Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект RATES - Система за оценка на риска, рехабилитация и оценка на ефективността в работата със сексуални правонарушители
Новини
Всички страници


Финансираща организация: Фондация "ОУК" - Швейцария

Период на изпълнение: 1 септември 2012 - 31 август 2016

Водеща организация: Фонд – ИГА

Кратко съдържание: Проектът е насочен да изгради една напълно функционираща система за третиране и супервизия на сексуални правонарушители в България, която ще намали нивото на рецидивизъм сред тях.

Проектът се развива в 4 основни направления:

- адаптация и прилагане на ефикасни инструменти за диагностика и оценка на риска;
- адекватни и ефективни интервенции в затвора;
- информирано вземане на решения за връщането на сексуалните правонарушители в обществото;
- качествени, базирани в общността интервенции, осигуряващи непрекъснатост на третирането и супервизията на всеки сексуален правонарушител.