Kr masa K-li 220713На 19 юли, в заседателната зала на Бизнесинкубатор - Кърджали, се проведе Кръгла маса за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители. Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.

Участие в събието взеха представители на Община Кърджали, Дирекцииите Социално подпомагане”, Областна дирекция на МВР, Дирекция „Бюро по труда”, МКБППМН, представители на институции, неправителствени организации и медии.

Кръгли маси ще бъдат проведени в пет общини от Южен Централен регион. Платформата ще бъде учредена в Пазарджик през месец септември.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.