Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Готови за училище 2015-2016 г.“
Новини
Всички страници

tryst BG
Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за България“, в сътрудничество със Световната банка.

Период на изпълнение:

Подготовка - 2 месеца (август и септември 2015 г.)

Изпълнение - 9 месеца (септември 2015 - май 2016 г.)
Отчитане - 1 месец ( юни 2016 г.)
Обща продължителност на проекта - 11 месеца.

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА е партньор по проекта, съвместно с други 16 НПО за изпълнение на дейностите на местно ниво.

Кратко съдържание:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, и в партньорство с 16 неправителствени организации (НПО), осъществява проект „Готови за училище“ за втора поредна година през учебната 2015-2016 г. По проекта се покриват такси за детска градина за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6-годишна възраст. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. Вследствие на това тези деца подобряват познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения повишават тяхната училищна готовност, което увеличава шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план подобренията в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще помогнат за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в България.

Очаквани резултати:

-Партньорство с 9 детски градини от 5 области в страната, които участваха и в първата фаза на проекта през 2014-2015 учебна година.
-Работа с над 130 деца на възраст от 3-6 г., на които се заплащт месечните такси и разходите по медицински изследвания, необходими за записване в детската градина. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини.
-Мерките - раздаване на ваучери за храна и информация и медиация не се реализират през втората година на проекта (2015 г.) , за да може да се измери дългосрочното им въздействие върху поведението на участниците след прекратяване на прилагането им.
-Подсигуряване на учебни пособия и помагала на над 30 деца на възраст 3-4 години.
-Провеждане на полудневно обучение на над 18 директори и учители в ДГ, участващи в интервенция „безплатно образование“ за спецификите на работата през новата учебна година.
-Извършване на 18 внезапни проверки, с цел коректността на работата на партньорските детски градини.

Подкрепата за проект "Готови за училище 2015-2016 г." е осигурен
от фондация "Тръст за социална алтернатива
"