Konf polis 1 04.10.2013На 1 и 2 октомври Фонд за превенция на престъпността - ИГА проведе Финална конференция по проект „Споделяне на опит на местната полиция в Европа”. Форумът се проведе в хотел „Холидей Инн” - София. В него взеха участие зам.-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов и над 60 полицаи, местни власти и организации от 18 страни, сред които Великобритания, Италия, Испания, Австрия, Дания, Полша и др.

На конференцията бяха представени резултатите от изследване дейността на местната полиция в Европа и 24 подбрани Konf polis 2 04.10.2013добри практики.

Проектът се реализира от 2011 г. от Фонд - ИГА, в партньорство с Институт за изследване на политиките в областта на наказателното правосъдие, Кралски колеж - Лондон, Асоциация „Джинкарло Сиани” - Неапол, Италия, Валенсианската местна полиция - Валенсия, Испания и Министерство на вътрешните работи, България (като асоцииран партньор). Неговата цел е насърчаване на сътрудничеството между правоохраняващите органи в държавите-членки на ЕС и по-специално на голямата мрежа от общински и местни полицейски управления, като ги сближи, улесни обмена на информация и стимулира трансфера на добри практики. По този начин ще се въздейства върху превенцията на престъпността и особено - предотвратяването на градската престъпност.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Програма „Превенция и противодействие на престъпността”.