Picture 43506.01.2014Проектът “Моята нова професия” е предназначен за младежи на възраст от 18 до 22 г., настанени в социалната услуга ”Наблюдавано жилище” в Пловдив. Услугата се управлява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА като делегирана държавна дейност. В тези жилища младежите, напускащи домове за деца, лишени от родителски грижи, получават подкрепа в прехода им от живот в институция към самостоятелно справяне с ежедневни дейности, продължаване на образованието, бюджетиране.
Целта на проекта е шестимата младежи да получат професионална квалификация и впоследствие работа. Те ще бъдат включени в серия от обучения за формиране на умения за търсене на работа, поведенчески подходи в този процес, както и подготвяне на документи при кандидатстване за работно място. Ще преминат и обучение за придобиване на професията „сервитьор-барман”. Общият брой часове за обучение, които участниците ще преминат, е 324 часа, разпределени както следва: теория 152 и практика 172 часа. Участниците ще придобият знания и умения по отношение на организацията на работа, своите права и задължения в трудовия процес, правила на екипната работа, нормативни изисквания на длъжността и необходимите IMGP3525 06.01.2014професионални компетенции. Ще се запознаят с организацията на обслужване в заведенията за хранене, технологията за сервиране на ястия и напитки, особеностите на националните кухни. С трима работодатели и управители на ресторанти в Пловдив са водени разговори за сключване на споразумения за евентуална последваща ангажираност на част от младежите, след определен от тях пробен период на стажуване.
Един от младежите, участници в проекта, сподели: ”Сега всичко е в наши ръце, трябва да дадеш, за да получиш. Необходим е известен период на чиракуване, на овладяване на занаята. Да навлезеш в професията, да научиш тънкостите й, да има видими резултати от работата ти. И тогава ще започнеш да получаваш”.
Проект „Моята нова професия” е с продължителност 6 месеца. Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели финансиране за проекта от Фонд „Старт ъп - подкрепа за за трудова реализация на млади хора в неравностойно положение” на фондация „Помощ за благотворителността в България“, който се набира с дарения от членовете на Американската търговска камара