Zakl konf 1 22.10.2013На 18 октомври от 14.00 часа, в зала „Хебър” на хотел „Хебър” - Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”. Проектът се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността - ИГА.

На Конференцията бяха представени резултатите от проекта, Българо-германската платформа за Zakl konf 2 22.10.2013иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители, както и дейността на ЦСРИ за правонарушители, който се координира от Фонд - ИГА. Презентации по темата направиха Веселин Коцев - началник на Затвора, Пазарджик, представители на ОСИН - Пазарджик и Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик.


Присъстваха представители на Областна администрация, Общинските администрации на Пазарджик и Пещера, ръководители и представители на институции, неправителствени организации и медии.
Zakl konf 3 22.10.2013
Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.