Plakat 02.12.2013По повод 1 декември - Световният ден за борба със СПИН, доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” към Фонд - ИГА проведоха серия от мероприятия на територията на Пазарджишка област.

На 27 ноември те организириха здравно-образователна сесия в Кризисен център – Пещера. През следващите дни направиха кампания в Професионална гимназия по облекло - Пазарджик и селата Паталеница и Калугерово. На 1 декември кампанията продължи по улиците на Велинград, където те раздаваха презервативи и информационни материали.

Клуб „Връстници обучават връстници” функционира в Пазарджик от 2009 г. Той реализира дейността си в рамките на Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” - част от Програмата на Министерство на здравеопазването „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

В Пазарджик този Компонент се координира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА.