Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2005 година
Съдържание на статията
Архив новини 2005
юли-септември 2005
април-юни 2005
януари-март 2005
Всички страници

април-юни 2005

Първи отчет на Гражданския посредник

233Първият си отчет пред Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” представи Гражданския посредник на Пазарджик Неделка Преждарова. Тя направи обстоен преглед на свършеното досега, очерта тенденциите и спецификата на случаите и отговори на въпроси на членовете на Коалицията, която я избра на 4 април тази година. Бяха споделени идеи и препоръки за бъдещата дейност на посредника.

В Център за култура и дебат «Червената къща» - дебат за пробацията

246Центърът за култура и дебат «Червената къща» в София този път стана домакин на Информационен ден - оживена дискусия по проблемите на пробацията. Водещи специалисти в тази област от България, Холандия и Естония представиха и коментираха европейските стандарти и практики в областта на пробацията. Участие взеха Георги Митов - преподавател по наказателно - изпълнително право в СУ ”Св. Климент Охридски”, Валентина Караганова - началник отдел „Пробация” към Главна дирекция „Изпълнения на наказанията”, Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН и др.
С този четвърти Информационен ден приключи Гражданският университет по пробация. Около 200 души - магистрати, съдии, прокурори, следователи, представители на полиция, затвор, пробационна служба, представители на местната власт, на неправителствени организации и медии имаха възможността да се запознаят с основните документи на Европейския съюз в тази област, да получат информация за международната организация „Постоянна европейска комисия по пробация”, както и с водещи пробационни модели в Европа.

Европейски стандарти в пробацията обсъждаха на семинар в Плевен

245На 29 юни Регионален фонд - ИГА проведе третият си Информационен ден по пробация в рамките на проект “Граждански университет по пробация - европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България, по програма „Европа 2003”. След Стара Загора и Пловдив, Плевен бе третият град, който стана дискусионен център по проблемите на пробацията. Освен проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск, Русия, който участваше в информационните дни в Пловдив и Стара Загора, със своя презентация на този форум се включи Райт Куузе, ръководител на Отдела по пробация и превенция на престъпността към Министерство на правосъдието, Естония и член на Управителния съвет на Постоянната Европейски Комисия по пробация.

Омбудсманът - актуална тема за ИГА

244На път за Франция кратко пребиваване в Люксембург отведе участниците от Регионален фонд - ИГА до сградата (непосредствено до парламента), в която работи националния омбудсман на Люксембург. Снимка за спомен с надпис: "Може сега да стартираме, но сме упорити и ще успеем".

Работна визита във Франция по Програма „Сократ – Грюндвиг 2”.

243На 22 юни в един от 19-те центъра на френските домакинин от АЛАЖИ – АПРЕЛОР в Нанси бе проведен семинар по проекта “Социална интеграция на лица, освободени от затвора”, който се реализира от Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи към Регионален фонд - ИГА - Пазарджик, Центъра за професионално обучение Електренай -Литва, ALAJI - APRELOR - Франция и Център за професионално обучение DAFNI - Гърция. От страна на ИГА участие взеха изпълнителният директор Марина Манолчева, мениджърът проекти Димитър Русинов и координатора Андрей Момчилов. На семинара са представени модулите на организациите -партньори, между които и модулът „Развитие на междуличностните и комуникативни умения”, подготвен от ЦИКПРГ - Пазарджик в рамките на програмата за подпомагане на социалната реинтеграция на лица, освободени от затвора. Участниците са отбелязали напредъка на проектните дейности и са направили конкретни предложения за по-нататъшната работа по програмата.

Информационни дни по пробация в Плевен и София

242На 29 юни в Плевен и на 30 юни в София ще се проведат Информационни дни по пробация в рамките на проект "Граждански университет по пробация - европейски стандарти в прилагането на обществени санкции и мерки като алтернатива на затвора", финансиран от Делегацията на Европейската комисия, по програма "Европа 2003". Целта на Информационните дни е да повиши инфорормираността за европейските стандарти и практики в областта на пробацията. Ще бъдат представени основните документи на Европейския съюз в тази област, водещи пробационни модели в Европа, международната организация "Постоянна европейска комисия по пробация", Министерството на правосъдието и Пробационната служба в България, както и пилотни български проекти.
Като лектори в семинара ще вземат участие водещи европейски специалисти в областта на пробацията: проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск и Райт Куузе, ръководител на Отдела по пробация и превенция на престъпността към Министерството на правосъдието, Естония и член на Управителния съвет на Постоянната Европейска комисия по пробация.

Дневен център за пробационни услуги откриха в Пловдив

228На 8 юни кметът на Община Пловдив д-р Иван Чомаков откри Дневен център за пробационни услуги. Проектът се реализира от фондация „Гражданство”, а партньор в реализацията му е Регионален фонд - ИГА. Центърът ще работи с малолетни и непълнолетни правонарушители

Отчет пред медиите

239Първият си отчет пред медиите на специална пресконференция направиха Гражданският посредник на Община Пазарджик Неделка Преждарова и Общественият посредник на Община Лесичово Мария Димитрова. След като на 11 май Гражданският посредник на Пазарджик бе официално представен от Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”, на тази пресконференция отчете първите си 4 жалби и действията по тях. За първи път на медиите беше представен и Общественият посредник на Община Лесичово, избран от Общински съвет - Лесичово на 29 април тази година. По 5 жалби е работила Мария Димитрова в Лесичово. Освен дейността по писмените жалби и двете посреднички са работили и по устни сигнали, давали са консултации и съвети. И двете изразиха удовлетворение от първия месец на дейността си, както и надежда за по-засилен интерес и повече доверие от страна на гражданите на двете общини.

Обучение на социални работници от Затвора в Бобов дол

229Социални работници от Затвора в Бобов дол се обучаваха съвместно със социални работници от Регионален фонд ИГА на 10 и 11 юни в Пазарджик. Обучението е в рамките на проект на ИГА „Дневен пробационен център за услуги”и се финансира от Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа. Целта на обучението е прилагане на две от програмите по проекта - „Мотивация към заетост” и „Моите нови умения”.

Честните отношения в политиката

225Това бе темата на обществената дискусия, инициирана от Групата за честни отношения на Сдружение „Човеколюбие” и Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. За участие бяха поканени кандидатите за народни представители от Пазарджишкия избирателен район, граждани на Пазарджик и медии. Отзоваха се кандидати от Демократи за силна България и Новото време. Заедно с екипа на Центъра за психично здраве „Човеколюбие” и членове на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” те очертаха своите позиции както за честните отношения в политиката, така и за ролята на гражданското общество за формиране и поддържане на такива отношения. Срещата премина при голям интерес и активност отстрана на присъстващите. Те изразиха своето удовлетворение, а кандидатите за народни представители обещаха да отстояват честността в политиката и обществения живот и да не забравят дадените обещания. Коалиция "Гражданска активност срещу корупцията" е създадена и функционира в рамките на проект на Регионален фонд - ИГА "Антикорупционна мрежа в област Пазарджик".

Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското вътрешно министерство (Home Office) финансира нов проект на ИГА

202“Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” е най-новият проект на ИГА, който стартира през този месец. Партньори в реализацията му ще бъдат Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните правонарушители, Националния институт по правосъдие, 30-40 общини и местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 30-40 съдилища и районни полицейски управления (Детска педагогическа стая) Проектът е с продължителност две години и ще приключи през март 2007 г.

Работна среща в Панагюрище подготвя избор на обществен посредник

201В заседателната зала на Общински съвет - Панагюрище в четвъртък, 26 май, се проведе работна среща за обсъждане проектоправилник на обществения посредник. Избирането на местния омбудсман ще стане възможно благодарение на проект на Регионален фонд - ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който стартира в началото на настоящата година. Общинските съветници на Лесичово вече избраха своя обществен посредник и жителите на малката община станаха първите в Пазарджишка област, които могат да ползват услугите му. През месец май в Община Пазарджик заработи граждански посредник, избран от коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. При успешен избор на общинските съветници община Панагюрище ще бъде втората, която ще институционализира обществения посредник благодарение на проект, финансиран по програма ФАР - „Развитие на гражданското общество”.

Обучение на консултанти по проект за пробационни услуги

196На 21 и 22 май в залата на Индустриална стопанска асоциация - Пазарджик се проведе обучение на консултанти за предоставяне на социални услуги при работа с малолетни и непълнолетни лица с девиантно поведение. В обучението участваха 10 души - психолози, педагози и социални работници. На 9 април тази година, след проведено интервю, от 20-те подали документи кандидати, бяха избрани девет. След приключване на обучението им през месец септември социалните работници ще започнат конкретна работа. Обучението се провежда в рамките на проект „Дневен център за пробационни услуги” и се финансира от Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа.

Съдия от Окръжен съд - Пловдив изнесе лекция за пробацията

190На 19 май се проведе вторият от информационните дни за популяризиране на пробацията като алтернатива на затвора. В заседателната зала на хотел „Марица” - Пловдив лектори от България, Холандия и Чехия дискутираха пробацията като нов вид наказание. Европейският „университет” по пробация премина при много голям интерес и активност от страна на присъстващите около 30 души - магистрати, представители на затвора, полицията, местната власт, социални и образователни институции. Следващите градове, в които ще се проведат информационни дни за популяризиране на пробацията като алтернатива на затвора, са София и Плевен. Те ще станат домакини на подобни форуми в края на месец юни. (На сн. съдия Елена Захова).

„Практически аспекти в прилагането на пробацията”

189Така бе озаглавена лекцията на Пламен Златев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, която той представи пред участниците в информационния ден - „Граждански университет по пробация”. На 18 май в конферентната зала на хотел „Верея”- Стара Загора се състоя първият от двата информационни дни по проекта, на който присъстваха представители на съда, прокуратурата, затвора, полицията, представители на местната власт, неправителствени организации, социални и образователни институции, медии и граждани.

Преподавател по наказателно право в Холандия - лектор в „Граждански университет по пробация”

188В двата дни, в които се проведоха информационните форуми по пробация, свои презентации направиха г-жа Ленка Оуредникова (на сн.)- заместник-председател на Института по пробация и медиация - Чехия и вицепрезидент на Постоянната европейска комисия по пробация (CEP) и проф. д-р Антон ван Калмтот

(на сн.) - преподавател по наказателно право в университета „Брабант” в Тилбург - Холандия, хоноруван преподавател в Държавния университет в Красноярск - Русия.

“Граждански университет по пробация” - информационни дни по програма „Европа`2003”

187На 18 и 19 май в Стара Загора и Пловдив се проведоха информационни дни по проект „Граждански университет по пробация” - Европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора. Проектът цели провеждането на мащабна информационна кампания за популяризирането на пробацията в 3 планови региона и 5 области на България. За целта са предвидени: две издания - едното специализирано, а другого - с основните препоръки на Европейския съюз; провеждането на един семинар и 4 информационни дни по пробация (част от които бяха дните в Стара Загора и Пловдив); информационно-рекламни дейности и др. В реализацията на проекта като лектори участват експерти от други страни - членки на Европейския съюз.

Обучителен семинар за Коалиция ГАСК във Велинград

181На 11 и 12 май във ВелинградØ се проведе обучителен семинар за Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. Организацията бе създадена по проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Целта на семинара бе да повиши капацитета на Коалицията за работа по проблемите на корупцията. Обучението се проведе в две части, като през първата бяха представени антикорупционни модели от експерти в тази област, а във втората част беше дискутирана бъдещата дейност на Коалицията: провеждането на информационни дни в 10 - те общини на областта; създаване и дейност на Областен обществен съвет и на Координационен офис. В семинара като лектори взеха участие Ангел Стефанов - обществен посредник на Столична община, Кирил Терзийски от Програма „Достъп до информацията” и Драгомира Паунова от Центъра за изследване на демокрацията.

Граждански посредник ще защитава правата на гражданите

178На 11 май на пресконференцияØ в Кафе - Клуб „Инфо” Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” представи гражданския посредник на Община Пазарджик. След два неуспешни опита на Общински съвет - Пазарджик за избор на обществен посредник, Коалицията избра Неделка Преждарова за граждански посредник. Дейността на гражданския посредник се финансира по програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Неделка Преждарова е кандидатът за тази длъжност, който събра най-много гласове при последния избор на Общинския съвет. Само три гласа не й достигнаха, за да я заеме. Тя е на 36 години, омъжена, с две деца, преподавателка по география в СОУ ”Георги Брегов” - Пазарджик. Семестриално е завършила и право. Гражданският посредник ще приема граждани в два дни от седмицата - вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Регионален фонд - ИГА.

Лесичово си избра обществен посредник

123Днес общинските съветници наØ Община Лесичово си избраха обществен посредник - първият в Пазарджишка област. С Решение №161 от Заседание на ОбС, проведено на 29.04.2005 г., Протокол №19 и на основание чл. 21 а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лесичово за първи обществен посредник на Общината е избрана Мария Ангелова Димитрова.

Трети семинар по мониторниг и оценка на дейностите по Компонент 4

122От 26 до 28 априлØ в Албена се проведе третият семинар по мониторинг и оценка на дейностите за 2004 г. на неправителствените организации, подполучатели по Компонент 4 за работа на терен по намаляване на здравните щети сред интравенозните наркомани. Участие в семинара взеха консултантите по програмата, координатори и аутрич работници от Благоевград, Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София. Беше направен обзор за хода на изпълнение на дейностите, а също така бяха очертани трудностите и успехите в работата на организациите, работещи по Компонент 4 – „Поддържане на ниско ниво на разпространение на HIV - инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”. Представен бе и плана за дейностите по К4 за 2005 г., както и предстоящите събития по Програмата. С особено внимание беше посрещната презентацията на аутрич работниците от Пазарджик - представители на Регионален фонд - ИГА.

Подбор на кандидати за социални работници

102На 9 април в офиса наØ Регионален фонд - ИГА се проведе подбор на кандидати за социални работници за работа с деца с девиантно поведение. Интервюта с подалите документи (20 на брой) проведоха д-р Росанка Венелинова, психиатър - специалист в работа с деца и доц. Павлина Петкова от Клиниката по съдебна психология и съдебна психиатрия. От тях бяха подбрани 9-има, които ще преминат период на обучение по проект „Дневен център за пробационни услуги” на Регионален фонд - ИГА.

Една година местни обществени посредници в България

101На 26 април в София се състоя семинар на тема „Първата година от работата на местните обществени посредници в България”, организиран от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. В него взеха участие ръководителите на Регионален фонд - ИГА и гражданският посредник на Пазарджик Неделка Преждарова, избрана от Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. Обръщение към участниците отправи наскоро избраният омбудсман на Република България - г-н Гиньо Ганев. Своя опит от тази първа година на дейността си представиха обществените посредници на общините Шумен, София и Каварна.

ИГА се представиха на конференция в Русия

От посещение в Русия се завърнаха Марина Манолчева - изпълнителен директор на РФ -ИГА и Димитър Русинов - мениджър проекти. Там те взеха участие в международна конференция на тема „Социални проблеми, престъпност и етика - интердисциплинарни перспективи” - Санкт Петербург` 2005. Конференцията беше организирана в три основни панела: „Криминологични теории и социални проучвания - интердисциплинарни перспективи”; „Политически и икономически проблеми на престъпността”; „Наркотици и младежка престъпност”. В престижния форум взеха участие представители на университети, научни институти и НПО от САЩ, Австралия, Русия, Канада, Латвия, Чехия, Франция.

Национална работна група проведе заключителна среща

На 13 април в Заседателната зала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София се проведе Шестата заключителна среща на Националната работна група, в рамките на проект „Подобряване спазването на човешките права в българските затвори”. Участие в нея взеха Марина Манолчева - изпълнителен директор на Регионален фонд - ИГА и Димитър Русинов - мениджър проекти.

Подбор на социални работници за работа с деца

На 9 април в офиса на Регионален фонд - ИГА се проведе подбор на кандидати за социални работници за работа с деца с девиантно поведение. Интервюта с подалите документи (20 на брой) проведоха психиатър - специалист в работа с деца и специалист по съдебна психология и съдебна психиатрия. От тях бяха подбрани 9-има, които ще преминат период на обучение по проект „Дневен център за пробационни услуги” на Регионален фонд - ИГА.

Пресконференция на Коалиция от НПО

71На 7 април в кафе „Инфо” - Клуб на журналиста се проведе пресконференция, на която бе обявено учредяването на Коалиция от неправителствени организации „Гражданска активност срещу корупцията”. Коалицията се създаде в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР - Развитие на гражданското общество.

Учредяване на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”

70На 4 април в заседателната зала на Индустриална стопанска асоциация се проведе втората среща на НПО, на която 13 организации подписаха Споразумение за учредяване на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. В него те декларираха намерението си да установят ефективен граждански контрол върху местната власт, като изявиха готовност да работят заедно с всички институции, организации и граждани, които споделят идеите и стремежа им да изградят заедно общество без корупция.