P1020711 31.03.2014На 13-14 март 2014 г. във Велинград се проведе вторият обучителен семинар в рамките на Програмата „Подобряване управлението на социалните услуги и социалните проекти на Фонд – ИГА», Трети модул: Мобилна социална работа. Програмата е създадена по Проект „Изграждане на капацитет за бъдещето”, с източник на финансиране Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Създаването на Програмата бе предшествано от изучаване гошните доклади на всяка от социалните услуги, предоставяни от водещата организация. Програмата е фокусирана в три основни модула.

Във второто обучение (Трети модул) участваха 18 души социални работници и психолози, които са част от социалните услуги, предоставяни от Фонд - ИГА.

За разлика от първото обучение, което приоритетно имаше теоретическа насоченост, второто заложи на повече практически занимания. То целеше стимулиране активността на участниците за обобщаване на придобития вече опит, както и “учене чрез преживяване и правене”. По време на обучението като основни методи бяха използвани казуси, ролеви игри, работа в малки групи и общи дискусии, както и разиграване на практически ситуации.