Schweis 1 04.11.2013Пресконференция за представяне на Проект „Изграждане на капацитет за бъдещето”, се проведе на 29 октомври в Офиса на Фонд – ИГА. Проектът цели да подобри капацитета на организацията за предоставяне на социални услуги на уязвими групи, като допринесе за допълнително развитие на услугите, както и подобряване на взаимодействието с партньорите. В дейностите са включени проучвания, анализи, доклади за развитие, съвместни работни срещи и обучения на екипите, които предоставят социалните услуги, координирани от Фонд - ИГА.

Освен представители на медиите, на презентацията присъстваха и ръководителите на социалните дирекции в Пазарджик, както и управителите на социалните центрове, управлявани от Фонд – ИГА.

След пресконференцията всички участници разгледаха Центъра за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители - една от делегираните дейности, управлявани от ИГА, който се намира в същата сграда.

Проектът се финансира от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество