Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2005
Article Index
Архив новини 2005
юли-септември 2005
април-юни 2005
януари-март 2005
All Pages
There are no translations available.

 октомври-декември 2005

Да е здрава, мирна и плодородна Новата 2006 година

307Пожелава на всички свои приятели, партньори, донори, сътрудници и клиенти екипът на Фонд - ИГА.
Нека успехите бъдат част от Вашето ежедневие !
Нека любовта, радостта и личното Ви благоденствие станат част от успеха и просперитета на България!
Честита Нова година!
Бъдете здрави!

Избран е PR на Окръжен съд

306Комисия, оглавявана от председателя на Окръжен съд - Пазарджик Георги Шопов, проведе интервюта с всички 7 кандидати за PR на Окръжен съд - Пазарджик. Членовете на комисията избраха 25-годишната Маринела Чавдарова. Тя е завършила „Икономика на масмедиите” - магистърска степен в УНСС - София и „Връзки с обществеността” в същия университет. Новият PR на Окръжен съд - Пазарджик ще започне тези дни своето обучение при съдии и представители на съдебна администрация по програма, предвидена в проекта на Фонд - ИГА и Окръжен съд - Пазарджик. След приключване на обучението Маринела Чавдарова ще бъде официално представена на медиите.

Пазарджик - най-после с обществен посредник

305След продължилата повече от една година сага - избор на обществен посредник на Община Пазарджик - резултат най-после има. След три пъти проведена процедура и три гласувания на 22 декември Общински съвет - Пазарджик избра за местен омбудсман бившия областен управител на област Пазарджик Иван Димитров. С 32 гласа „за”, трима - „против” и трима - „въздържали се” общинските съветници постигнаха квалифицирано мнозинство и Община Пазарджик е 11-та поред община в България, която има законно избран обществен посредник.
Началото на този избор е свързано със старта на проекта на Фонд - ИГА – „Обществен посредник на Община Пазарджик”. След първите два неуспешни гласувания, по инициатива на ИГА, Коалиция от 13 НПО избра за граждански посредник на Община Пазарджик кандидатът, събрал най-много гласове при втория избор – Неделка Преждарова. Гражданският посредник на Пазарджик работи в продължение на 8 месеца, като направи няколко публични отчета за дейността си пред медиите. Заедно с Иван Димитров тя беше вторият избран кандидат да представи концепцията си пред Общинския съвет, но общинските съветници дадоха своето предпочитание на бившия областен управител. Неделка Преждарова продължава своята дейност като председател на Областния обществен съвет срещу корупцията с приемни в сградата на Областна администрация, които стартират на 3 януари.

Фонд – ИГА със сертификат за успешен проект

304Сертификат за успешно приключил проект получи Фонд - ИГА на специална церемония в информационния център на Делегацията на Европейската комисия. Проектът „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, който се реализира през настоящата година, е финансиран от Програма „Европа` 2003” на Европейската комисия. Основната му цел е повишаване на знанията и разбирането сред широк кръг обществени групи в България за европейските стандарти и практики при прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора. В рамките на този проект излезе и най-значимото до момента издание на ИГА - „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”.

Компютърна зала очаква първите курсисти

303Центърът за професионална квалификация вече е готов да посрещне първите си клиенти. Компютърна зала с 10 места, оборудвана с най-модерна компютърна техника, ще отвори врати в близките седмици за провеждането на първия курс за компютърна грамотност. В рамките на 60 учебни часа курсистите ще изучават Windows, Excel и текстообработващи програми. Центърът за професионална квалификация е част от Програмата за обществени фондове и социални предприятия, изпълнявана от Каунтърпарт Интернешънъл - България, която се финансира от Американската агенция за международно развитие.

ИГА започва серия от регионални семинари в страната

301На 9 и 10 декември в залата на Военен клуб – Враца се проведе регионален семинар в рамките на проект на Фонд – ИГА - “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта на превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, финансиран от Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското Външно Министерство (Foreign and Commonwealth Office). Това е първият от 12 -те регионални форума, които ще се проведат в цялата страна до края на следващата година. В продължение на два дни участниците в семинара дискутираха теми, свързани с европейските стандарти и стандартите на ООН, британския инструмент за оценка на риска от извършване на ново правонарушение от малолетен/ непълнолетен АССЕТ, проблеми и механизми при работата с деца, преживели/извършили насилие, представяне на британския модел за младежко правосъдие и анализ на ситуацията с младежката престъпност във Враца и региона. Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН направи сравнителен анализ на българското законодателство и международните стандарти в областта на младежкото правосъдие в контекста на присъединителния процес. В края на форума участниците се обединиха около решението да подготвят и подпишат консенсусен протокол за конкретни действия на местно ниво в сферата на превенцията и противодействието на младежката престъпност.

ООСК на среща с обществеността на Калугерово

300Днес в с. Калугерово се проведе среща на обществеността с Областния обществен съвет срещу корупцията (ООСК). Съветът беше създаден на 3 ноември тази година в рамките на проект на Фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с подкрепата на Европейския съюз, Програма ФАР „Развитие на гражданското общество”. Координаторът на проекта от Фонд – ИГА запозна присъстващите с целите и задачите, които си поставя ООСК и представи поименно членовете на съвета. Гост на срещата бе Бойко Великов – председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията към Народното събрание, който запозна присъстващите с основните моменти от Националната стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. Гражданите зададоха много въпроси и дискутираха заедно с гостите проявите на корупция и ролята на институциите и обществените организации за ограничаването им.

Участие в голяма международна конференция

299В началото на месеца в Прага се проведе Международна конференция, финансирана от Европейската комисия, в рамките на Програма за действие на общността за борба със социалната изолация ` 2002-2006 г . Бяха представени модели за социално включване чрез осигуряване работа на бивши правонарушители. Конференцията се координира от Европейския форум за заетост на правонарушители. Повишаването на тази заетост е ключов проблем за преодоляване на социалната изолация на правонарушителите. В страните-членки на ЕС се разработват програми за социално включване, които са адресирани към общите европейски цели за изкореняване на бедността и изолацията. Участие в коференцията взеха над 100 участници, представители на държавни институции и неправителствени организации от Европа. Регионален фонд – ИГА, Пазарджик получи специална покана за участието си и бе представител на България. Изпълнителният директор на организацията Марина Манолчева и програмният директор Димитър Русинов се включиха в дискусиите на престижния европейски форум, споделяйки своя опит и постижения. В момента организацията работи по проект “ENTER”, финансиран от Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия, чиято основна цел е подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда.

ИГА организира кампания срещу СПИН

298На 1 декември, Международeн ден за борба срещу СПИН, екипите на Регионален фонд ИГА, работещи по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” сред употребяващи наркотични вещества и проституиращи жени и мъже, проведоха масова кампания сред населението на Пазарджик, Пловдив и Затворническо общежитие – Казичене. Разпространени бяха здравни брошури и контрацептивни средства. Целта на самата програма е да повиши информираността на населението за същността на СПИН и начините за предпазване от него.

Областният обществен съвет срещу корупцията на среща с областния управител

296Учреденият на 3 ноември Областен обществен съвет срещу корупцията (ООСК) беше приет от областния управител на Пазарджишка област. На съвместно заседание с Консултативния съвет за борба с организираната престъпност и корупцията ООСК представи своята стратегия и цели и направи конкретни предложения за бъдещи съвместни действия на двата съвета. Дискутирани бяха мерките и действията, които трябва да се предприемат, за да се обединят усилията на институциите и гражданите в борбата срещу корупционните практики в нашия регион. За да се запознаят с членовете на ООСК и обсъдят техните предложения бяха дошли директорът на РДВР – Пазарджик подполк. Жоро Стоицев, директорът на ТДД Евгения Христова, Виолета Георгиева – Агенция за държавен финансов контрол, Вихър Недялков - Окръжна следствена служба, Невена Глушкова – Сметна палата. Двата съвета взеха решение за изготвянето на обща стратегия за бъдещи действия и съвместни заседания на два месеца.
Областният обществен съвет срещу корупцията е създаден и работи в рамките на проект „Антикорупционнна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР 2002 – „Развитие на гражданското общество”.

Работна среща в Панагюрище

297Работна среща по проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик” се проведе в Панагюрище. Екипът на проекта се срещна с представители на Общинския съвет по повод предстоящия избор на обществен посредник. Ръководителите на проекта запознаха присъстващите със следващите стъпки в реализацията му. Бяха обсъдени възможностите за по-нататъшни действия при положение, че общинските съветници не успеят да изберат посредник и при второто гласуване, което ще се състои на 30 ноември.

Гражданският посредник на Пазарджик и Общественият посредник на Лесичово отново на отчет пред медиите

268Шестмесечна дейност отчетоха пред медиите Гражданският посредник на Община Пазарджик и Общественият посредник на Община Лесичово. Неделка Преждарова и Мария Димитрова за пореден път доказаха, че работят отговорно и прозрачно, споделяйки в детайли вече понатрупания опит в дейността си. Не само голям брой жалби, консултации и посетени администрации отчетоха те. Най-голямото им постижение, според тях, е доверието, което са спечелили сред съгражданите си. Интересът към представянето им бе много голям, доказателство за което бяха многобройните въпроси на репортерите. По тяхно желание двамата посредници споделиха конкретни случаи и посочиха конкретни позитивни резултати от вече половингодишната си практика.

Работно посещение по Проект „ENTER

295На посещение в Пазарджик в края на миналата седмица беше Рене ван Хурен – член на УС на PSW, Холандия – водещата организация по един от най-новите проекти на Регионален фонд – ИГА. Проект “ENTER” си поставя като главна цел подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда - повишаване на социалното им участие и повишаване ангажимента за внедряване на програми за социална реинтеграция на такива лица. Холандският гост последователно се срещна с областния управител на Пазарджишка област и директорите на затворите в Пазарджик и Бобов дол. На срещата в Областна администрация и в Затвора - Пазарджик присъстваше и координаторът на програма MATRA за България г-н Франта Вайхерс. Програма MATRA е програма на Министерството на външните работи на Холандия, която финансира проекта. Основна цел на визитата беше запознаване с партньорите от пазарджишката организация и създаване на стратегия за реализацията на проекта.

Областен обществен съвет срещу корупцията се създаде в Пазарджик

294Вчера в Пазарджик беше създаден Областен обществен съвет срещу корупцията (ООСК). Учредяването му е в рамките на проект на Регионален фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с подкрепата на Европейския съюз, по програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Членовете на ООСК бяха номинирани от жителите на Батак, Белово, Брацигово, Ракитово, Лесичово, Калугерово и Пазарджик на проведените през лятото Информационни дни за популяризиране на институцията местен обществен посредник. Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” обсъди и прие състава на съвета, чиито членове в момента са 9. Учредителното събрание реши като членове на ООСК да бъдат включени всички местни обществени посредници в Пазарджишка област. ООСК избра за свой председател Гражданския посредник на Пазарджик Неделка Преждарова. Следващото заседание на новосформирания съвет ще се проведе в края на месеца.

ИГА - в Министерство на правосъдието, на представяне на проекти за пробацията

293Днес представители на Регионален фонд – ИГА присъстваха на презентирането на два проекта по Програма ФАР, чиито старт бе оповестен на пресконференция в Министерството на правосъдието. Проектите, "Укрепване на пенитенциарната система в България" и "Създаване на пробационна система у нас” ще се изпълняват съвместно от МП, Британската служба на затворите и Националната пробационна служба на Великобритания. На представянето на проектите присъстваха посланика на Великобритания у нас Н.Пр.Джереми Хил и първият секретар на Делегацията на ЕК в България Фернандо Понс Канто, държавният министър по проблемите на затворите и пробацията на Великобритания баронеса Патриша Скотланд, зам.-министърът на правосъдието Маргарит Ганев и др. С поканата си за участие в презентирането на проектите Регионален фонд – ИГА още веднъж получи признание за дейността си по институционализиране на пробацията у нас.

Не избраха омбудсман на Панагюрище

292Общинските съветници на Панагюрище не успяха да изберат обществен посредник при първото си гласуване във вторник (25 октомври). Местният кандидат журналистът Томи Наплатанов събра 15 гласа срещу 10 на софиянеца Ивайло Иванов – юрист по професия. Залата, както при повечето подобни гласувания, се раздели на дясна и лява половина, което естествено не даде очаквания позитивен резултат, въпреки явното гласуване. Двайсет гласа, или две-трети, са необходими за избора на местен омбудсман, според правилника. Очакванията и надеждите на панагюрската общественост са на следващото заседание, когато ще се проведе повторно гласуване за двамата кандидати, местният посредник да събере необходимите гласове. Панагюрският омбудсман ще е вторият избран в Пазарджишка област, в рамките на проекта на Регионален фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, ако местните общински съветници постигнат разбирателство за избора му. (На сн. Томи Наплатанов представя своята концепция)

Регионален фонд – ИГА – координатор на холандски проект за деца с увреждания

269Холандската фондация „Труд” представи на пресконференция своя проект за обучение по математика на деца с увреждания, който се реализира в Дом –Помощно училище „Иван Вазов”. Аренд Стойненберг и Макс Массеа дойдоха за първи път в Пазарджик през месец февруари. Тогава те предложиха своя проект, а сега, около месец след старта, отчетоха и добри резултати от реализацията му. След Бургас и Пазарджик през следващата учебна година проектът ще продължи в софийско училище. В Пазарджик проектът се координира от Регионален фонд – ИГА.

Представяме ви най-новото издание на ИГА:
Прочетете за пробацията в 12 европейски държави

267Книгата"Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива" е актуализиран и преведен вариант на изданието на английски език, под редакцията на проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск, Русия, редактор на книги и на няколко холандски и международни прегледи по наказателно право.
Книгата съдържа Предисловие от българските редактори Димитър Русинов и Марина Манолчева и Увода „Палитра на европейските системи на пробационните служби в сравнителна перспектива” на проф. Антон ван Калмтот. В 12 глави е представена практиката на следните европейски държави: Англия и Уелс, Румъния, Чехия, Естония, Франция, Швеция, Швейцария, Финландия, Холандия и България. Главите са написани от водещи специалисти в областта на пробацията – Антон ван Калмтот, Анди Стелман, Йоан Дурнеску, Ленка Оуредничкова, Райт Куузе, Тома Албер Жили, Жан- Клод Саломон, Маргарета Линдхолм, Норман Бишоп, Ханс-Улрих Бруни и Тина Вогт Араксинен. Българската глава е написана от гл. ас Георги Митов – преподавател в Юридическия факултет на СУ ”Св.Климент Охридски”.
Целите:„Надяваме се, че с тази книга ще допринесем за по-доброто бъдеще на пробацията в България и за превръщането и в един наистана ефективен инструмент за противодействие на престъпността. Чрез нея по-широк кръг от хора ще станат съпричастни към идеите и философията на пробацията, което ще допринесе за по-широкото обществено участие в изпълнението на пробационните санкции и мерки. Книгата е предназначена за студенти и професионалисти, работещи в полето на социалната работа, психологията, педагогиката и работещите в различни институции – пробационни служби, затвор, полиция, съд, прокуратура, общински власти, социални служби, неправителствени организации и членовете на бъдещите пробацинни съвети.”
Димитър Русинов и Марина Манолчева

„Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”

264Тези дни излезе от печат книгата „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”.Изданието се реализира в рамките на проект „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската комисия.Книгата беше представена на 4 октомври в София, съвместно с Националния институт на правосъдието, от гл.ас.Георги Митов – преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Димитър Русинов – мениджър проекти на Регионален фонд – ИГА, Пазарджик и Драгомир Йорданов – Програмен директор на Националния институт на правосъдието.Присъстваха зам.-министърът на правосъдието Ана Караиванова, магистрати, представители на местната власт, на държавни институции, неправителствени организации.

Коалиция ГАСК обсъди състава на Областния обществен съвет срещу корупцията

265На работна среща в края на миналата седмица Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” обсъди предложенията за членове на Областния обществен съвет срещу корупцията от Батак, Белово, Брацигово, Ракитово и Лесичово. Беше взето решение номинирането на представител от Пазарджишка община да стане след допитване до местните журналисти. До средата на месеца съставът на бъдещия Съвет трябва да бъде оповестен пред обществеността. Едно от предложенията на Коалицията е в този състав да влязат Общественият посредник на Община Лесичово, Гражданският посредник на Община Пазарджик и Обществения посредник на Община Панагюрище, който се очаква да бъде избран до края на настоящия месец.