i obuch 05.03.2014 
„Организационно управление” бе темата на първото обучение, което преминаха управителите и координаторите на социалните услуги, управляване от Фонд – ИГА, в рамките на проект, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Обучението се проведе в последните дни на месец февруари във Велинград и е част от тримодулна програма „Подобряване управлението на социалните услуги и социалните проекти на Фонд – ИГА”.

В рамките на първото обучение бяха представени теми като: Управление и роля на мениджъра в процеса на управление; Управленски решения. Видове управленски решения. Етапи при вземане на управленски решения; Връзки с обществеността. Умения за представяне на социалните дейности; Изграждане, управление и мотивиране на екипа; Изграждане на партньорства и работа в мрежа; Разработване и управление на проекти и др.

До края на месец март ще се проведат и другите два модула: «Финансово управление» и «Социална работа», като в тях последователно ще се включат социалните работници и управителите на социалните услуги.

Обучението се осъществява по Проект „Изграждане на капацитет за бъдещето”, чиято основна цел е да се подобри капацитетът на Фонд - ИГА да предоставя социални услуги на лица от уязвими групи. Последователно ще се акцентира на подобряване способността на организацията за поддържане на високо качество на предоставяне на услугите в различни региони; подобряване потенциалът на организацията за допълнително развитие на услугите; и подобряване способността за партниране при индивидуални случаи от мрежата и системните партньори, както и при такива от отдалечените региони.