DN 09.01.2014В края на миналата година Фонд за превенция на престъпността - ИГА приключи реализацията на Проект „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта на превенцията и защитата от домашно насилие, съгласно чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието, а териториалният му обхват бе Област Пазарджик.

Цел на проекта бе предоставянето на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация на извършители на домашно насилие. В офиса на организацията функционираше Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, в което експерти на Фонд - ИГА – психолози, социални работници и юристи, работеха съвместно със специалисти от Кризисен център - Пещера.

120 жертви на домашно насилие, потърсиха помощ тук. Бяха им представени над 60 юридически и психологически консултации, 11 кризисни интервенции, 10 медиации със семейни двойки, 14 жени, пострадали от насилие, участваха в поведенчески групови програми, а лицата с потребност от незабавна помощ бяха насочвани за настаняване в Кризисен център - Пещера.

Освен с жертви на насилие, в рамките на проекта се работеше и с извършители на домашно насилие. В момента в страната липсва единна методика и практика, насочена към оказване на психосоциална подкрепа на извършителите. В рамките на проекта функционираше механизъм за насочването им от съда към експертите на Фонд - ИГА. Извършителите на домашно насилие бяха включвани в Специализирана корекционна програма, през която преминаха 10 души, насочени от съда или доброволни клиенти.


Проектът беше реализиран при изключителното съдействие на Районен и Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Велинград, Районна прокуратура - Пазарджик, Областна дирекция на МВР - Пазарджик и РУП - Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Пещера и Септември.