ZK EXIT 1 05.11.2013На 30 октомври в София се проведе национална заключителна конференция по Проект „EXIT. Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона”. Участваха представители на целевите групи и представители на основните заинтересовани страни. От страна на българското правителство бяха поканени официални лица и експерти от Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието. Участие взеха и представители на неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора и децата в риск. В конференцията се включиха около ZK EXIT 05.11.201345 участника.

На заключителния форум бяха презентирани дейностите по проекта, постигнатите резултати, като бяха обсъдени стъпките към поетапно внедряване на системата за последващи грижи за младежи в конфликт със закона в цялата страна. Зам.-директорът на ВУИ - Ракитово сподели впечатления от проведените обучителни визити в Холандия за запознаване с модела и системата за последващи грижи за младежи в конфликт със закона. Рамениха се мнения, идеи и коментари относно трудностите и бариерите в процеса по създаване на модел за система от последващи грижи по холандски образец.