Picture 161 18.02.2014Доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” и тази година се включиха активно в Националната антиспин кампания по повод празника на Св. Валентин - 14 февруари. Основната част на кампанията премина в раздаване на брошури и презервативи по улиците на Пазарджик и Пещера и терените, на които младите хора работят от няколко години. 
От 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе обучение под наслов „Животът е безценен”, в което доброволците чрез различни дейности представиха пред връстниците си от СИП-овете „Здравно образование” акцентът на кампанията. Те промотираха нерисковото поведение чрез дебат по темата, Picture 180 18.02.2014демонстрация за поставяне на презерватив и театрално промотиране на послания.
Кампанията се проведе съвместно с РЗИ, общинския мениджър на Компонент 1, КАБКИС и представители на СИП „Здравно образование” в общинските училища.
Клуб „Връстници обучават връстници” реализира дейността си в рамките на Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15 – 24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”, който е част от Програмата на Министерство на здравеопазването „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. 
В Пазарджик този Компонент се координира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА.