проект, с участието на 5 държави

537(16 юни) Вчера от Прага се завърна екип на Центъра за обучение и услуги (ЦОУ), който взе участие в поредната работна среща по проект „Изследване, обмяна на добри практики, обучение за превенция на насилието върху наркозависими жени”. Проектът се финансира от Програма DAPHNE II 2004-2008 на Европейската комисия и ще продължи до 30.04.2009 г. Водеща организация по проекта е PIOPPO ONLUS (Европейска консултативна и обучителна асоциация) - Италия, а партньори са Сдружение „Център за обучение и услуги” - Пазарджик, Център за зависимости - Медицински университет в Прага, Чехия, PYXIDA - Център за превенция на злоупотребата с наркотици - Гърция и Служба „Съдебна лаборатория” - Национална лаборатория - Малта.
На работната среща бяха представени национални проучвания, направени в петте държави по темата, въз основа на проведени интервюта сред наркозависими жени, социални работници, учени, специалисти в психо-социалната травма и полицаи. Целта на проучването е анализиране на връзките между употребата на наркотици и насилието.
Центърът за обучение и услуги бе представен от Димитър Русинов - председател на Управителния съвет на организацията и Марина Манолчева - част от екипа на проекта.
На снимката: Участниците в работната среща от Италия, Гърция, Чехия, Малта и България

Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе и в Кърджали

536Четвъртата дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе на 9 юни в залата на Читалище „Обединение” в Кърджали. Участваха представители на институции от Област Кърджали, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - Областно звено „Изпълнение на наказанията”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Районно полицейско управление, МКБППМН, Общински съвет, Община Кърджали и др.
От 18.00 часа в Художествена галерия „Станка Димитрова” беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
На сн. момент от откриването на изложбата

Представители на Фонд - ИГА - на международна среща в Швеция

535От 2 до 6 юни във Ванерсборг, Швеция се проведе работна среща по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и Управление на случаи”. Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с още 4 организации - от Франция, Швеция, Холандия и Литва. Освен Фонд - ИГА, която е водеща организация по проекта, това са PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия, френският партньор “ALAJI”, литовският „Трудова борса за обучение и консултации - Алитус” и образователният отдел на Община Ванерсборг - Швеция, които са и домакини на срещата.
Цел на проекта е разработване, тестване и изпълнение на оценката и управлението на случаи сред млади правонарушители чрез съвременните методи на социална работа в периода преди излизането им от затвора.
На проведените до момента работни срещи организациите презентираха направени национални проучвания в петте държави, анализираха необходимостта от обучение на социални работници за работа с млади правонарушители в обществото, както и нивото на социалните услуги преди и след освобождаване от затвора. Участниците обсъдиха и разработването на два модула - за Оценка на случаи и за Управление на случаи, както и критериите за тестването на правонарушители по модулите на програмата. Бяха представени анализите от тестването на модулите, извършено в петте държави сред 100 правонарушители преди освобождаването им от затвора - срещнати трудности, потребности, постигнати резултати. В Швеция участниците от 4-те държави посетиха Затвора в Бринкеберг, Клиниката по съдебна психиатрия, Пробационната служба в региона, Специализираното възпитателно училище в Маргретелундс и Дома за млади правонарушители в Лидкьопинг. На настоящата среща се разработи и Учебен план за обучение на обучители по Програмата за оценка и управление на случаи.
Проектът се финансира от Европейска комисия по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи.

Стефан Щерев е първият обществен посредник на Община Пещера

534Пещера е 22-та Община в България, която си избра обществен посредник. Това е Стефан Щерев – икономист по образование. След като Временната комисия за предварителния подбор на кандидатите предложи на Общинския съвет двама кандидати - Стефан Щерев и Дафинка Самарджиева, на заседание, проведено на 29 април, нито един от двамата не събра необходимото мнозинство от 2/3 - 14 гласа. За Стефан Щерев гласуваха 9, а за Дафинка Самарджиева – 5 общински съветника. Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник на Община Пещера, на следващото заседание на Общинския съвет за кандидатите се гласува втори път. Ден преди гласуването Д. Самарджиева оттегли кандидатурата си, а Стефан Щерев събра 16 гласа и стана първият обществен посредник на Община Пещера. Веднага след избора той се закле и подписа клетвена декларация.
Община Пещера е една от 12-те общини, включени в проекта на Фонд – ИГА „Да служи и подобрява”. Тя стартира първа с процедурата за избор и първа избра обществен посредник.
На сн. : Момент от клетвата на обществения посредник на Община Пещера

Заключителна конференция по проект „ЕНТЕР”

531Заключителна конференция по проект „ЕНТЕР” се проведе вчера в Зала №1 на хотел „Родина” в София. Конференцията отбеляза финала на проект „ЕНТЕР - Подобряване позицията на бивши затворници на пазара на труда”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия и в партньорство с PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия.
На конференцията бяха представени реализацията на проекта и постигнатите резултати. Участие взеха зам.-посланикът на Кралство Холандия Мартайн Елхерсма, Йорданка Фандъкова - зам.-кмет на Столична община, Петър Василев - директор на ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерство на правосъдието, Ромбоут Яс - ръководител на проекта от холандска страна, Димитър Русинов - ръководител на проекта от българска страна, представители на държавни институции с ангажименти в тази сфера и неправителствени организации.
Основен акцент на конференцията беше представянето на Модела ЕНТЕР – Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни правонарушители.

В Общински съвет – Плевен ще има нова процедура за избор на местен обществен посредник

529На 22 май се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Като точка 27 в Дневния ред беше вписано Предложение, относно избор на обществен посредник. Временната комисия оповести решението от заседанието си, на което е изслушан единственият кандидат за длъжността Михаил Михайлов. Решението на Комисията определи кандидатът като отговарящ на критериите и предложи на общинските съветници да гласуват кандидатурата му. Беше прието и предложението да бъде изменена точката в Правилника за статута и дейността на обществения посредник, която касае начина на избор – от явно, в тайно. Кметът Найден Зеленогорски в изказване подкрепи кандидатурата и изрази готовността на администрацията при избор да осигури всички необходими условия за работата на новата институция.
Гласуването показа 27 гласа - за, 18 - против и 3-ма - въздържали се. За избор са необходими 34 гласа. Обществен посредник на Община Плевен не беше избран. Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник, до два месеца трябва да стартира нова процедура.

Работна среща събра институции във Велинград

526В края на миналата седмица в хотел „Елбрус” - Велинград се проведе Работна среща в рамките на проект „ЕНТЕР - Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда”, финансиран от Програма МАТРА на Холандското външно министерство. Присъстваха представители на Агенцията за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Областна пробационна служба, Затвора и Районен съд - Пазарджик.
Целта на срещата бе изготвяне работен вариант на Методика за работа с бивши затворници. Участниците изслушаха Анализ на ситуацията по реинтеграция на бивши затворници в Пазарджишки регион и страната. Дискутирани бяха дейностите на институциите, както и участието им в този процес.

Кърджали потвърди намерението си да създаде институцията обществен посредник

525(14 май) Представителна група от Общински съвет - Кърджали пристигна на еднодневно посещение в Пазарджик. Повод за визитата бе намерението на Община Кърджали да стартира процедура за избор на местен обществен посредник. В края на миналата година Фонд – ИГА проведе Информационен ден за представяне на институцията в Кърджали. Общината е включена в проекта на организацията „Да служи и подобрява”, заедно с още 11 общини от различни региони на България. На информационния форум инж. Хасан Азис - кмет на Общината и Сейфи Неджиб - председател на Общинския съвет заявиха намерението си до края на годината институцията да заработи и в Кърджали, а посещението в Пазарджик доказа сериозността на тези намерения.
В Пазарджик общинските съветници се срещнаха с Временната комисия, която преди около 3 години направи предварителния подбор на кандидатите за обществен посредник на Община Пазарджик.
Домакин на втората среща беше Иван Димитров – обществен посредник на Пазарджик.

С Информационен ден в Стара Загора приключи кампанията за популяризиране на институцията местен обществен посредник

52412-тият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник се проведе в Община Стара Загора на 13 май. Домакин на събитието беше Община Стара Загора, а партньор на Фонд - ИГА в града - Сдружение „Здраве и морал”. Участие във форума взеха секретарят на Общината Николина Горова, Кристиан Петков - зам.-председател на Общинския съвет, общински съветници, представители на Общинска администрация, неправителствения сектор и медии. 75 от анкетираните 100 граждани на Стара Загора биха подкрепили инициатива на Общински съвет за започване процедура за избор на местен обществен посредник, показа експресното проучване, направено за нуждите на проекта.
Зам.-председателят на Общинския съвет Кристиан Петков съобщи, че вече е изготвен проект за Правилник за статута и дейността на местния обществен посредник, който ще бъде внесен за разглеждане на следващата сесия.
С този Информационен ден приключи кампанията за популяризиране на една нова и демократична институция в България, която има вече завоювани позиции и с проекта „Да служи и подобрява” получава допълнителна подкрепа за развитие и устойчивост.

Дискусия „Затворът и обществото” събра институциите в Пловдив

522Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе на 9 май във ВИП залата на Община Пловдив. В нея взеха участие над 50 души, представители на всички институции от Пловдивска област, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - зам.-кметовете на Община Пловдив Красимир Ангелов и Димитър Цветков, директорът на Затвора - Никола Кърпаров, комисар Ангел Рангелов – директор на Областна дирекция „Полиция”, директорите на Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, съдии от всички съдилища в Пловдив - Апелативен, Окръжен, Районен, Административен и Военен съд, Районна прокуратура, представители на Областна администрация, Областното звено „Изпълнение на наказанията”, ПУ ”Пасий Хилендарски”, общински съветници и др.
От 18.00 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. След София („Шипка” 6) и Пазарджик (ХГ”Станислав Доспевски”), Пловдив е третият град, в който изложбата гостува.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
В Пловдив събитията станаха възможни благодарение на изключителното съдействие на Община Пловдив, Областно звено „Изпълнение на наказанията” и Градска художествена галерия.

Белово казва „Да” на институцията местен обществен посредник

521(8 май)Днес, от 10.00 часа, в залата на Общински съвет – Белово се проведе Информационен ден за представяне на институцията местен обществен посредник. Организатори на събитието бяха Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Община Белово.
Експресно анкетно проучване, направено сред жители на Белово показа 85% познаваемост на институцията, което я нарежда на 1-во място (заедно с Община Пещера) между 13-те анкетирани досега общини.
75% от анкетираните граждани одобряват институцията и биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Белово за стартиране процедура за избор на местен обществен посредник. Само 15% са категорично против подобна инициатива.
Участие във форума взеха обществените посредници на Пазарджик и Батак Иван Димитров и Малина Димова.
Това е 11-ият Информационен ден, който Фонд - ИГА организира в рамките на проект "Да служи и подобрява". До момента такива се проведоха в Плевен, Пещера, Кърджали, Велинград, Дупница, Сливен, Септември, Габрово, Враца и Видин. В тях участваха над 300 души, включително кметове, председатели на Общинските съвети, общински съветници, представители на неправителствения сектор, представители на над 40 медии, граждани.
Последният Информационен ден ще се проведе на 13 май в Стара Загора.
Проект „Да служи и подобрява” се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН.

6 недействителни бюлетини при избора на обществен посредник в Община Пещера

518(29 април)На редовно заседание на Общински съвет - Пещера днес общинските съветници с тайно гласуване дадоха своя вот за местен обществен посредник. Най-много гласове - 9, събра Стефан Щерев. Вторият кандидат, Дафинка Самарджиева, класирана втора от Временната комисия за предварителен подбор на кандидатите, получи 5 гласа. За да се стигне до избор на един от тях, трябваше да гласуват 14 общински съветници. За съжаление до този резултат не се стигна поради вота на останалите - 6 от пуснатите бюлетини бяха обявени за недействителни.
Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник на Община Пещера на следващата сесия на Общинския съвет ще се проведе ново гласуване за двамата кандидати. Ако и тогава не бъде избран обществен посредник, трябва да се проведе нова процедура.

И Видин каза „Да” на институцията местен обществен посредник

516(23 април) Вчера в Медийно-информационния център на Община Видин се проведе 10-ият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник, в рамките на проекта на Фонд – ИГА „Да служи и подобрява”.
Кметът на Общината инж. Румен Видов участва във форума и заяви категоричното си одобрение за избор на обществен посредник и в Община Видин. На пресконференцията, която се проведе след края на Информационния ден, на въпрос на журналисти дали Община Видин ще има местен обществен посредник инж. Видов отговори така: „Въпросът пред нас е не дали ще има, а кога?” Той допълни, че не бива да се бърза, а да се намери най-подходящата личност, за да служи тя наистина на хората.
В Информационния ден участваха представители на администрацията, неправителствения сектор и медиите. Организацията, която е партньор на Фонд - ИГА по проекта във Видин е Сдружение "Брейн груп".
За първи път събитие по проекта беше отразено и от чужда медия – Радио-телевизионен център „Зайчар”, Сърбия.

70% от анкетираните граждани на Враца биха подкрепили избор за местен обществен посредник

515(10 април) Домакин на деветия Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” стана Търговско-промишлена палата – Враца (ТПП). Организацията е партньор на Фонд за превенция на престъпността – ИГА при реализацията на проекта в Община Враца.
Илиана Филипова – изпълнителен директор на Палатата откри форума и представи участниците. За да се запознаят с институцията на местния обществен посредник в конферентната зала на ТПП – Враца дойдоха общински съветници, представители на Областна администрация, неправителствени организации, медии и граждани. Антоанета Цонева и Светослав Георгиев от Института за развитие на публичната среда и Малина Димова – обществен посредник на Община Батак представиха институцията в много широк аспект – от законодателното й уреждане до практиките в България и Европа.
Общински съветници предизвикаха дискусия, в която бяха поставени и изяснени и други практически страни на процедурата по избора и функционирането на обществения посредник.
70% от анкетираните граждани на Враца биха подкрепили такава процедура, според експресно проучване, направено през месец април.
Почти три часа продължи информационния форум във Враца, а участниците изразиха надеждата си до края на годината и Враца да се похвали с избран местен омбудсман.

Гражданите на Габрово биха подкрепили избор за местен обществен посредник

514Осмият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник по проект „Да служи и подобрява” се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово на 4 април. За да участват във форума дойдоха кметът на Общината Томислав Дончев, областният управител Цветан Нанов, председателят на Общинския съвет Валери Василев, общински съветници, представители на общинска администрация, неправителствения сектор и медии.
Особен интерес сред участниците предизвика експресното проучване сред 100 жители на Габрово, което показа много висока познаваемост на институцията местен обществен посредник и сериозна подкрепа за евентуална процедура в Общинския съвет.
Кметът Томислав Дончев също изрази подкрепата си за създаване на институцията в Габрово в най-близко бъдеще. Той се спря на резултатите от анкетата, като заяви, че неслучайно габровци се оплакват повече от липса на внимание и безразличие отстрана на администрацията, отколкото от качеството на услугите. „Жителите на Габрово са интелигентни и образовани хора и изискванията им към администрацията са много високи” – коментира той. Присъстваха представители и на други общини от региона, някои от които заявиха желание при възможност да бъдат включени в проекта.
Проектът се подкрепя финансово от Фонда за демокрация на ООН.

Международен семинар в Пловдив

513(7 април) Международен семинар за обучение на обучители по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и управление на случаи” се проведе през миналата седмица в хотел „Санкт Петербург” в Пловдив. Това е четвъртата международна проява по проекта, в която взеха участие представители на четири страни - Франция, Швеция, Литва и България. Фонд за превенция на престъпността ИГА - България е водеща организация по проекта. Партньори са образователният отдел на Община Ванерсборг - Швеция, “ALAJI” от Франция - организация, която има центрове за социални услуги в Североизточна Франция и голям екип от обучители и експерти; „Трудова борса за обучение и консултации - АЛИТУС”, Литва - общински обучителен център, част от националната система за трудови услуги.
По време на обучителния семинар преподаватели на Пловдивски университет „П. Хилендарски” и експерти на ИГА представиха за първи път цялостен вариант на програмата за професионално обучение „Оценка и управление на случай”, разработена за нуждите на работещите в системата на затворите, пробацията, системата за младежко правосъдие, социалните служби и училищните психолози. Бяха обучени 25 представители на четирите организации, на Пловдивския университет «П. Хилендарски», експерти в областта на пенитенциарната система и психолози.
Специализираната програма за оценка и управление на случай е първата по рода си в България и отговаря на най-добрите европейски практики в това направление. В рамките на програмата бяха представени специализарни инструменти като СИОР - Структуриран инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители (по модела на английския инструмент
ASSET) и СИООНП – Структуриран инструмент за оценка на образователното ниво на правонарушители. Беше представена и методиката на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на млади правонарушители.
Гостите посетиха Областна пробационна служба - Пловдив и Комплекса за социални услуги на деца и семейства - Пловдив.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия - по програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”.
На снимката: Участниците в обучението