Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2008
Article Index
Архив новини 2008
юли-септември 2008
април-юни 2008
януари-март 2008
All Pages
There are no translations available.

октомври-декември 2008

ИГА - на Работна среща на СЕР в Лондон

572През миналата седмица представител на Фонд - ИГА участва в работна среща на Европейската организация по пробация в Лондон. Андрей Момчилов - мениджър „Международни проекти” в ИГА, се включи в работата на организационния комитет по провеждането на две конференции на Европейската организация по пробация (СЕP) - през месец февруари в София и през месец март в Кембридж - Великобритания.
Конференцията в София ще обсъжда изграждането капацитета на новите пробационни служби в Източна Европа. През март, в Кембридж, членовете на СЕ
P ще коментират възможностите за финансиране дейността на пробационните служби в Европа. Една от лекциите там ще бъде изнесена от представител на Фонд - ИГА.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е член на Европейската организация по пробация от три години, а от месец септември 2007 г. има и представител в Борда на СЕР.

Проект на ЦОУ представен на годишна среща на читалищни дейци

570Проект” Социален асистент и домашен помощник – в услуга на старите хора” беше представен в края на миналата седмица в Пленарна зала на Община Пазарджик. Там се състоя Годишната среща на читалищните дейци от област Пазарджик. Тя е съвместна инициатива на Община Пазарджик, Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик и е съгласувана с Министерство на културата.
Координаторът на проекта представи пред читалищните дейци както самия проект, така и възможностите за партньорство по проекти и взаимодействие между неправителствения сектор и читалищата.
Партньор по проекта на Центъра за обучение и услуги е Читалище „Звезда” - Звъничево. Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007 – 2013, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ИГА отбеляза 10-годишен юбилей

569Повече от 120 души уважиха юбилея на Фонд-ИГА, отпразнуван на 12 декември в ресторант „Тракия” в Пазарджик. За да поздравят екипа на неправителствената организация дойдоха кметът на Община Пазарджик Тодор Попов, зам.-областният управител Иван Аврамов, Георги Шопов - член на ВСС, д-р Иван Колчаков - народен представител, зам.-кметът на Община Пловдив Красимир Ангелов, председателката на Окръжен съд - Пазарджик Ивета Парпулова, кметовете на Общините Батак и Белово Петър Паунов и Кузман Маринков, началниците на Затворите в София и Пазарджик Милети Орешарски и Веселин Коцев, началникът на РПУ - Пазарджик Георги Пройчев, зам.-кметове на общини от Област Пазарджик, зам.-председателката на Общински съвет - Батак Дора Пъпанова, началникът на Областна пробационна служба - Пловдив Иван Гълъбов, обществените посредници на Общините Батак и Пазарджик Малина Димова и Иван Димитров, представители на Детските педагогически стаи в Пазарджик, Белово и Септември, представители на културни институции, медии, партньори и приятели на ИГА.
Поздравителни адреси изпратиха областният управител на Пазарджик Георги Петърнейчев, директорът на ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерство на правосъдието Петър Василев, инж. Томи Стойчев - кмет на Община Септември, Детска педагогическа стая - Пазарджик, кметът на с. Калугерово Сергей Вачев, Общинското ръководство на ПП ГЕРБ.
За доброто настроение на гостите се погрижиха талантливите млади музиканти от ВИГ „Доминанта”, с ръководител Ира Чолакова. Екипът на ИГА представи 10-минутен филм за дейността на организацията, а председателката на Управителния съвет Марина Манолчева поздрави гостите и накратко ги запозна с историята на организацията и успехите й през годините.
„Многая лета” за Фонд – ИГА, огромна торта с логото на организацията и много музика допринесоха за доброто настроение на гостите и екипа на ИГА.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск бе открит вчера в София

568На 25 ноември в София бе открит Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица, създаден в рамките на проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”, по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори са Сдружение „Закрила на детето - Триадица” и Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен.
На церемонията присъстваха Ирена Димитрова - Директор на Дирекция „Спорт, интеграция на хора с увреждания и превенция на зависимости” към Столична община, председателят на УС на Фонд - ИГА Марина Манолчева, програмният директор Димитър Русинов и управителят на Комплекса доц. Владимир Велинов. Сред присъстващите бяха представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Столична дирекция на МВР, МКБППМН - район „Триадица”, Общинска администрация – район „Триадица”, директори и педагогически съветници от училища в район „Триадица”, неправителствени организации и медии.
Основната цел на проекта е да се намали институционализирането на деца в специализираните институции, да се намали нивото на антисоциалното поведение и правонарушенията, извършвани от деца, както и превенция на насилието срещу деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността. В Комплекса се предоставят следните социални услуги:
- Открита телефонна линия;
- Семейно-консултативен център и Консултативен център за жертви на насилие;
- Фамилно консултиране и превенция на противоправно поведение;
- Социална рехабилитация и интеграция на деца в риск;
- Психологична помощ и подкрепа;
- Правни консултации в областта на семейното право, закрилата на децата и социалното подпомагане;
- Медицински консултации: диагностика, консултации и лечение;
- Оценка на риска и социален асистент за млади правонарушители;
- Специализирани групови терапевтични програми.

ИГА - на работна среща в Брюксел

567В края на миналата седмица, Андрей Момчилов - ръководител ”Международни проекти” във Фонд - ИГА, взе участие в двудневна работна среща на Европейската организация по пробация (CEP) и Главна дирекция „Правосъдие, свобода, сигурност” на Европейската комисия, която се проведе в Брюксел. Участниците в срещата обсъдиха приоритетите на европейските пробационни служби за 2009 г. Бяха коментирани и предстоящи събития на CEP през месец февруари 2009 г. в България и през месец март в Кеймбридж - Великобритания. В подготовката им активно ще участва и Фонд - ИГА.
Както е известно, ИГА е член на Европейската организация по пробация от три години, а от миналата година Димитър Русинов - програмен директор на организацията, е член на Борда на СЕР.

Повишаване квалификацията на безработни с висше образованиe

566На 11 ноември в Пловдив стартира съвместен проект “Повишаване капацитета за адаптиране към настоящите нужди на пазара на групи от безработни с образование в София, Пловдив и Пазарджик” между Таурус консултинг” ЕООД (водеща организация) и Сдружение “Център за обучение и услуги”(партньор). Проектът се реализира по програма ФАР за икономическо и социално сближаване - BG2005/017 – 353.10.01. „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Проектът е насочен към обучение на безработни с икономическо образование до 45-годишна възраст. Целта му е бенефициентите да получат допълнителни знания и умения в областта на маркетинга, което да ги направи по адаптивни на пазара на труда. Основни модули, заложени в обучението са : Количествени и качествени изследвания на пазара; Потребителско поведение; Сегментиране и позициониране на пазара; Дистрибуция; Цени и ценообразуване; Мърчандайзинг техники; Управление на връзки с медиите; Комуникационна политика; Презентационни и комуникационни умения и др.
Продължителността на обучението е 315 учебни часа. След приключване на курса участниците ще получат свидетелство за професионално обучение - 4-та квалификационна степен, професия „маркетолог”, комплект материали за обученията, наръчник „Как да си намерим работа като маркетинг специалисти”, консултации на тема „Как да кандидатстваме за работа” и стипендия . С успешно завършилите обучението курсисти ще бъде организирана среща с потенциални работодатели, представители на бизнеса в Пазарджик.

Обучение по превенция на насилието над деца

565т 10 до 12 ноември в град Троян беше проведено обучение на Регионалните мултидисциплинарни екипи по проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца”. Фонд – ИГА е водеща организация по проекта, в партньорство с Център „Отворена врата”. Финансираща организация е Швейцарската семейна фондация „Оук”.
В тренинга участваха представители на съда, прокуратурата, Областни звена ”Изпълнение на наказанията”, МКБППМН, ВУИ, НПО, полиция, Отдел „Закрила на детето”, социални работници от Кризисните центрове в София, Пазарджик, Плевен и Пещера. Бяха обсъдени теми свързани с актуалното законодателство, релевантно на проблема, методологията на взаимодействие между институциите и организациите при случаите на сексуално насилие над деца, както и моделите за превенция, работа с правонарушителите и жертвите и реинтеграцията им в обществото.
Лекциите бяха водени от експерти на Фонд - ИГА, Център „Отворена врата”, психолози от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица, както и гл. инспектор Виолета Аланджийска от Столична дирекция „Полиция” - носител на званието „Полицай на годината” за 2005 г.

В Троян обучаваха специалисти от 5 общини

563От 3 до 5 ноември в Троян се проведе обучение на специалисти по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Проектът се изпълнява от Фонд - ИГА и Център „Отворена врата” - Плевен и се финансира от Швейцарската фондация „Оук”.
В семинара взеха участие представители на неправителствени организации – доставчици на социални услуги на деца и семейства в риск от Пазарджик, Плевен, Пещера и София, както и представители на Детска педагогическа стая към РПУ - Септември, МКБППМН - Пазарджик, представители на Общинските администрации на Пещера и Белово и Регионалния център по здравеопазване - Пазарджик. Лекторите акцентираха на методите и законовите действия при приемането на сигнали както и на управлението и насочване на случаите на упражнено сексуално насилие над деца.

С проект на Фонд - ИГА стартираха процедури за избор на местни обществени посредници в 5 общини на България

562Информационни дни за популяризиране на институцията местен обществен посредник в 13 общински центъра проведе Фонд - ИГА в рамките на проект „Да служи и подобрява” в периода ноември 2007-юли 2008 г. Към предвидените в проекта 12 общини се присъедини и Община Дряново, която покани екипа на проекта за представяне на институцията в общинския център. Пещера, Плевен, Кърджали, Велинград, Дупница, Сливен, Враца, Септември, Габрово, Белово, Стара Загора, Дряново и Видин са 13-те общини, включени в проекта. В пет от тях вече стартираха процедури за избор на местни обществени посредници, а в две - кампаниите приключиха с избор – в Пещера и Кърджали. Плевен, Габрово и Враца също стигнаха до избор, но първото гласуване беше неуспешно. И в трите общини предстои нова процедура. Очаква се до края на годината да бъдат гласувани Правилници на местните обществени посредници в Стара Загора и Дряново.
За всички обществени посредници, избрани през 2007 и 2008 г., в началото на тази седмица се проведе семинар. От 3 до 5 ноември за обучението в Троян дойдоха обществените посредници на 10 общини - Пловдив, Бургас, Кърджали, Казанлък, Поморие, Средец, Борино, Пещера, Батак и Две могили (и Иваново). В момента в България има избрани 23-ма местни обществени посредници, които обслужват повече от половината население на България, тъй като между тях са местните омбудсмани на част от най-големите общини в България - София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Пазарджик, Шумен, а отскоро и Кърджали.
Проектът се финансира от Фонда за демокрация на ООН и ще приключи през месец януари 2009 г. с национална конференция в София.

Столична община – домакин на събитие по проект на Фонд - ИГА

561(22 октомври) Вчера в Зала №1 на Столична община се проведе първата среща на Национална работна група по проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”. Срещата беше открита от Йорданка Фандъкова – зам. -кмет на Столична община.
Презентации по темата направиха водещи експерти от Пазарджик, Плевен и София. Участваха представители на Върховна касационна прокуратура, Столична дирекция на МВР, сектор «Пробация» към ОЗ »Изпълнение на казанията» - София, УНИЦЕФ, Институт по социология, Затвора - София, Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Триадица, администрацията на Столична община, представители на Общините Пазарджик, Плевен и Пещера и неправителствения сектор. Пред тях беше представена и основната цел на проекта, а именно - да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и/или експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа деца, жертви и извършители на сексуално насилие.
Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори - Център „Отворена врата” - Плевен и „Младежки център 2001” - Разград.
Проектът се финансира от швейцарската фондация „Оук”.

Обучение за регионален мултидисциплинарен екип по проект на Фонд - ИГА

560От 15 до 17 октомври в хотел „Дива”, Троян се проведе обучение на Регионалния мултидисциплинарен екип (РМЕ) по проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен и Сдружение „Закрила на детето - Триадица”. Участие в него взеха представители на МКБППМН - район „Триадица”, педагогически съветници, помощник-директори, Областно звено „Изпълнение на наказанията”, отдел „Детска престъпност” към Столична дирекция на МВР, неправителствени организации, както и част от екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Триадица. На самото обучение бяха представени структурата на работа в Център за социална рехабилитация и интеграция и Кризисен център за деца и семейства в риск - Плевен, Пазарджик, Пещера, Разград и София. Участниците анализираха работата на институциите в Плевен, Пазарджик, Пещера и Разград. Бяха засегнати и темите: Понятие за риск, рамка, стратегии и инструменти на оценката; Особености на ролите, екип и екипна работа; Принципи на екипната работа в консултативните центрове; Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР); Фамилно консултиране. Семейството от гледна точка на системната теория. Консултация, терапия, експертно насочване и др.
В края на семинара участниците дискутираха предложения за структурата на РМЕ и заявиха готовност да работят съвместно с екипа на Комплекс - Триадица.

Неуспешен първи избор на обществен посредник в Габрово

559На извънредна сесия на 2 октомври Общински съвет - Габрово проведе избор за местен обществен посредник. След приключилия конкурс бяха класирани двама кандидати - общинският съветник Ивелина Пеева и бившият кмет Николай Дачев. Двамата получиха най-много точки след събиране на резултатите от оценката на концепциите и индивидуалното събеседване. В състава на Временната комисия по предварителния подбор бе и кметът Томислав Дончев. За представянето си Ивелина Пеева получи 727 точки, а Николай Дачев - 697. Двамата имаха по 10-тина минути за представяне в залата. В резултат на тайното гласуване Ивелина Пеева получи 20 гласа, а Николай Дачев - 3 гласа. 5 от пликовете, пуснати в урната за гласуване, бяха празни, а 7 бюлетини бяха обявени от Комисията по избора за недействителни. Така общинските съветници не успяха да изберат местен обществен посредник, тъй като за избора са необходими 2/3 от гласовете на всички общински съветници.
На 16 октомври ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Габрово, на което отново ще се гласува за двамата кандидати.
На сн. Ивелина Пеева представя концепцията си на заседанието на Общинския съвет.

Община Кърджали финализира успешно процедура за избор на местен обществен посредник

558Първият обществен посредник на Община Кърджали вече е избран. Това е Хакиф Емин - общински съветник в Общински съвет - Кърджали. На 24 септември, веднага след избора си, той се закле, напусна Общинския съвет, в който е съветник вече пети мандат, и в първото си изявление обеща да работи за връщане на доверието в институциите.
През есента на милата година Хакиф Емин взе участие в обучителен семинар в рамките на проекта на Фонд - ИГА "Да служи и подобрява". Той е вторият местен обществен посредник, който се избира по проекта. Първият беше в Община Пещера.
В момента такива процедури вървят още в Общините Габрово, Враца и Плевен.
На сн. Хакиф Емин (крайният вдясно) е първият обществен посредник на Община Кърджали

Заключителна конференция по проект на ИГА събра представители на пет европейски държави

556Заключителна конференция по Проект “Програма за професионално обучение - Оценка и управление на случаи” се проведе на 25-ти септември в град Вухт - Холандия. Конференцията финализира двугодишен проект, който бе подготвен и се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с 4 организации - от Франция, Швеция, Холандия и Литва.
В програмата на визитата бяха включени посещения на затворите в градовете Бреда и Вухт и запознаване с модела „Център по сигурността” в Бреда. Експерти от Фонд - ИГА проведоха среща с представители на администрацията на Хертогенбош, с оглед установяване на устойчиво партньорство с холандската община.
Визитата продължи от 22-ри до 25-ти септември. Проектът се финансира от Европейска комисия, по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”.

ИГА – на форум за психиатричното здраве в местата за лишаване от свобода

В края на месец септември, Андрей Момчилов, експерт във Фонд - ИГА, взе участие в Третата среща на Мрежата за съдебна психиатрия и психиатрично здраве в местата за лишаване от свобода, по покана на международната организация „Глобална инициатива в психиатрията”. В престижния форум взеха участие представители на психиатрични заведения, неправителствени организации и експерти от Холандия, Чехия, България, Литва, Русия, Грузия, Калининград, Сърбия, Черна гора.
Международната среща се проведе в Конгресния център „Топ Хотел Прага”. Участниците обсъдиха ситуацията в областта на съдебната психиатрия и психиатричното здраве в местата за лишаване от свобода в страните от Източна Европа както и възможностите за развитие в тази сфера.

Финална фотоизложба по проект „Четвъртъкът на маргиналиите”

552Финална фотоизложба „Четвъртъкът на маргиналиите” бе открита на 10 септември в Художествена галерия „Илия Бешков” - Плевен. Фотографите Георги Георгиев, Венета Захариева, Арслан Ахмедов и Явор Василев представиха пред плевенската общественост живота в Софийския затвор такъв, какъвто го видяха през обектива. На пресконференцията за представяне на проекта и изложбата пред медиите, освен представители на екипа по проекта, участие взе и зам.-директорът на Затвора - Плевен Иван Петков. Изложбата бе открита от зам.-кмета на Община Плевен Николай Якимов.
След София, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Смолян, Плевен е шестият град, в който изложбата гостува. Тук приключва и представянето й. Предстои подготовката и отпечатването на издание, което ще събере фотографиите, представени в изложбата.

Информационен ден представя Проект ”Ментор” в Пазарджик

551(9 септември) Информационен ден по проект „МЕНТОР. Роми посредници между пробационната служба и правонарушители от ромски произход. Трансфер на успешна пратика” се проведе вчера в залата на РАИР – Пазарджик. Проектът се реализира от Фонд - ИГА, съвместно с Асоциацията по пробация и медиация на Чехия и с финансовата подкрепа на Програма „Наказателно правосъдие”, Главна дирекция „Правосъдие, свобода, сигурност” на Европейската комисия.
Освен експерти от Фонд - ИГА в него взеха участие Мартин Крачик от Службата по пробация и медиация на Чехия (
SPJ) и Дагмар Дубравова от Асоциация за пробация и медиация в правосъдието - Чехия.
Проектното предложения на Фонд - ИГА бе подадено през миналата година в рамките на Програма „Наказателно правосъдие 2007” и бе одобрено директно в Брюксел в конкуренция с проекти от цяла Европа. Проектът има за цел да пренесе в българската правосъдна система успешна европейска практика в областта на възстановителното правосъдие, като реализира проект, който ще свърже партньорите от Чехия с техните български колеги.
Менторството беше реализирано успешно в Република Чехия от
SPJ и сега е официално акредитирана пробационна програма за Чешката пробационна и посредническа служба.

„Четвъртъкът на маргиналиите” вече и в Пазарджик

517(25 април) Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе вчера в конферентната зала на Регионална агенция за икономическо развитие и КРИБ. За участие бяха поканени представители на всички институции от Пазарджишка област, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници. В дискусията участваха Ангел Чолаков – областен управител на Пазарджишка област, комисар Емил Ганчев – директор на Областна дирекция „Полиция”, Веселин Коцев – директор на Затвора в Пазарджик, Мария Танева – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, представители на Областна пробационна служба, Окръжна следствена служба, администрацията на Обществения посредник, Детска педагогическа стая и др.
От 18.00 часа в Художествена галерия „Станислав Доспевски” беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. Димитър Русинов – програмен директор на Фонд – ИГА представи проектът, а фотографът Георги Георгиев - концепцията на изложбата. Тя се организира съвместно с Община Пазарджик и ще остане отворена до 7 май, след което ще бъде показана в Градска художествена галерия – Пловдив.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността – ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.
На снимката: Областният управител на Област Пазарджик и директорът на Областна дирекция "Полиция" разглеждат фотосите.

Издание на Фонд - ИГА – в помощ на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в цялата страна

496(14 януари) В края на миналата седмица от печат излезе най-новото издание на Фонд – ИГА – «Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) в Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)”.
В периода 2005 – 2007 г. с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за развитие на Британското правителство и в тясно сътрудничество с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) към Министерския съвет и Столична община, Фонд - ИГА реализира проект “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество във връзка с въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”. Наред с основните дейности, насочени към усъвършенстване системата за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в България, беше реализирана една полезна инициатива - адаптиране в българските условия на Британския инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители
ASSET. Инструментът е разработен в Оксфордския университет за нуждите на местните екипи за превенция и противодействие на детската престъпност в Англия и Уелс (аналог на нашите МКБППМН към общините). Представлява формуляри с въпроси и ръководства за тяхното попълване. ASSET се прилага за всички ненавършили пълнолетие лица, които вече веднъж са извършили правонарушение. Целта на инструмента е да посочи различните фактори, които детерминират противоправното поведение на подрастващия, като акцентът е поставен върху това, да се измери степента, в която даден фактор може да бъде причина маловръстният повторно да извърши правонарушение.
Подготовката и реализацията на това издание станаха факт благодарение на подкрепата на Боб Ашфорд от Борда за младежко правосъдие на Англия и Уелс, Маги Блайд и Кери Бейкър от Оксфордския университет, както и на екип български експерти, ръководени от доц. Владимир Велинов и секретаря на ЦКБППМН Константин Томанов.
В процеса на адаптация са преодолени редица проблеми, най-вече поради разликите в българската и английската законодателна система. На практика това е един нов инструмент - СИОР - МК (Структурен инструмент за оценка на риска в Местните комисии).
След тестването на инструмента в няколко Местни комисии, той получи широка популярност. Във Фонд - ИГА се получиха запитвания и молби от МКБППМН от цялата страна, както и от други организации и специалисти, работещи в това направление. Изданието може да отговори на тези нужди. Използването му ще подпомогне по-пълното и задълбочено отчитане на всички фактори, обуславящи развитието на младежката престъпност и антисоциално поведение, както и развитието на система за мониторинг и оценка работата на специалистите в тази насока.