Kr masa Plovdiv 12.09.2013След Кърджали Кръгли маси за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители се проведоха и в Пловдив, Асеновград и Панагюрище. Събитията са част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, германската организация xit GmbH и Фонд - ИГА.

Над 70 души, представители на администрациите на трите Kr masa Asenovgrad 12.09.2013общини, ръководители и експерти от институции, неправителствени организации и медии взеха участие в събитията. По време на кръглите маси освен проекта, неговите цели и задачи бяха представени също модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) - вече изграден в Германия, както и структурата и функциите на платформата.

Кръгли маси се проведоха в общо четири общини от Южен Централен регион. Петата ще се състои в края на месец септември в Пазарджик, когато ще бъде учредена Kr masa Panag 12.09.2013и Българо-германската платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители

Проект се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.