090 14.12.2013На 10 декември (вторник) от 16:00 часа в Националната гимназия по сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) се състоя премиера на театралната постановка „Машината на щастието”, в която основни участници са деца - клиенти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи - Пловдив

Вече четири години възпитателно-корекционната работа с  клиентите на Центъра върви успоредно с реализирането на редица дейности, свързани с изкуството. Подготовката и реализацията на постановката са част от групова програма на ЦСРИДРГ. Театралната пиеса „Машината на щастието” е по мотиви от романа „Вино от глухарчета” на Рей Бредбъри. Чрез включването на децата в креативни занимания се цели превенция на асоциалното им поведение, както и намаляване броя на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни. В процеса на подготовка децата - клиенти на Центъра, са активно подкреяни от режисьор и ученици от НГСЕИ.

Сред гостите на представлението бяха представители от Община Пловдив, ,Държавна агенция „Закрила на детето”, Отдел „Закрила на детето”, Областна Дирекция на МВР, ОС „Изпълнение на наказанията”, Дирекция ”Социално подпомагане”, Домове за деца, лишени от родителски грижи, училища, родителите на малките актьори и др.