Kr masa Pz 01.10.2013На 27 септември, от 10.30 часа, в Пресклуба на БТА - Пазарджик се проведе Кръгла маса за представяне и учредяване на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители. Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH  и Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.
Кръгли маси вече бяха проведени в четири общини от Южен Централен регион - Кърджали, Пловдив, Асеновград и Панагюрище.

В учредяването на Платформата взеха участие представители на неправителствени организации и Общини от Областите Пловдив, Бургас, Плевен, Кърджали и Пазарджик.

Присъстваха председателят на Общинския съвет и общински съветници - членове на Наблюдателната комисия, представители на институции, неправителствени организации и медии.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.