Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2008 година
Съдържание на статията
Архив новини 2008
юли-септември 2008
април-юни 2008
януари-март 2008
Всички страници

октомври-декември 2008

ИГА - на Работна среща на СЕР в Лондон

572През миналата седмица представител на Фонд - ИГА участва в работна среща на Европейската организация по пробация в Лондон. Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” в ИГА, се включи в работата на организационния комитет по провеждането на две конференции на Европейската организация по пробация (СЕP) - през месец февруари в София и през месец март в Кембридж - Великобритания.
Конференцията в София ще обсъжда изграждането капацитета на новите пробационни служби в Източна Европа. През март, в Кембридж, членовете на СЕ
P ще коментират възможностите за финансиране дейността на пробационните служби в Европа. Една от лекциите там ще бъде изнесена от представител на Фонд - ИГА.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е член на Европейската организация по пробация от три години, а от месец септември 2007 г. има и представител в Борда на СЕР.

Проект на ЦОУ представен на годишна среща на читалищни дейци

570Проект” Социален асистент и домашен помощник – в услуга на старите хора” беше представен в края на миналата седмица в Пленарна зала на Община Пазарджик. Там се състоя Годишната среща на читалищните дейци от област Пазарджик. Тя е съвместна инициатива на Община Пазарджик, Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик и е съгласувана с Министерство на културата.
Координаторът на проекта представи пред читалищните дейци както самия проект, така и възможностите за партньорство по проекти и взаимодействие между неправителствения сектор и читалищата.
Партньор по проекта на Центъра за обучение и услуги е Читалище „Звезда” - Звъничево. Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007 – 2013, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ИГА отбеляза 10-годишен юбилей

569Повече от 120 души уважиха юбилея на Фонд-ИГА, отпразнуван на 12 декември в ресторант „Тракия” в Пазарджик. За да поздравят екипа на неправителствената организация дойдоха кметът на Община Пазарджик Тодор Попов, зам.-областният управител Иван Аврамов, Георги Шопов - член на ВСС, д-р Иван Колчаков - народен представител, зам.-кметът на Община Пловдив Красимир Ангелов, председателката на Окръжен съд - Пазарджик Ивета Парпулова, кметовете на Общините Батак и Белово Петър Паунов и Кузман Маринков, началниците на Затворите в София и Пазарджик Милети Орешарски и Веселин Коцев, началникът на РПУ - Пазарджик Георги Пройчев, зам.-кметове на общини от Област Пазарджик, зам.-председателката на Общински съвет - Батак Дора Пъпанова, началникът на Областна пробационна служба - Пловдив Иван Гълъбов, обществените посредници на Общините Батак и Пазарджик Малина Димова и Иван Димитров, представители на Детските педагогически стаи в Пазарджик, Белово и Септември, представители на културни институции, медии, партньори и приятели на ИГА.
Поздравителни адреси изпратиха областният управител на Пазарджик Георги Петърнейчев, директорът на ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерство на правосъдието Петър Василев, инж. Томи Стойчев - кмет на Община Септември, Детска педагогическа стая - Пазарджик, кметът на с. Калугерово Сергей Вачев, Общинското ръководство на ПП ГЕРБ.
За доброто настроение на гостите се погрижиха талантливите млади музиканти от ВИГ „Доминанта”, с ръководител Ира Чолакова. Екипът на ИГА представи 10-минутен филм за дейността на организацията, а председателката на Управителния съвет Марина Манолчева поздрави гостите и накратко ги запозна с историята на организацията и успехите й през годините.
„Многая лета” за Фонд – ИГА, огромна торта с логото на организацията и много музика допринесоха за доброто настроение на гостите и екипа на ИГА.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск бе открит вчера в София

568На 25 ноември в София бе открит Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица, създаден в рамките на проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”, по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори са Сдружение „Закрила на детето - Триадица” и Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен.
На церемонията присъстваха Ирена Димитрова - Директор на Дирекция „Спорт, интеграция на хора с увреждания и превенция на зависимости” към Столична община, председателят на УС на Фонд - ИГА Марина Манолчева, програмният директор Димитър Русинов и управителят на Комплекса доц. Владимир Велинов. Сред присъстващите бяха представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Столична дирекция на МВР, МКБППМН - район „Триадица”, Общинска администрация – район „Триадица”, директори и педагогически съветници от училища в район „Триадица”, неправителствени организации и медии.
Основната цел на проекта е да се намали институционализирането на деца в специализираните институции, да се намали нивото на антисоциалното поведение и правонарушенията, извършвани от деца, както и превенция на насилието срещу деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността. В Комплекса се предоставят следните социални услуги:
- Открита телефонна линия;
- Семейно-консултативен център и Консултативен център за жертви на насилие;
- Фамилно консултиране и превенция на противоправно поведение;
- Социална рехабилитация и интеграция на деца в риск;
- Психологична помощ и подкрепа;
- Правни консултации в областта на семейното право, закрилата на децата и социалното подпомагане;
- Медицински консултации: диагностика, консултации и лечение;
- Оценка на риска и социален асистент за млади правонарушители;
- Специализирани групови терапевтични програми.

ИГА - на работна среща в Брюксел

567В края на миналата седмица, Андрей Момчилов - ръководител ”Международни проекти” във Фонд - ИГА, взе участие в двудневна работна среща на Европейската организация по пробация (CEP) и Главна дирекция „Правосъдие, свобода, сигурност” на Европейската комисия, която се проведе в Брюксел. Участниците в срещата обсъдиха приоритетите на европейските пробационни служби за 2009 г. Бяха коментирани и предстоящи събития на CEP през месец февруари 2009 г. в България и през месец март в Кеймбридж - Великобритания. В подготовката им активно ще участва и Фонд - ИГА.
Както е известно, ИГА е член на Европейската организация по пробация от три години, а от миналата година Димитър Русинов - програмен директор на организацията, е член на Борда на СЕР.

Повишаване квалификацията на безработни с висше образованиe

566На 11 ноември в Пловдив стартира съвместен проект “Повишаване капацитета за адаптиране към настоящите нужди на пазара на групи от безработни с образование в София, Пловдив и Пазарджик” между Таурус консултинг” ЕООД (водеща организация) и Сдружение “Център за обучение и услуги”(партньор). Проектът се реализира по програма ФАР за икономическо и социално сближаване - BG2005/017 – 353.10.01. „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Проектът е насочен към обучение на безработни с икономическо образование до 45-годишна възраст. Целта му е бенефициентите да получат допълнителни знания и умения в областта на маркетинга, което да ги направи по адаптивни на пазара на труда. Основни модули, заложени в обучението са : Количествени и качествени изследвания на пазара; Потребителско поведение; Сегментиране и позициониране на пазара; Дистрибуция; Цени и ценообразуване; Мърчандайзинг техники; Управление на връзки с медиите; Комуникационна политика; Презентационни и комуникационни умения и др.
Продължителността на обучението е 315 учебни часа. След приключване на курса участниците ще получат свидетелство за професионално обучение - 4-та квалификационна степен, професия „маркетолог”, комплект материали за обученията, наръчник „Как да си намерим работа като маркетинг специалисти”, консултации на тема „Как да кандидатстваме за работа” и стипендия . С успешно завършилите обучението курсисти ще бъде организирана среща с потенциални работодатели, представители на бизнеса в Пазарджик.

Обучение по превенция на насилието над деца

565т 10 до 12 ноември в град Троян беше проведено обучение на Регионалните мултидисциплинарни екипи по проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца”. Фонд – ИГА е водеща организация по проекта, в партньорство с Център „Отворена врата”. Финансираща организация е Швейцарската семейна фондация „Оук”.
В тренинга участваха представители на съда, прокуратурата, Областни звена ”Изпълнение на наказанията”, МКБППМН, ВУИ, НПО, полиция, Отдел „Закрила на детето”, социални работници от Кризисните центрове в София, Пазарджик, Плевен и Пещера. Бяха обсъдени теми свързани с актуалното законодателство, релевантно на проблема, методологията на взаимодействие между институциите и организациите при случаите на сексуално насилие над деца, както и моделите за превенция, работа с правонарушителите и жертвите и реинтеграцията им в обществото.
Лекциите бяха водени от експерти на Фонд - ИГА, Център „Отворена врата”, психолози от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица, както и гл. инспектор Виолета Аланджийска от Столична дирекция „Полиция” - носител на званието „Полицай на годината” за 2005 г.

В Троян обучаваха специалисти от 5 общини

563От 3 до 5 ноември в Троян се проведе обучение на специалисти по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът се изпълнява от Фонд - ИГА и Център „Отворена врата” - Плевен и се финансира от Швейцарската фондация „Оук”.
В семинара взеха участие представители на неправителствени организации – доставчици на социални услуги на деца и семейства в риск от Пазарджик, Плевен, Пещера и София, както и представители на Детска педагогическа стая към РПУ - Септември, МКБППМН - Пазарджик, представители на Общинските администрации на Пещера и Белово и Регионалния център по здравеопазване - Пазарджик. Лекторите акцентираха на методите и законовите действия при приемането на сигнали както и на управлението и насочване на случаите на упражнено сексуално насилие над деца.

С проект на Фонд - ИГА стартираха процедури за избор на местни обществени посредници в 5 общини на България

562Информационни дни за популяризиране на институцията местен обществен посредник в 13 общински центъра проведе Фонд - ИГА в рамките на проект „Да служи и подобрява” в периода ноември 2007-юли 2008 г. Към предвидените в проекта 12 общини се присъедини и Община Дряново, която покани екипа на проекта за представяне на институцията в общинския център. Пещера, Плевен, Кърджали, Велинград, Дупница, Сливен, Враца, Септември, Габрово, Белово, Стара Загора, Дряново и Видин са 13-те общини, включени в проекта. В пет от тях вече стартираха процедури за избор на местни обществени посредници, а в две - кампаниите приключиха с избор – в Пещера и Кърджали. Плевен, Габрово и Враца също стигнаха до избор, но първото гласуване беше неуспешно. И в трите общини предстои нова процедура. Очаква се до края на годината да бъдат гласувани Правилници на местните обществени посредници в Стара Загора и Дряново.
За всички обществени посредници, избрани през 2007 и 2008 г., в началото на тази седмица се проведе семинар. От 3 до 5 ноември за обучението в Троян дойдоха обществените посредници на 10 общини - Пловдив, Бургас, Кърджали, Казанлък, Поморие, Средец, Борино, Пещера, Батак и Две могили (и Иваново). В момента в България има избрани 23-ма местни обществени посредници, които обслужват повече от половината население на България, тъй като между тях са местните омбудсмани на част от най-големите общини в България - София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Пазарджик, Шумен, а отскоро и Кърджали.
Проектът се финансира от Фонда за демокрация на ООН и ще приключи през месец януари 2009 г. с национална конференция в София.

Столична община – домакин на събитие по проект на Фонд - ИГА

561(22 октомври) Вчера в Зала №1 на Столична община се проведе първата среща на Национална работна група по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Срещата беше открита от Йорданка Фандъкова – зам. -кмет на Столична община.
Презентации по темата направиха водещи експерти от Пазарджик, Плевен и София. Участваха представители на Върховна касационна прокуратура, Столична дирекция на МВР, сектор «Пробация» към ОЗ »Изпълнение на казанията» - София, УНИЦЕФ, Институт по социология, Затвора - София, Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Триадица, администрацията на Столична община, представители на Общините Пазарджик, Плевен и Пещера и неправителствения сектор. Пред тях беше представена и основната цел на проекта, а именно - да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и/или експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа деца, жертви и извършители на сексуално насилие.
Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори - Център „Отворена врата” - Плевен и „Младежки център 2001” - Разград.
Проектът се финансира от швейцарската фондация „Оук”.

Обучение за регионален мултидисциплинарен екип по проект на Фонд - ИГА

560От 15 до 17 октомври в хотел „Дива”, Троян се проведе обучение на Регионалния мултидисциплинарен екип (РМЕ) по проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен и Сдружение „Закрила на детето - Триадица”. Участие в него взеха представители на МКБППМН - район „Триадица”, педагогически съветници, помощник-директори, Областно звено „Изпълнение на наказанията”, отдел „Детска престъпност” към Столична дирекция на МВР, неправителствени организации, както и част от екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Триадица. На самото обучение бяха представени структурата на работа в Център за социална рехабилитация и интеграция и Кризисен център за деца и семейства в риск - Плевен, Пазарджик, Пещера, Разград и София. Участниците анализираха работата на институциите в Плевен, Пазарджик, Пещера и Разград. Бяха засегнати и темите: Понятие за риск, рамка, стратегии и инструменти на оценката; Особености на ролите, екип и екипна работа; Принципи на екипната работа в консултативните центрове; Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР); Фамилно консултиране. Семейството от гледна точка на системната теория. Консултация, терапия, експертно насочване и др.
В края на семинара участниците дискутираха предложения за структурата на РМЕ и заявиха готовност да работят съвместно с екипа на Комплекс - Триадица.

Неуспешен първи избор на обществен посредник в Габрово

559На извънредна сесия на 2 октомври Общински съвет - Габрово проведе избор за местен обществен посредник. След приключилия конкурс бяха класирани двама кандидати - общинският съветник Ивелина Пеева и бившият кмет Николай Дачев. Двамата получиха най-много точки след събиране на резултатите от оценката на концепциите и индивидуалното събеседване. В състава на Временната комисия по предварителния подбор бе и кметът Томислав Дончев. За представянето си Ивелина Пеева получи 727 точки, а Николай Дачев - 697. Двамата имаха по 10-тина минути за представяне в залата. В резултат на тайното гласуване Ивелина Пеева получи 20 гласа, а Николай Дачев - 3 гласа. 5 от пликовете, пуснати в урната за гласуване, бяха празни, а 7 бюлетини бяха обявени от Комисията по избора за недействителни. Така общинските съветници не успяха да изберат местен обществен посредник, тъй като за избора са необходими 2/3 от гласовете на всички общински съветници.
На 16 октомври ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Габрово, на което отново ще се гласува за двамата кандидати.
На сн. Ивелина Пеева представя концепцията си на заседанието на Общинския съвет.

Община Кърджали финализира успешно процедура за избор на местен обществен посредник

558Първият обществен посредник на Община Кърджали вече е избран. Това е Хакиф Емин - общински съветник в Общински съвет - Кърджали. На 24 септември, веднага след избора си, той се закле, напусна Общинския съвет, в който е съветник вече пети мандат, и в първото си изявление обеща да работи за връщане на доверието в институциите.
През есента на милата година Хакиф Емин взе участие в обучителен семинар в рамките на проекта на Фонд - ИГА "Да служи и подобрява". Той е вторият местен обществен посредник, който се избира по проекта. Първият беше в Община Пещера.
В момента такива процедури вървят още в Общините Габрово, Враца и Плевен.
На сн. Хакиф Емин (крайният вдясно) е първият обществен посредник на Община Кърджали

Заключителна конференция по проект на ИГА събра представители на пет европейски държави

556Заключителна конференция по Проект “Програма за професионално обучение - Оценка и управление на случаи” се проведе на 25-ти септември в град Вухт - Холандия. Конференцията финализира двугодишен проект, който бе подготвен и се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с 4 организации - от Франция, Швеция, Холандия и Литва.
В програмата на визитата бяха включени посещения на затворите в градовете Бреда и Вухт и запознаване с модела „Център по сигурността” в Бреда. Експерти от Фонд - ИГА проведоха среща с представители на администрацията на Хертогенбош, с оглед установяване на устойчиво партньорство с холандската община.
Визитата продължи от 22-ри до 25-ти септември. Проектът се финансира от Европейска комисия, по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”.

ИГА – на форум за психиатричното здраве в местата за лишаване от свобода

В края на месец септември, Андрей Момчилов, експерт във Фонд - ИГА, взе участие в Третата среща на Мрежата за съдебна психиатрия и психиатрично здраве в местата за лишаване от свобода, по покана на международната организация „Глобална инициатива в психиатрията”. В престижния форум взеха участие представители на психиатрични заведения, неправителствени организации и експерти от Холандия, Чехия, България, Литва, Русия, Грузия, Калининград, Сърбия, Черна гора.
Международната среща се проведе в Конгресния център „Топ Хотел Прага”. Участниците обсъдиха ситуацията в областта на съдебната психиатрия и психиатричното здраве в местата за лишаване от свобода в страните от Източна Европа както и възможностите за развитие в тази сфера.

Финална фотоизложба по проект „Четвъртъкът на маргиналиите”

552Финална фотоизложба „Четвъртъкът на маргиналиите” бе открита на 10 септември в Художествена галерия „Илия Бешков” - Плевен. Фотографите Георги Георгиев, Венета Захариева, Арслан Ахмедов и Явор Василев представиха пред плевенската общественост живота в Софийския затвор такъв, какъвто го видяха през обектива. На пресконференцията за представяне на проекта и изложбата пред медиите, освен представители на екипа по проекта, участие взе и зам.-директорът на Затвора - Плевен Иван Петков. Изложбата бе открита от зам.-кмета на Община Плевен Николай Якимов.
След София, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Смолян, Плевен е шестият град, в който изложбата гостува. Тук приключва и представянето й. Предстои подготовката и отпечатването на издание, което ще събере фотографиите, представени в изложбата.

Информационен ден представя Проект ”Ментор” в Пазарджик

551(9 септември) Информационен ден по проект „МЕНТОР. Роми посредници между пробационната служба и правонарушители от ромски произход. Трансфер на успешна пратика” се проведе вчера в залата на РАИР – Пазарджик. Проектът се реализира от Фонд - ИГА, съвместно с Асоциацията по пробация и медиация на Чехия и с финансовата подкрепа на Програма „Наказателно правосъдие”, Главна дирекция „Правосъдие, свобода, сигурност” на Европейската комисия.
Освен експерти от Фонд - ИГА в него взеха участие Мартин Крачик от Службата по пробация и медиация на Чехия (
SPJ) и Дагмар Дубравова от Асоциация за пробация и медиация в правосъдието - Чехия.
Проектното предложения на Фонд - ИГА бе подадено през миналата година в рамките на Програма „Наказателно правосъдие 2007” и бе одобрено директно в Брюксел в конкуренция с проекти от цяла Европа. Проектът има за цел да пренесе в българската правосъдна система успешна европейска практика в областта на възстановителното правосъдие, като реализира проект, който ще свърже партньорите от Чехия с техните български колеги.
Менторството беше реализирано успешно в Република Чехия от
SPJ и сега е официално акредитирана пробационна програма за Чешката пробационна и посредническа служба.

„Четвъртъкът на маргиналиите” вече и в Пазарджик

517(25 април) Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе вчера в конферентната зала на Регионална агенция за икономическо развитие и КРИБ. За участие бяха поканени представители на всички институции от Пазарджишка област, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници. В дискусията участваха Ангел Чолаков – областен управител на Пазарджишка област, комисар Емил Ганчев – директор на Областна дирекция „Полиция”, Веселин Коцев – директор на Затвора в Пазарджик, Мария Танева – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, представители на Областна пробационна служба, Окръжна следствена служба, администрацията на Обществения посредник, Детска педагогическа стая и др.
От 18.00 часа в Художествена галерия „Станислав Доспевски” беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. Димитър Русинов – програмен директор на Фонд – ИГА представи проектът, а фотографът Георги Георгиев - концепцията на изложбата. Тя се организира съвместно с Община Пазарджик и ще остане отворена до 7 май, след което ще бъде показана в Градска художествена галерия – Пловдив.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността – ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
На снимката: Областният управител на Област Пазарджик и директорът на Областна дирекция "Полиция" разглеждат фотосите.

Издание на Фонд - ИГА – в помощ на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в цялата страна

496(14 януари) В края на миналата седмица от печат излезе най-новото издание на Фонд – ИГА – «Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) в Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)”.
В периода 2005 – 2007 г. с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за развитие на Британското правителство и в тясно сътрудничество с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) към Министерския съвет и Столична община, Фонд - ИГА реализира проект “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество във връзка с въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”. Наред с основните дейности, насочени към усъвършенстване системата за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в България, беше реализирана една полезна инициатива - адаптиране в българските условия на Британския инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители
ASSET. Инструментът е разработен в Оксфордския университет за нуждите на местните екипи за превенция и противодействие на детската престъпност в Англия и Уелс (аналог на нашите МКБППМН към общините). Представлява формуляри с въпроси и ръководства за тяхното попълване. ASSET се прилага за всички ненавършили пълнолетие лица, които вече веднъж са извършили правонарушение. Целта на инструмента е да посочи различните фактори, които детерминират противоправното поведение на подрастващия, като акцентът е поставен върху това, да се измери степента, в която даден фактор може да бъде причина маловръстният повторно да извърши правонарушение.
Подготовката и реализацията на това издание станаха факт благодарение на подкрепата на Боб Ашфорд от Борда за младежко правосъдие на Англия и Уелс, Маги Блайд и Кери Бейкър от Оксфордския университет, както и на екип български експерти, ръководени от доц. Владимир Велинов и секретаря на ЦКБППМН Константин Томанов.
В процеса на адаптация са преодолени редица проблеми, най-вече поради разликите в българската и английската законодателна система. На практика това е един нов инструмент - СИОР - МК (Структурен инструмент за оценка на риска в Местните комисии).
След тестването на инструмента в няколко Местни комисии, той получи широка популярност. Във Фонд - ИГА се получиха запитвания и молби от МКБППМН от цялата страна, както и от други организации и специалисти, работещи в това направление. Изданието може да отговори на тези нужди. Използването му ще подпомогне по-пълното и задълбочено отчитане на всички фактори, обуславящи развитието на младежката престъпност и антисоциално поведение, както и развитието на система за мониторинг и оценка работата на специалистите в тази насока.

 


юли-септември 2008

Проект на Фонд - ИГА ще работи за намаляване сексуалното насилие над деца

555Проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца” бе представен официално на Информационен ден в Пазарджик. Проектът се изпълнява от от Фонд – ИГА и е финансиран от швейцарската Фондация „Оук”. Във форума участваха представители на институции, с пряко отношение към проблемите засегнати в проекта, както и експерти от неправителствени организации от Пазарджик и Плевен.
Проектът ще се реализира в рамките на 1 година, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен. Той цели намаляване броя на децата, обект на сексуално насилие и експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с тях.
Проектът ще се реализира в Пазарджик, Плевен, София и Разград. Предвидено е създаването на Регионални мултидисциплинарни екипи, изграждане на Бюро за регистрация и Семейно-консултативен център за деца, жертви на сексуално насилие.
Фондация „Оук” е семейна фондация, регистрирана в Швейцария, която вече е финансирала проекти в България, а от създаването си през 1998 е подкрепила над 1200 проекта по целия свят.

Чешки експерти обучават обучители на ромски ментори по проект „Ментор”

554От 10 до 14 септември в Слънчев бряг чешките експерти Дагмар Дубравова (Сдружение по пробация и медиация в правосъдието) и Мартин Крацик (Чешка служба по пробация и медиация) обучаваха обучители в рамките на Проект „Ромски медиатори между пробационната служба и правонарушителите от ромски произход. Трансфер на успешна практика”. Те споделиха придобития опит от въвеждането на менторството в Чехия през 2004 г., където проектът е постигнал 51 % успешно изтърпяване на наказанието пробация сред правонарушители от ромски произход. Обучението беше окачествено като много успешно благодарение на внимателния подбор на групата от обучаеми и добрата подготовка и квалификации на участниците, в голямата си част педагози и юристи.
Участваха Валентина Караганова – началник отдел „ Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители” в ГД „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието, представители на Областните звена „Изпълнение на наказанията” в Пловдив и Пазарджик, Фондация за регионално развитие „Рома” и Фонд - ИГА - водеща организация по проекта. Набелязаха се конкретни стъпки за по-нататъшната реализация на проекта в градовете Пловдив и Пазарджик Проектът се финансира от Европейска комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”

Обучиха екипа на Комплекс за социални услуги - Триадица

553В края на миналата седмица в хотел „Перла”, Слънчев бряг се проведе обучение в рамките на проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”. Участие в обучението взеха екипът на Комплекса и партньорите по проекта.
Темите на обучението включваха: Създаване на работна среда, Екип и екипна работа, Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР), Телефонното интервю – форма на общуване и оказване помощ на жени и деца, преживели насилие, Планиране и управление на случаи - модел на „Социален център за услуги”, Пазарджик, Провеждане на интервю с клиент и планиране на работата по случая, Управление на случай - елементи на управлението, принципи на наставничеството, Семейното консултиране като част от управлението на случая – практически упражнения за водене на интервю със семейството на клиента, Корекция на девиантното поведение чрез оцеляване в условия на изолация и др. Лектори на семинара бяха доц. Владимир Велинов - специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия, Генадий Матвеев - педагогически съветник и Златка Мачева – председател на Център „Отворена врата” - Плевен.
Проектът се реализира в рамките на Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, която се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.

Швейцарска фондация подкрепи проект на Фонд - ИГА

549Швейцарската фондация „Оук” (Дъб) подкрепи най-новия проект на Фонд - ИГА. Проектът се нарича „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” и ще се реализира в рамките на 1 година, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен.
Проектът цели да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с тях. Той ще се реализира в Пазарджик, Плевен, София и Разград. Предвидено е създаването на Регионални мултидисциплинарни екипи, изграждане на Бюро за регистрация и Семейно-консултативен център за деца, жертви на сексуално насилие в регионите на Плевен, Пазарджик, София и Разград. Иновативността на проекта, изпълняван от Фонд - ИГА и Център „Отворена врата”, е в едновременната паралелна работа както с жертви, така и с извършители на насилие и сексуално насилие над деца. В началото на есента Информационен ден ще представи пред обществеността на четирите града целите, екипа на проекта, както и повече подробности около реализацията и очакваните резултати.
Фондация „Оук” е семейна фондация, регистрирана в Швейцария, която вече е финансирала проекти в България, а от създаването си през 1998 е подкрепила над 1200 проекта по целия свят в областите околна среда, борба с експлоатацията на деца, права на човека, равнопоставеност на половете и др.

Европейски експерти по пробация на работно посещение в Офиса на Фонд - ИГА

548(1 август) На първо посещение в България пристигна Лео Тайгест - генерален секретар на Европейската организация по пробация (СЕP). Визитата му е работна и обхваща Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Пробационната служба в София и офиса на Фонд - ИГА в Пазарджик. Повод за посещението е обсъждане кандидатурата на Министерство на правосъдието за член на СЕР, както и възможността в началото на следващата година София да стане домакин на Международна конференция по пробация.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е член на Европейската организация по пробация от 3 години, а от миналата година има и представител в Борда. През септември 2007 г. в столицата на Естония Талин, с гласовете на 30 европейски държави, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА, беше избран в Борда на СЕР.
Лео Тайгест, съвместно със Стив Питс - шеф на Международния отдел на Британската система за работа с правонарушители (Система на затворите и пробацията в Англия и Уелс) и експерти на Фонд - ИГА обсъдиха и провеждането на Международна конференция на СЕР в Лондон за събиране на средства. Фонд - ИГА ще бъде между организаторите на този престижен форум.
На сн.: Лео Тайгест и Стив Питс на работна среща в Офиса на Фонд - ИГА

Пилотен проект приключи с конференция в Пловдив

547(30 юли)Заключителната конференция по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца” се проведе вчера в хотел „Севън Хилс” - Пловдив.
Конференцията отбеляза края на проекта, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен, Български хелзинкски комитет, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на Пазарджик, Септември, Белово и Плевен. Участие във форума взеха представители на местната власт, на съда, прокуратурата, полицията, Дирекциите „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето, МКБППМН, ПУ „Паисий Хилендарски”, директори на ВУИ, психолози, педагози, експерти, представители на неправителствения сектор и др.
Резултатите от реализацията на проекта представи програмният директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов. Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет направи Анализ на дейността на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Доц. д-р Владимир Велинов от Клиника по съдебна психология и съдебна психиатрия запозна участниците със Структурирания инструмент за оценка на риска (СИОР), експериментиран в рамките на проекта. В програмата на конференцията бяха включени и лекции на доц. д-р Дора Левтерова - декан на Педагогически факултет - ПУ „Паисий Хилендарски”, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение и Златка Мачева от Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен.
Проектът се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.
На снимката: Красимир Ангелов - зам.-кмет на Община Пловдив и ген. Йордан Кюмюрджиев - председател на Общински съвет - Пловдив откриват конференцията.

Дискутираха резултати от проект за реформиране на институциите за деца

546Информационен ден в рамките на проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца” се проведе вчера от 10.30 часа в залата на Регионалната агенция за икономическо развитие (РАИР) - Пазарджик.
Една от основните цели на информационния форум бе да бъдат представени постигнатите резултати от проекта. Бяха споделени и анализирани ефектите от работата с децата и дейностите по проекта във ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово и ВУИ „Христо Ботев” - с Подем, Плевенска област. Участие в представянето на резултатите взеха Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет – партньор по проекта.
В Информационния ден участваха представители на институции от Пазарджишка област, които имат отношение към темата.
Проектът се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.

Два проекта в подкрепа на самотните стари хора

545Вчера в Националния пресклуб на БТА в Пазарджик бяха представени два нови социални проекта, които ще се реализират на територията на Община Пазарджик – в град Пазарджик и в селата Звъничево и Братаница. Това са Проект „Равни възможности - достоен живот” на Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик и Проект „Социален асистент и домашен помощник в услуга на старите хора” на Центъра за обучение и услуги”, в партньорство с Читалище „Звезда”, с. Звъничево.
Проектните предложения са подкрепени в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектите бяха представени от Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд - ИГА, ръководителите на двете организации Марина Манолчева и Димитър Русинов и представители на партньорите Елена Маргова-Стоева –и.д. директор на РБ „Никола Фурнаджиев” и Султана Стойчева - секретар на Читалище „Звезда” - Звъничево.

Дискутираха реформирането на институциите за деца

544От 7 до 9 юли в хотел „Шато Монтан” - Троян се проведе тридневно обучение по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност. Партньори по проекта са Сдружение „Отворена врата ” - Плевен и Български хелзинкски комитет.
Участие в обучението взеха специализираният персонал на ВУИ „Христо Ботев” - с. Подем и представители на екипа за внедряване на модела. Лекции по темата изнесоха доц. д-р Владимир Велинов от Клиниката по Съдебна психология и съдебна психиатрия „Свети Наум”, Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение и др.
Участниците в обучението станаха част от оживена дискусия за бъдещето на институциите, взаимоотношенията между тях, необходимите институционални и законодателни промени и т.н.
На снимката: Директорът на ВУИ „Христо Ботев” - с. Подем Алекси Цанов получава сертификат за преминато обучение

„Четвъртъкът на маргиналиите” - в Художествена галерия - Смолян

543(4 юли) Петата Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе вчера Родопска зала на Художествена галерия - Смолян. За да участват във форума дойдоха зам.-областният управител на Област Смолян Димитър Кръстанов и представители на всички институции от Област Смолян, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда”, Районна прокуратура, Окръжен и Районен съд, Община Смолян, Областното звено „Изпълнение на наказанията”, Дирекция „Социално подпомагане”, Затворническо общежитие - Смолян, МКБППМН, журналисти.
От 18.00 часа в Зала №3 на Художествената галерия при голям интерес отстрана на местната общественост беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. След София, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, Смолян е петият град, в който изложбата гостува. Фотографите Георги Георгиев, Венета Захариева, Арслан Ахмедов и Явор Василев представят живота в Софийския затвор.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.

 


април-юни 2008

Община Дряново се включва в Проект „Да служи и подобрява”

542(25 юни) Председателят на Общински съвет – Дряново Ангел Димитров и зам.-кметът Даниела Василева станаха домакини на 13-тия Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” на Фонд - ИГА. След като информационната кампания за популяризиране на институцията местен обществен посредник в 12-те избрани общини приключи, ръководството на Общински съвет - Дряново покани екипа на проекта да представи институцията местен омбудсман и в Дряново. Организаторите споделиха намеренията на местната власт да инициира създаването на институцията в общината, като преди това даде възможност на местните общински съветници, Общинска администрация, неправителствения сектор, медиите и заинтересовани граждани да научат нещо повече за нея.
Община Дряново има 62 населени места и население 11 000 жители. Намира се в административната област Габрово. С нея общините от областта, включени в проекта, стават две. В другата Община - Габрово процедурата за избор на местен обществен посредник вече започна.

Обучение по проект на ИГА , в подкрепа на преструктурирането и реформирането на институциите за деца

541От 23-ти до 25-ти юни до в хотел „Елбрус” - Велинград се проведе тридневно обучение по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност. Участие в обучението взеха специализираният персонал на ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово, представител на СПИ „Максим Горки” - с. Стойките, Община Смолян, представители на Отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая и Районен съд - Пазарджик, Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Пазарджик и Септември, социални работници и представители на неправителствения сектор.
Лектори на обучението бяха доц. д-р Владимир Велинов от Клиниката по Съдебна психология и съдебна психиатрия «Свети Наум», Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение, Златка Мачева - председател на Сдружение „Център Отворена врата - Плевен, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА и Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд - ИГА. Пред участниците в обучението бяха представени темите: Корекции на девиантното поведение чрез оцеляване в условия на изолация, Международни стандарти за правата на детето, Анализ на дейността на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Планиране и управление на случаи, Поведение, свързано с насилие, Методи и инструменти за оценка на случаи при малолетни и непълнолетни правонарушители, Инструмент за оценка на образователното ниво (СИООН) и др.

Кризисен център деца, жертви на насилие, ще отвори врати в Пещера

538(17 юни) Проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” беше представен вчера в Пленарна зала на Община Пещера. Проектът ще се реализира от Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Младежки форум 2001 - Разград. Асоциирани партньори са Община Пещера, Отделите „Закрила на детето” в Пазарджик и Плевен, Детските педагогически стаи в Пазарджик и Плевен и МКБППМН в двете общини.
Проектът се финансира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия. Основната му цел е превенция на насилието над деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността. По време на реализацията на проекта ще бъде разработен и внедрен в практиката Пилотен модел на национална мрежа за предоставяне на услуги в общността за деца и семейства, жертви на насилие и ще бъде изграден регионален Кризисен център за работа с деца, жертви на насилие.
В представянето взеха участие Стелиян Варсанов - кмет на Община Пещера, Златка Мачева - председател на УС на Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд – ИГА и Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд – ИГА.

Център за обучение и услуги - партньор в международен проект, с участието на 5 държави

537(16 юни) Вчера от Прага се завърна екип на Центъра за обучение и услуги (ЦОУ), който взе участие в поредната работна среща по проект „Изследване, обмяна на добри практики, обучение за превенция на насилието върху наркозависими жени”. Проектът се финансира от Програма DAPHNE II 2004-2008 на Европейската комисия и ще продължи до 30.04.2009 г. Водеща организация по проекта е PIOPPO ONLUS (Европейска консултативна и обучителна асоциация) - Италия, а партньори са Сдружение „Център за обучение и услуги” - Пазарджик, Център за зависимости - Медицински университет в Прага, Чехия, PYXIDA - Център за превенция на злоупотребата с наркотици - Гърция и Служба „Съдебна лаборатория” - Национална лаборатория - Малта.
На работната среща бяха представени национални проучвания, направени в петте държави по темата, въз основа на проведени интервюта сред наркозависими жени, социални работници, учени, специалисти в психо-социалната травма и полицаи. Целта на проучването е анализиране на връзките между употребата на наркотици и насилието.
Центърът за обучение и услуги бе представен от Димитър Русинов - председател на Управителния съвет на организацията и Марина Манолчева - част от екипа на проекта.
На снимката: Участниците в работната среща от Италия, Гърция, Чехия, Малта и България

Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе и в Кърджали

536Четвъртата дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе на 9 юни в залата на Читалище „Обединение” в Кърджали. Участваха представители на институции от Област Кърджали, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - Областно звено „Изпълнение на наказанията”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Районно полицейско управление, МКБППМН, Общински съвет, Община Кърджали и др.
От 18.00 часа в Художествена галерия „Станка Димитрова” беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
На сн. момент от откриването на изложбата

Представители на Фонд - ИГА - на международна среща в Швеция

535От 2 до 6 юни във Ванерсборг, Швеция се проведе работна среща по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и Управление на случаи”. Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с още 4 организации - от Франция, Швеция, Холандия и Литва. Освен Фонд - ИГА, която е водеща организация по проекта, това са PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия, френският партньор “ALAJI”, литовският „Трудова борса за обучение и консултации - Алитус” и образователният отдел на Община Ванерсборг - Швеция, които са и домакини на срещата.
Цел на проекта е разработване, тестване и изпълнение на оценката и управлението на случаи сред млади правонарушители чрез съвременните методи на социална работа в периода преди излизането им от затвора.
На проведените до момента работни срещи организациите презентираха направени национални проучвания в петте държави, анализираха необходимостта от обучение на социални работници за работа с млади правонарушители в обществото, както и нивото на социалните услуги преди и след освобождаване от затвора. Участниците обсъдиха и разработването на два модула - за Оценка на случаи и за Управление на случаи, както и критериите за тестването на правонарушители по модулите на програмата. Бяха представени анализите от тестването на модулите, извършено в петте държави сред 100 правонарушители преди освобождаването им от затвора - срещнати трудности, потребности, постигнати резултати. В Швеция участниците от 4-те държави посетиха Затвора в Бринкеберг, Клиниката по съдебна психиатрия, Пробационната служба в региона, Специализираното възпитателно училище в Маргретелундс и Дома за млади правонарушители в Лидкьопинг. На настоящата среща се разработи и Учебен план за обучение на обучители по Програмата за оценка и управление на случаи.
Проектът се финансира от Европейска комисия по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи.

Стефан Щерев е първият обществен посредник на Община Пещера

534Пещера е 22-та Община в България, която си избра обществен посредник. Това е Стефан Щерев – икономист по образование. След като Временната комисия за предварителния подбор на кандидатите предложи на Общинския съвет двама кандидати - Стефан Щерев и Дафинка Самарджиева, на заседание, проведено на 29 април, нито един от двамата не събра необходимото мнозинство от 2/3 - 14 гласа. За Стефан Щерев гласуваха 9, а за Дафинка Самарджиева – 5 общински съветника. Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник на Община Пещера, на следващото заседание на Общинския съвет за кандидатите се гласува втори път. Ден преди гласуването Д. Самарджиева оттегли кандидатурата си, а Стефан Щерев събра 16 гласа и стана първият обществен посредник на Община Пещера. Веднага след избора той се закле и подписа клетвена декларация.
Община Пещера е една от 12-те общини, включени в проекта на Фонд – ИГА „Да служи и подобрява”. Тя стартира първа с процедурата за избор и първа избра обществен посредник.
На сн. : Момент от клетвата на обществения посредник на Община Пещера

Заключителна конференция по проект „ЕНТЕР”

531Заключителна конференция по проект „ЕНТЕР” се проведе вчера в Зала №1 на хотел „Родина” в София. Конференцията отбеляза финала на проект „ЕНТЕР - Подобряване позицията на бивши затворници на пазара на труда”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия и в партньорство с PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия.
На конференцията бяха представени реализацията на проекта и постигнатите резултати. Участие взеха зам.-посланикът на Кралство Холандия Мартайн Елхерсма, Йорданка Фандъкова - зам.-кмет на Столична община, Петър Василев - директор на ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерство на правосъдието, Ромбоут Яс - ръководител на проекта от холандска страна, Димитър Русинов - ръководител на проекта от българска страна, представители на държавни институции с ангажименти в тази сфера и неправителствени организации.
Основен акцент на конференцията беше представянето на Модела ЕНТЕР – Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни правонарушители.

В Общински съвет – Плевен ще има нова процедура за избор на местен обществен посредник

529На 22 май се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Като точка 27 в Дневния ред беше вписано Предложение, относно избор на обществен посредник. Временната комисия оповести решението от заседанието си, на което е изслушан единственият кандидат за длъжността Михаил Михайлов. Решението на Комисията определи кандидатът като отговарящ на критериите и предложи на общинските съветници да гласуват кандидатурата му. Беше прието и предложението да бъде изменена точката в Правилника за статута и дейността на обществения посредник, която касае начина на избор – от явно, в тайно. Кметът Найден Зеленогорски в изказване подкрепи кандидатурата и изрази готовността на администрацията при избор да осигури всички необходими условия за работата на новата институция.
Гласуването показа 27 гласа - за, 18 - против и 3-ма - въздържали се. За избор са необходими 34 гласа. Обществен посредник на Община Плевен не беше избран. Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник, до два месеца трябва да стартира нова процедура.

Работна среща събра институции във Велинград

526В края на миналата седмица в хотел „Елбрус” - Велинград се проведе Работна среща в рамките на проект „ЕНТЕР - Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда”, финансиран от Програма МАТРА на Холандското външно министерство. Присъстваха представители на Агенцията за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Областна пробационна служба, Затвора и Районен съд - Пазарджик.
Целта на срещата бе изготвяне работен вариант на Методика за работа с бивши затворници. Участниците изслушаха Анализ на ситуацията по реинтеграция на бивши затворници в Пазарджишки регион и страната. Дискутирани бяха дейностите на институциите, както и участието им в този процес.

Кърджали потвърди намерението си да създаде институцията обществен посредник

525(14 май) Представителна група от Общински съвет - Кърджали пристигна на еднодневно посещение в Пазарджик. Повод за визитата бе намерението на Община Кърджали да стартира процедура за избор на местен обществен посредник. В края на миналата година Фонд – ИГА проведе Информационен ден за представяне на институцията в Кърджали. Общината е включена в проекта на организацията „Да служи и подобрява”, заедно с още 11 общини от различни региони на България. На информационния форум инж. Хасан Азис - кмет на Общината и Сейфи Неджиб - председател на Общинския съвет заявиха намерението си до края на годината институцията да заработи и в Кърджали, а посещението в Пазарджик доказа сериозността на тези намерения.
В Пазарджик общинските съветници се срещнаха с Временната комисия, която преди около 3 години направи предварителния подбор на кандидатите за обществен посредник на Община Пазарджик.
Домакин на втората среща беше Иван Димитров – обществен посредник на Пазарджик.

С Информационен ден в Стара Загора приключи кампанията за популяризиране на институцията местен обществен посредник

52412-тият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник се проведе в Община Стара Загора на 13 май. Домакин на събитието беше Община Стара Загора, а партньор на Фонд - ИГА в града - Сдружение „Здраве и морал”. Участие във форума взеха секретарят на Общината Николина Горова, Кристиан Петков - зам.-председател на Общинския съвет, общински съветници, представители на Общинска администрация, неправителствения сектор и медии. 75 от анкетираните 100 граждани на Стара Загора биха подкрепили инициатива на Общински съвет за започване процедура за избор на местен обществен посредник, показа експресното проучване, направено за нуждите на проекта.
Зам.-председателят на Общинския съвет Кристиан Петков съобщи, че вече е изготвен проект за Правилник за статута и дейността на местния обществен посредник, който ще бъде внесен за разглеждане на следващата сесия.
С този Информационен ден приключи кампанията за популяризиране на една нова и демократична институция в България, която има вече завоювани позиции и с проекта „Да служи и подобрява” получава допълнителна подкрепа за развитие и устойчивост.

Дискусия „Затворът и обществото” събра институциите в Пловдив

522Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе на 9 май във ВИП залата на Община Пловдив. В нея взеха участие над 50 души, представители на всички институции от Пловдивска област, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - зам.-кметовете на Община Пловдив Красимир Ангелов и Димитър Цветков, директорът на Затвора - Никола Кърпаров, комисар Ангел Рангелов – директор на Областна дирекция „Полиция”, директорите на Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, съдии от всички съдилища в Пловдив - Апелативен, Окръжен, Районен, Административен и Военен съд, Районна прокуратура, представители на Областна администрация, Областното звено „Изпълнение на наказанията”, ПУ ”Пасий Хилендарски”, общински съветници и др.
От 18.00 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. След София („Шипка” 6) и Пазарджик (ХГ”Станислав Доспевски”), Пловдив е третият град, в който изложбата гостува.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
В Пловдив събитията станаха възможни благодарение на изключителното съдействие на Община Пловдив, Областно звено „Изпълнение на наказанията” и Градска художествена галерия.

Белово казва „Да” на институцията местен обществен посредник

521(8 май)Днес, от 10.00 часа, в залата на Общински съвет – Белово се проведе Информационен ден за представяне на институцията местен обществен посредник. Организатори на събитието бяха Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Община Белово.
Експресно анкетно проучване, направено сред жители на Белово показа 85% познаваемост на институцията, което я нарежда на 1-во място (заедно с Община Пещера) между 13-те анкетирани досега общини.
75% от анкетираните граждани одобряват институцията и биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Белово за стартиране процедура за избор на местен обществен посредник. Само 15% са категорично против подобна инициатива.
Участие във форума взеха обществените посредници на Пазарджик и Батак Иван Димитров и Малина Димова.
Това е 11-ият Информационен ден, който Фонд - ИГА организира в рамките на проект "Да служи и подобрява". До момента такива се проведоха в Плевен, Пещера, Кърджали, Велинград, Дупница, Сливен, Септември, Габрово, Враца и Видин. В тях участваха над 300 души, включително кметове, председатели на Общинските съвети, общински съветници, представители на неправителствения сектор, представители на над 40 медии, граждани.
Последният Информационен ден ще се проведе на 13 май в Стара Загора.
Проект „Да служи и подобрява” се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН.

6 недействителни бюлетини при избора на обществен посредник в Община Пещера

518(29 април)На редовно заседание на Общински съвет - Пещера днес общинските съветници с тайно гласуване дадоха своя вот за местен обществен посредник. Най-много гласове - 9, събра Стефан Щерев. Вторият кандидат, Дафинка Самарджиева, класирана втора от Временната комисия за предварителен подбор на кандидатите, получи 5 гласа. За да се стигне до избор на един от тях, трябваше да гласуват 14 общински съветници. За съжаление до този резултат не се стигна поради вота на останалите - 6 от пуснатите бюлетини бяха обявени за недействителни.
Според Правилника за статута и дейността на обществения посредник на Община Пещера на следващата сесия на Общинския съвет ще се проведе ново гласуване за двамата кандидати. Ако и тогава не бъде избран обществен посредник, трябва да се проведе нова процедура.

И Видин каза „Да” на институцията местен обществен посредник

516(23 април) Вчера в Медийно-информационния център на Община Видин се проведе 10-ият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник, в рамките на проекта на Фонд – ИГА „Да служи и подобрява”.
Кметът на Общината инж. Румен Видов участва във форума и заяви категоричното си одобрение за избор на обществен посредник и в Община Видин. На пресконференцията, която се проведе след края на Информационния ден, на въпрос на журналисти дали Община Видин ще има местен обществен посредник инж. Видов отговори така: „Въпросът пред нас е не дали ще има, а кога?” Той допълни, че не бива да се бърза, а да се намери най-подходящата личност, за да служи тя наистина на хората.
В Информационния ден участваха представители на администрацията, неправителствения сектор и медиите. Организацията, която е партньор на Фонд - ИГА по проекта във Видин е Сдружение "Брейн груп".
За първи път събитие по проекта беше отразено и от чужда медия – Радио-телевизионен център „Зайчар”, Сърбия.

70% от анкетираните граждани на Враца биха подкрепили избор за местен обществен посредник

515(10 април) Домакин на деветия Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” стана Търговско-промишлена палата – Враца (ТПП). Организацията е партньор на Фонд за превенция на престъпността – ИГА при реализацията на проекта в Община Враца.
Илиана Филипова – изпълнителен директор на Палатата откри форума и представи участниците. За да се запознаят с институцията на местния обществен посредник в конферентната зала на ТПП – Враца дойдоха общински съветници, представители на Областна администрация, неправителствени организации, медии и граждани. Антоанета Цонева и Светослав Георгиев от Института за развитие на публичната среда и Малина Димова – обществен посредник на Община Батак представиха институцията в много широк аспект – от законодателното й уреждане до практиките в България и Европа.
Общински съветници предизвикаха дискусия, в която бяха поставени и изяснени и други практически страни на процедурата по избора и функционирането на обществения посредник.
70% от анкетираните граждани на Враца биха подкрепили такава процедура, според експресно проучване, направено през месец април.
Почти три часа продължи информационния форум във Враца, а участниците изразиха надеждата си до края на годината и Враца да се похвали с избран местен омбудсман.

Гражданите на Габрово биха подкрепили избор за местен обществен посредник

514Осмият Информационен ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник по проект „Да служи и подобрява” се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово на 4 април. За да участват във форума дойдоха кметът на Общината Томислав Дончев, областният управител Цветан Нанов, председателят на Общинския съвет Валери Василев, общински съветници, представители на общинска администрация, неправителствения сектор и медии.
Особен интерес сред участниците предизвика експресното проучване сред 100 жители на Габрово, което показа много висока познаваемост на институцията местен обществен посредник и сериозна подкрепа за евентуална процедура в Общинския съвет.
Кметът Томислав Дончев също изрази подкрепата си за създаване на институцията в Габрово в най-близко бъдеще. Той се спря на резултатите от анкетата, като заяви, че неслучайно габровци се оплакват повече от липса на внимание и безразличие отстрана на администрацията, отколкото от качеството на услугите. „Жителите на Габрово са интелигентни и образовани хора и изискванията им към администрацията са много високи” – коментира той. Присъстваха представители и на други общини от региона, някои от които заявиха желание при възможност да бъдат включени в проекта.
Проектът се подкрепя финансово от Фонда за демокрация на ООН.

Международен семинар в Пловдив

513(7 април) Международен семинар за обучение на обучители по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и управление на случаи” се проведе през миналата седмица в хотел „Санкт Петербург” в Пловдив. Това е четвъртата международна проява по проекта, в която взеха участие представители на четири страни - Франция, Швеция, Литва и България. Фонд за превенция на престъпността ИГА - България е водеща организация по проекта. Партньори са образователният отдел на Община Ванерсборг - Швеция, “ALAJI” от Франция - организация, която има центрове за социални услуги в Североизточна Франция и голям екип от обучители и експерти; „Трудова борса за обучение и консултации - АЛИТУС”, Литва - общински обучителен център, част от националната система за трудови услуги.
По време на обучителния семинар преподаватели на Пловдивски университет „П. Хилендарски” и експерти на ИГА представиха за първи път цялостен вариант на програмата за професионално обучение „Оценка и управление на случай”, разработена за нуждите на работещите в системата на затворите, пробацията, системата за младежко правосъдие, социалните служби и училищните психолози. Бяха обучени 25 представители на четирите организации, на Пловдивския университет «П. Хилендарски», експерти в областта на пенитенциарната система и психолози.
Специализираната програма за оценка и управление на случай е първата по рода си в България и отговаря на най-добрите европейски практики в това направление. В рамките на програмата бяха представени специализарни инструменти като СИОР - Структуриран инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители (по модела на английския инструмент
ASSET) и СИООНП – Структуриран инструмент за оценка на образователното ниво на правонарушители. Беше представена и методиката на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на млади правонарушители.
Гостите посетиха Областна пробационна служба - Пловдив и Комплекса за социални услуги на деца и семейства - Пловдив.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия - по програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”.
На снимката: Участниците в обучениетоянуари-март 2008

На «Шипка» 6 - изложба по проект на Фонд - ИГА

533(14 февруари) С пърформанс и изложба стартира най-новият проект на Фонд - ИГА - „Четвъртъкът на маргиналиите”. Той се реализира съвместно с АТЕRА Design LTD -София и Софийски централен затвор.
На 7 февруари от 17.00 часа в Софийския затвор беше представен пърформанс, а днес в София беше открита и едноименна фотоизложба - „Четвъртъкът на маргиналииите”. В изложбената зала на ”Шипка” 6 (ет.3) четирима фотографи експонираха над 60 фотоса, които разказват за живота зад стените на затвора. За откриването на изложбата пристигнаха посланикът на Холандия Н.Пр Вилем ван Ее, представители на институции, неправителствения сектор, представители на арт-обществото и много медии.
Целта на проекта е да се повиши информираността и чувствителността по отношение живота на затворниците и се предизвика обществено участие с оглед връщането им в обществото.
Изложбата ще бъде показана в още 5 града от страната (вкл. Пазарджик), а редом с нея ще бъдат организирани публични дискусии по темата. Предвидено е и широко разпространение на информация, издаване на промоционални материали, както и изграждане на партньорства с медиите.
Проектът се подкрепя финансово от Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия

Информационна среща представя капацитета на финансиращи организации

511(31 март) В края на седмицата в хотел „Елбрус”, Велинград се проведе двудневна информационна среща в рамките на проект „Повишаване капацитета на Област Пазарджик за усвояване на средства от ЕС”. Проектът се реализира от Регионалната агенция за икономическо развитие и бизнес инкубатор (РАИРБИ) – Пазарджик, в партньорство с общините Пещера, Белово, Батак и Септември. Основната му цел е да се повиши капацитетът на гражданското общество чрез насърчаване на участието му в процеса по присъединяване и изграждане на партньорства с публичните органи.
Акцентът на срещата беше поставен върху представянето капацитета и възможностите на местни организации за подготовка и участие в проекти по оперативните и други финансиращи програми. Лектори бяха Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА, Емил Захариев изпълнителен директор на РАИРБИ, Атанас Кръстев - председател на КРИБ - Пазарджик, Петя Забунян - директор на БГЦПО – Пазарджик, Олег Комсалов - координатор на Центъра за професионално обучение, Ангел Джалъзов - експерт в областта на екологията и Младен Младенов - директор на Национална служба за съвети в земеделието.
Участие в срещата взеха представители на 6 общини от Пазарджишка област.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005” и Министерство на финансите на България.

ИГА обучава студенти да пишат и управляват проекти

509Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА и Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” и ръководител на Проектния отдел на организацията отскоро са и лектори в пазарджишкия филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Те обучават студентите от специалност „Социални дейности” в умения за разработване и управление на проекти. В рамките на 50 часа бъдещите специалисти в социалната сфера ще се запознаят с теоретичните и практически аспекти по темата, след което ще държат изпит по предмет „Разработване и изпълнение на проекти”.
След като Фонд - ИГА натрупва опит вече почти 10 години в работата си по над 70 проекта, съвсем закономерно дойде и моментът за споделяне на тези знания.
Новият предмет предизвика сериозен интерес сред студентите, които приветстваха и интерактивните методи на преподаване, насочени към формиране най-вече на реални практически умения.

Обявиха първите резултатите от прилагането на СИОР

508(20 март) Днес от 10.30 часа в залата на Регионалната агенция за икономическо развитие и КРИБ – Пазарджик се проведе Информационен ден в рамките на проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”. Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.
В рамките на форума Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Фонд - ИГА презентира резултатите от реализацията на проекта, постигнати до момента, Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” на Фонд - ИГА и Станимир Петров от Български хелзинкски комитет представиха резултатите от проведено консултиране на децата от ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово, а Георги Янушев - директор на ВУИ „Ангел Узунов” коментира ролята на проекта по отношение на институциите за деца.
Участие в информационния форум взеха зам.-кмета на Община Пазарджик Ангел Велков, представители на Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Детските педагогически стаи в Пазарджик и Белово, Дирекция „Бюро по труда”, отдел „Закрила на детето”, Окръжна следствена служба, Регионален център по здравеопазване, Възпитателно училище интернат – Ракитово и секретарите на МКБППМН на Общините Пазарджик и Септември.
Бел. авт. СИОР - Структуриран инструмент за оценка на риска от извършването на повторно правонарушение от малолетни и непълнолетни

И в Дупница ще избират обществен посредник

506(29 февруари) Кметът на Общината Атанас Янев, председателят на Общинския съвет Явор Тодоров, зам.-кметът Силвия Балинова, общински съветници, представители на общинска администрация и неправителствения сектор, както и много медии дойдоха в Панорамната зала на Община Дупница, за да вземат участие в Информационния ден за представяне на институцията местен обществен посредник.
Светослав Георгиев – изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда представи законодателната рамка на институцията и подробно разясни функциите и ролята на обществения посредник, както и стъпките за установяване на институцията в общината. Общественият посредник на Община Батак разказа за своята двегодишна практика, като акцентира на основните проблеми, които гражданите представят при подаване на жалбите и сигналите си. Бяха презентирани и анкетните проучвания, направени в общини с действащи обществени посредници, които показват много висок обществен рейтинг на институцията. Особено голям интерес предизвикаха резултатите от проучването, направено сред граждани на Дупница. 68% от анкетираните граждани безрезервно биха подкрепили инициатива на Общинския съвет за институционализиране на местен обществен посредник. 15% са категорично против, 8% се колебаят, а други 8% изобщо не се интересуват от темата. Анкетираните най-много се оплакват от бюрокрацията, бавно и нелюбезно обслужване в общинска администрация. Не са малко и тези, които намират, че служителите не са достатъчно компетентни.
Информационният ден се провежда по проект „Да служи и подобрява” на Фонд – ИГА и се финансира от Фонда за демокрация на ООН. Партньор на Фонд – ИГА при реализацията му в Дупница е Сдружение „Партньори”.

Фонд - ИГА представи публично Отчет и Програма

505Вчера в националния пресклуб на БТА в Пазарджик Фонд за превенция на престъпността – ИГА направи публично представяне на Отчет` 2007 г. и Програма за 2008 г.
Пред представители на институции и партньори от Пазарджик, Пещера, Батак и Лесичово и пред медиите беше отчетена дейността на организацията по 12 текущи проекта, реализирани през 2007 г. ИГА презентира дейността си и в цифри като отчете 75 събития с около 1000 участника в тях, социални услуги, предоставени на 377 клиенти, 400 ученици, преминали специализирани обучения, 22 компютърни курса със 150 участника, 74 души, преминали специализирани обучения и квалификационни курсове, 7 издания и над 50 проекта, подготвени от Проектния отдел на организацията.
Марина Манолчева - председател на УС, акцентира върху няколко успешни модела на ИГА, довели до създаването на институции – въвеждането на пробацията в България, създаването на институцията на местния обществен посредник в Пазарджишка област и ПР на Окръжен съд – Пазарджик.
Димитър Русинов – програмен директор на организацията, представи в мултимедийна презентация Отчета и Програмата на Фонд – ИГА, а членове на екипа акцентираха на различни аспекти от дейността й - целите и дейностите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центъра за обучение и услуги, международната дейност и проекти на организацията, издателската дейност, както и финансовата им обезпеченост.
През 2008 г Фонд - ИГА ще работи по 14 проекта в няколко приоритетни области; превенция на престъпността, социални услуги, превенция на ХИВ/СПИН и наркомании, програма “Учене през целия живот”, демократизиране и прозрачност на институциите в България и партньорски проекти.
За настоящата година Фонд за превенция на престъпността - ИГА ще реализира дейности в общността за около 1 млн. лв.

Публична дискусия в София

504В неделя, в сградата на Столична община, Фонд за превенция на престъпността - ИГА проведе Публична дискусия в рамките на проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”. Партньор на ИГА по проекта е PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия.
Специално за дискусията от Холандия пристигна Евърхарт Луберс - зам.директор на „
WorkWise”, който представи модела на най-голямата партньорската мрежа в Холандия. Проектът беше презентиран от програмния директор на Фонд – ИГА Димитър Русинов. В дискусията взеха участие представители на неправителствени организации от страната, които участват в мрежата, представители на институции, експерти и медии.
Проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността” се финансира от Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2004.

Информационен ден в Община Септември

503(13 февруари) Шестият Информационен ден, в рамките на проект „Да служи и подобрява” за популяризиране на институцията местен обществен посредник, се проведе вчера в Пленарна зала на Община Септември. Това е третата община от Пазарджишка област, която става домакин на информационния форум. Такива вече се състояха в Пещера и Велинград. Като лектори участваха Антоанета Цонева - председател на УС на Института за развитие на публичната среда (IPED), която е и първият обществен посредник на Столична община, Светослав Георгиев - изпълнителен директор на IPED, екип на ИГА и общественият посредник на Община Батак Малина Димова.
Бяха представени и социологически проучвания по темата, включително резултатите от аналогично изследване в Община Септември. Резултатите от проведеното анкетно допитване сред 100 граждани на Септември показват, че 56% от тях категорично биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Септември за институционализиране на обществен посредник. Други 18% също биха я подкрепили, но поставят някои условия - публично обсъждане на кандидатурите, намиране на подходящ човек, гаранция, че общественият посредник няма да е поредният чиновник и др. Останалите 26% са скептични за необходимостта от институцията. Целта на информационния форум бе да се повиши обществената информираност за институцията, както и обществената и медийна активност.
Община Септември бе представена от зам.-кмета Васил Кадийски. В залата присъстваха общински съветници, представители на Общинска администрация - Септември, представители на НПО -сектора и граждани.
Проект „Да служи и подобрява” се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН. До края на месеца Информационен ден ще се проведе и в Дупница. Останалите общини, които до началото на май ще станат домакини на инфосъбитието са Белово, Враца, Сандански, Исперих и Видин.

В Пещера стартира процедура за избор на местен обществен посредник

502В Община Пещера през миналата седмица започна изборът на местен обществен посредник. Това е първата от 12-те общини в рамките на проект „Да служи и подобрява”, чиито Общински съвет стартира процедурата.
Само преди около два месеца в Пленерна зала на Община Пещера Фонд – ИГА проведе първия Информационен ден по проекта. На пресконференцията за представяне на проекта пред медиите, кметът на Общината Стелиян Варсанов заяви намерението си Община Пещера да има местен омбудсман в най-скоро време. Освен начало на процедура Общински съвет – Пещера гласува и състава на Временната комисия, която да изготви проекта за Правилник на местния обществен посредник.
На следващата сесия той ще бъде обсъден и приет.

И в Сливен одобряват институцията местен обществен посредник

501(31 януари) Петият Информационен ден по проект „Да служи и подобрява” се проведе в Сливен вчера. За да участват във форума в зала „Май” (Пленарна зала на Община Сливен) дойдоха общински съветници, служители в общинска администрация и представители на неправителствения сектор. Към информационния форум интерес проявиха и местните медии, за които беше организирано специална пресконференция.
Участниците в Информационния ден се включиха активно във форума с въпроси, мнения и препоръки. Стана ясно, че обществените нагласи спрямо институцията са позитивни. Беше проведено и експресно телефонно проучване сред обществеността на Сливен, резултатите от което ще бъдат анализирани и изпратени на местните медии. Община Сливен вече е предприемала стъпки за избор на обществен посредник и има гласуван правилник.
Партньор на Фонд - ИГА и координатор на проекта в Сливен е Сдружение „Обществен барометър”, с председател Юрий Иванов.

Информационен ден във Велинград

500Община Велинград и Фонд за превенция на престъпността - ИГА проведоха Информационен ден за представяне на институцията местен обществен посредник на 24 януари в Пленарна зала на Общински съвет - Велинград. Специално за медиите проектът беше представен в същата зала половин час преди началото на форума.
Антоанета Цонева и Светослав Георгиев от Института за развитие на публичната среда представиха правната рамка на институциите омбудсман и обществен посредник, функциите и ролята на местния обществения посредник, споделиха примери от съществуващите практики в България. Те разясниха процедурата за избор на местен обществен посредник и отговориха на многобройни въпроси от залата. Екипът по проекта от Фонд – ИГА представи проекта и опита на организацията по темата. Особен интерес предизвика проучването сред общественото мнение за познаваемостта на институцията и приемането й във Велинград. 78% от анкетираните граждани биха подкрепили инициатива на Общински съвет - Велинград за институционализирането на местен обществен посредник. Малина Димова - обществен посредник на Община Батак, запозна участниците със своята дейност и проблемите, които среща при утвърждаването на институцията.
Събитието се реализира в рамките на проект ”Да служи и подобрява”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН. Партньор на Фонд - ИГА при реализацията на проекта във Велинград е Сдружение „Граждански ценности”.
През този месец информационен форум ще се проведе и в Сливен. До края на месец април подобни събития ще бъдат организирани и в останалите одобрени за участие в проекта общини – Септември, Дупница, Враца, Видин, Сандански, Исперих и Белово.

Семинар за пробационни служители

499(21 януари) Семинар за пробационни служители се проведе в края на миналата седмица в курорта Велинград. Обучението е по проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление”, който се финансира Програма Фар Нетуъркинг на Европейската комисия. Партньори по проекта са Penal Reform International и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Участие във форума взеха служители на Областна пробационна служба – Пловдив. Те се запознаха с основните аспекти на пробацията в България, чуждестранния опит, законодателството, особеностите на личността на зависимия правонарушител и др. Беше представена и работата на Фонд – ИГА с лица, осъдени на пробация.

Ученици се обучават в бизнес умения

498(16 януари) Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – Пещера и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев” – Плевен, съвместно със Сдружение „Център за обучение и услуги”(ЦОУ) – Пазарджик получиха финансиране и вече работят по проекти, подкрепени от Министерство на образованието и науката, Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.
Проектите „Аз успешно се представям – ще науча и теб” (Пещера) и «Иновативни практики за социална включеност на младите хора” (Плевен) са разработени съвместно от училищните ръководства и екипа на Центъра за обучение и услуги в Пазарджик Проектите обхващат общо 60 ученика от горните класове на гимназиите. Те ще преминат обучение по бизнес умения по системата
Xpert Personal Business Skills, в областите „Работа в екип”, „Водене на преговори” и „Управление на проекти”. Целта на обучението по лични бизнес умения е да създаде у младите хора нови и да подобри вече съществуващи социални компетенции в посочените области.

100 деца от Нова махала преминаха през Програма „Да се предпазим от дрогата и насилието”

491Ученици демонстрираха своите познания за наркотичните вещества и вредата от тях, причините за злоупотребата с наркотици, начините за разпознаване на хора, употребяващи наркотици, както и какво трябва да бъде отношението им към връстници, употребяващи алкохол, психоактивни и наркотични вещества. Това са 100 деца от с. Нова махала, Община Батак, които преминаха през Програма „Да се предпазим от дрогата и насилието” в рамките на едноименен проект. През миналата седмица СОУ „Кирил и Методий” - Нова махала организира общоучилищно тържество, с което бе отбелязано приключването на проекта „Да се предпазим от дрогата и насилието”. Той се реализира в рамките на националната програма „Училището - територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
За да се запознаят с резултатите от проекта в училището дойдоха председателят на Общинския съвет - Батак Ерхан Саатчъ и общински съветници, кметът на селото Ахмед Хаджийски, началникът на отдел «Образование» в Община Батак Катя Вълчинова, директори на учебни заведения и още много гости. За тях учениците, преминали през програмата, бяха подготвили мултимедийна презентация за постигнатото. Пред гостите директорката на училището Гергана Капинчева изрази удовлетворение от реализацията на проекта и постигнатите резултати.