Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2008 година
Съдържание на статията
Архив новини 2008
юли-септември 2008
април-юни 2008
януари-март 2008
Всички страници

януари-март 2008

На «Шипка» 6 - изложба по проект на Фонд - ИГА

533(14 февруари) С пърформанс и изложба стартира най-новият проект на Фонд - ИГА - „Четвъртъкът на маргиналиите”. Той се реализира съвместно с АТЕRА Design LTD -София и Софийски централен затвор.
На 7 февруари от 17.00 часа в Софийския затвор беше представен пърформанс, а днес в София беше открита и едноименна фотоизложба - „Четвъртъкът на маргиналииите”. В изложбената зала на ”Шипка” 6 (ет.3) четирима фотографи експонираха над 60 фотоса, които разказват за живота зад стените на затвора. За откриването на изложбата пристигнаха посланикът на Холандия Н.Пр Вилем ван Ее, представители на институции, неправителствения сектор, представители на арт-обществото и много медии.
Целта на проекта е да се повиши информираността и чувствителността по отношение живота на затворниците и се предизвика обществено участие с оглед връщането им в обществото.
Изложбата ще бъде показана в още 5 града от страната (вкл. Пазарджик), а редом с нея ще бъдат организирани публични дискусии по темата. Предвидено е и широко разпространение на информация, издаване на промоционални материали, както и изграждане на партньорства с медиите.
Проектът се подкрепя финансово от Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия

Информационна среща представя капацитета на финансиращи организации

511(31 март) В края на седмицата в хотел „Елбрус”, Велинград се проведе двудневна информационна среща в рамките на проект „Повишаване капацитета на Област Пазарджик за усвояване на средства от ЕС”. Проектът се реализира от Регионалната агенция за икономическо развитие и бизнес инкубатор (РАИРБИ) – Пазарджик, в партньорство с общините Пещера, Белово, Батак и Септември. Основната му цел е да се повиши капацитетът на гражданското общество чрез насърчаване на участието му в процеса по присъединяване и изграждане на партньорства с публичните органи.
Акцентът на срещата беше поставен върху представянето капацитета и възможностите на местни организации за подготовка и участие в проекти по оперативните и други финансиращи програми. Лектори бяха Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА, Емил Захариев изпълнителен директор на РАИРБИ, Атанас Кръстев - председател на КРИБ - Пазарджик, Петя Забунян - директор на БГЦПО – Пазарджик, Олег Комсалов - координатор на Центъра за професионално обучение, Ангел Джалъзов - експерт в областта на екологията и Младен Младенов - директор на Национална служба за съвети в земеделието.
Участие в срещата взеха представители на 6 общини от Пазарджишка област.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005” и Министерство на финансите на България.

ИГА обучава студенти да пишат и управляват проекти

509Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА и Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” и ръководител на Проектния отдел на организацията отскоро са и лектори в пазарджишкия филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Те обучават студентите от специалност „Социални дейности” в умения за разработване и управление на проекти. В рамките на 50 часа бъдещите специалисти в социалната сфера ще се запознаят с теоретичните и практически аспекти по темата, след което ще държат изпит по предмет „Разработване и изпълнение на проекти”.
След като Фонд - ИГА натрупва опит вече почти 10 години в работата си по над 70 проекта, съвсем закономерно дойде и моментът за споделяне на тези знания.
Новият предмет предизвика сериозен интерес сред студентите, които приветстваха и интерактивните методи на преподаване, насочени към формиране най-вече на реални практически умения.

Обявиха първите резултатите от прилагането на СИОР

508(20 март) Днес от 10.30 часа в залата на Регионалната агенция за икономическо развитие и КРИБ – Пазарджик се проведе Информационен ден в рамките на проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”. Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.
В рамките на форума Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Фонд - ИГА презентира резултатите от реализацията на проекта, постигнати до момента, Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” на Фонд - ИГА и Станимир Петров от Български хелзинкски комитет представиха резултатите от проведено консултиране на децата от ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово, а Георги Янушев - директор на ВУИ „Ангел Узунов” коментира ролята на проекта по отношение на институциите за деца.
Участие в информационния форум взеха зам.-кмета на Община Пазарджик Ангел Велков, представители на Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Детските педагогически стаи в Пазарджик и Белово, Дирекция „Бюро по труда”, отдел „Закрила на детето”, Окръжна следствена служба, Регионален център по здравеопазване, Възпитателно училище интернат – Ракитово и секретарите на МКБППМН на Общините Пазарджик и Септември.
Бел. авт. СИОР - Структуриран инструмент за оценка на риска от извършването на повторно правонарушение от малолетни и непълнолетни

И в Дупница ще избират обществен посредник

506(29 февруари) Кметът на Общината Атанас Янев, председателят на Общинския съвет Явор Тодоров, зам.-кметът Силвия Балинова, общински съветници, представители на общинска администрация и неправителствения сектор, както и много медии дойдоха в Панорамната зала на Община Дупница, за да вземат участие в Информационния ден за представяне на институцията местен обществен посредник.
Светослав Георгиев – изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда представи законодателната рамка на институцията и подробно разясни функциите и ролята на обществения посредник, както и стъпките за установяване на институцията в общината. Общественият посредник на Община Батак разказа за своята двегодишна практика, като акцентира на основните проблеми, които гражданите представят при подаване на жалбите и сигналите си. Бяха презентирани и анкетните проучвания, направени в общини с действащи обществени посредници, които показват много висок обществен рейтинг на институцията. Особено голям интерес предизвикаха резултатите от проучването, направено сред граждани на Дупница. 68% от анкетираните граждани безрезервно биха подкрепили инициатива на Общинския съвет за институционализиране на местен обществен посредник. 15% са категорично против, 8% се колебаят, а други 8% изобщо не се интересуват от темата. Анкетираните най-много се оплакват от бюрокрацията, бавно и нелюбезно обслужване в общинска администрация. Не са малко и тези, които намират, че служителите не са достатъчно компетентни.
Информационният ден се провежда по проект „Да служи и подобрява” на Фонд – ИГА и се финансира от Фонда за демокрация на ООН. Партньор на Фонд – ИГА при реализацията му в Дупница е Сдружение „Партньори”.

Фонд - ИГА представи публично Отчет и Програма

505Вчера в националния пресклуб на БТА в Пазарджик Фонд за превенция на престъпността – ИГА направи публично представяне на Отчет` 2007 г. и Програма за 2008 г.
Пред представители на институции и партньори от Пазарджик, Пещера, Батак и Лесичово и пред медиите беше отчетена дейността на организацията по 12 текущи проекта, реализирани през 2007 г. ИГА презентира дейността си и в цифри като отчете 75 събития с около 1000 участника в тях, социални услуги, предоставени на 377 клиенти, 400 ученици, преминали специализирани обучения, 22 компютърни курса със 150 участника, 74 души, преминали специализирани обучения и квалификационни курсове, 7 издания и над 50 проекта, подготвени от Проектния отдел на организацията.
Марина Манолчева - председател на УС, акцентира върху няколко успешни модела на ИГА, довели до създаването на институции – въвеждането на пробацията в България, създаването на институцията на местния обществен посредник в Пазарджишка област и ПР на Окръжен съд – Пазарджик.
Димитър Русинов – програмен директор на организацията, представи в мултимедийна презентация Отчета и Програмата на Фонд – ИГА, а членове на екипа акцентираха на различни аспекти от дейността й - целите и дейностите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центъра за обучение и услуги, международната дейност и проекти на организацията, издателската дейност, както и финансовата им обезпеченост.
През 2008 г Фонд - ИГА ще работи по 14 проекта в няколко приоритетни области; превенция на престъпността, социални услуги, превенция на ХИВ/СПИН и наркомании, програма “Учене през целия живот”, демократизиране и прозрачност на институциите в България и партньорски проекти.
За настоящата година Фонд за превенция на престъпността - ИГА ще реализира дейности в общността за около 1 млн. лв.

Публична дискусия в София

504В неделя, в сградата на Столична община, Фонд за превенция на престъпността - ИГА проведе Публична дискусия в рамките на проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”. Партньор на ИГА по проекта е PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия.
Специално за дискусията от Холандия пристигна Евърхарт Луберс - зам.директор на „
WorkWise”, който представи модела на най-голямата партньорската мрежа в Холандия. Проектът беше презентиран от програмния директор на Фонд – ИГА Димитър Русинов. В дискусията взеха участие представители на неправителствени организации от страната, които участват в мрежата, представители на институции, експерти и медии.
Проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността” се финансира от Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2004.

Информационен ден в Община Септември

503(13 февруари) Шестият Информационен ден, в рамките на проект „Да служи и подобрява” за популяризиране на институцията местен обществен посредник, се проведе вчера в Пленарна зала на Община Септември. Това е третата община от Пазарджишка област, която става домакин на информационния форум. Такива вече се състояха в Пещера и Велинград. Като лектори участваха Антоанета Цонева - председател на УС на Института за развитие на публичната среда (IPED), която е и първият обществен посредник на Столична община, Светослав Георгиев - изпълнителен директор на IPED, екип на ИГА и общественият посредник на Община Батак Малина Димова.
Бяха представени и социологически проучвания по темата, включително резултатите от аналогично изследване в Община Септември. Резултатите от проведеното анкетно допитване сред 100 граждани на Септември показват, че 56% от тях категорично биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Септември за институционализиране на обществен посредник. Други 18% също биха я подкрепили, но поставят някои условия - публично обсъждане на кандидатурите, намиране на подходящ човек, гаранция, че общественият посредник няма да е поредният чиновник и др. Останалите 26% са скептични за необходимостта от институцията. Целта на информационния форум бе да се повиши обществената информираност за институцията, както и обществената и медийна активност.
Община Септември бе представена от зам.-кмета Васил Кадийски. В залата присъстваха общински съветници, представители на Общинска администрация - Септември, представители на НПО -сектора и граждани.
Проект „Да служи и подобрява” се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН. До края на месеца Информационен ден ще се проведе и в Дупница. Останалите общини, които до началото на май ще станат домакини на инфосъбитието са Белово, Враца, Сандански, Исперих и Видин.

В Пещера стартира процедура за избор на местен обществен посредник

502В Община Пещера през миналата седмица започна изборът на местен обществен посредник. Това е първата от 12-те общини в рамките на проект „Да служи и подобрява”, чиито Общински съвет стартира процедурата.
Само преди около два месеца в Пленерна зала на Община Пещера Фонд – ИГА проведе първия Информационен ден по проекта. На пресконференцията за представяне на проекта пред медиите, кметът на Общината Стелиян Варсанов заяви намерението си Община Пещера да има местен омбудсман в най-скоро време. Освен начало на процедура Общински съвет – Пещера гласува и състава на Временната комисия, която да изготви проекта за Правилник на местния обществен посредник.
На следващата сесия той ще бъде обсъден и приет.

И в Сливен одобряват институцията местен обществен посредник

501(31 януари) Петият Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” се проведе в Сливен вчера. За да участват във форума в зала „Май” (Пленарна зала на Община Сливен) дойдоха общински съветници, служители в общинска администрация и представители на неправителствения сектор. Към информационния форум интерес проявиха и местните медии, за които беше организирано специална пресконференция.
Участниците в Информационния ден се включиха активно във форума с въпроси, мнения и препоръки. Стана ясно, че обществените нагласи спрямо институцията са позитивни. Беше проведено и експресно телефонно проучване сред обществеността на Сливен, резултатите от което ще бъдат анализирани и изпратени на местните медии. Община Сливен вече е предприемала стъпки за избор на обществен посредник и има гласуван правилник.
Партньор на Фонд - ИГА и координатор на проекта в Сливен е Сдружение „Обществен барометър”, с председател Юрий Иванов.

Информационен ден във Велинград

500Община Велинград и Фонд за превенция на престъпността - ИГА проведоха Информационен ден за представяне на институцията местен обществен посредник на 24 януари в Пленарна зала на Общински съвет - Велинград. Специално за медиите проектът беше представен в същата зала половин час преди началото на форума.
Антоанета Цонева и Светослав Георгиев от Института за развитие на публичната среда представиха правната рамка на институциите омбудсман и обществен посредник, функциите и ролята на местния обществения посредник, споделиха примери от съществуващите практики в България. Те разясниха процедурата за избор на местен обществен посредник и отговориха на многобройни въпроси от залата. Екипът по проекта от Фонд – ИГА представи проекта и опита на организацията по темата. Особен интерес предизвика проучването сред общественото мнение за познаваемостта на институцията и приемането й във Велинград. 78% от анкетираните граждани биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Велинград за институционализирането на местен обществен посредник. Малина Димова - обществен посредник на Община Батак, запозна участниците със своята дейност и проблемите, които среща при утвърждаването на институцията.
Събитието се реализира в рамките на проект ”Да служи и подобрява”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН. Партньор на Фонд - ИГА при реализацията на проекта във Велинград е Сдружение „Граждански ценности”.
През този месец информационен форум ще се проведе и в Сливен. До края на месец април подобни събития ще бъдат организирани и в останалите одобрени за участие в проекта общини – Септември, Дупница, Враца, Видин, Сандански, Исперих и Белово.

Семинар за пробационни служители

499(21 януари) Семинар за пробационни служители се проведе в края на миналата седмица в курорта Велинград. Обучението е по проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление”, който се финансира Програма Фар Нетуъркинг на Европейската комисия. Партньори по проекта са Penal Reform International и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Участие във форума взеха служители на Областна пробационна служба – Пловдив. Те се запознаха с основните аспекти на пробацията в България, чуждестранния опит, законодателството, особеностите на личността на зависимия правонарушител и др. Беше представена и работата на Фонд – ИГА с лица, осъдени на пробация.

Ученици се обучават в бизнес умения

498(16 януари) Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – Пещера и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев” – Плевен, съвместно със Сдружение „Център за обучение и услуги”(ЦОУ) – Пазарджик получиха финансиране и вече работят по проекти, подкрепени от Министерство на образованието и науката, Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.
Проектите „Аз успешно се представям – ще науча и теб” (Пещера) и «Иновативни практики за социална включеност на младите хора” (Плевен) са разработени съвместно от училищните ръководства и екипа на Центъра за обучение и услуги в Пазарджик Проектите обхващат общо 60 ученика от горните класове на гимназиите. Те ще преминат обучение по бизнес умения по системата
Xpert Personal Business Skills, в областите „Работа в екип”, „Водене на преговори” и „Управление на проекти”. Целта на обучението по лични бизнес умения е да създаде у младите хора нови и да подобри вече съществуващи социални компетенции в посочените области.

100 деца от Нова махала преминаха през Програма „Да се предпазим от дрогата и насилието”

491Ученици демонстрираха своите познания за наркотичните вещества и вредата от тях, причините за злоупотребата с наркотици, начините за разпознаване на хора, употребяващи наркотици, както и какво трябва да бъде отношението им към връстници, употребяващи алкохол, психоактивни и наркотични вещества. Това са 100 деца от с. Нова махала, Община Батак, които преминаха през Програма „Да се предпазим от дрогата и насилието” в рамките на едноименен проект. През миналата седмица СОУ „Кирил и Методий” - Нова махала организира общоучилищно тържество, с което бе отбелязано приключването на проекта „Да се предпазим от дрогата и насилието”. Той се реализира в рамките на националната програма „Училището - територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
За да се запознаят с резултатите от проекта в училището дойдоха председателят на Общинския съвет - Батак Ерхан Саатчъ и общински съветници, кметът на селото Ахмед Хаджийски, началникът на отдел «Образование» в Община Батак Катя Вълчинова, директори на учебни заведения и още много гости. За тях учениците, преминали през програмата, бяха подготвили мултимедийна презентация за постигнатото. Пред гостите директорката на училището Гергана Капинчева изрази удовлетворение от реализацията на проекта и постигнатите резултати.