Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Готови за училище 2017-2018 г.“
Новини
Всички страници

tryst BG
Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за България“, в сътрудничество със Световната банка.

Период на изпълнение:
Изпълнение - 9 месеца (септември 2017 - май 2018 г.)
Отчитане - 2 месеца ( юни – юли  2018 г.)
Обща продължителност на проекта - 11 месеца.

Кратко съдържание:

 Проект „Готови за училище” цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване включването на деца от уязвими общности в детските градини в България и ефектите от посещението на детска градина за училищната готовност на децата, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Проектът стартира през 2014 г. като проект с национален обхват и се изпълнява за четвърта поредна година от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) в партньорство с 16 неправителствени организации и финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (PovertyActionLab) осъществяват независима оценка на въздействието от проекта.

През 2014-2015г. проектът се осъществи в детски градини в 235 населени места и в него бяха обхванати 5 737 деца от уязвими общности. Във всяко населено място бе осъществена една или повече от следните четири вида интервенции: безплатно образование, безплатно образование плюс ваучер от 7 лв. при идеално посещение, безплатно образование плюс ваучер от 20 лв. при идеално посещение и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст.

Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (PovertyActionLab) осъществиха оценка на въздействието от проект 2014-2015, чиято цел бе да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна. Подобно изследване в национален мащаб се извърши за първи път в цяла източна Европа.
Резултатите от изследването сочат, че премахването на финансовите бариери за посещение на детска градина водят до значимо повишение на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности.

Пълна версия на изследователският доклад можете да прочетете тук: http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf

През учебните 2015-2016 и 2016-2017 година дейностите по проекта продължиха, като включените в интервенция безплатно образование деца бяха подпомогнати чрез заплащането на такси и скрити разходи.

През учебната 2017-2018 година последните 520 деца от проект „Готови за училище” ще бъдат подпомогнати да завършат детска градина и да постъпят в първи клас. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата. В края на проекта ще бъде измерена училищната им готовност, за да бъдат установени ефектите от дългосрочното посещение на предучилищно образование.

По проекта ще работят 6 отчетни партниращи организации (ОПО) и 8 мониториращи организации (МПО). Всяка ОПО извършва месечна отчетност, заплащане на такси и определяне на нуждите от мониторинг за приблизително 20 ДГ, както и извършва мониторинг, записване/отписване и обработка на дарения в своя първоначален район. Всяка МПО извършва мониторинг, записване/отписване в своя първоначален район.

Като ОПО/МПО Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ ще работи с 25 детски градини от регионите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София област. Безплатно образование ще получат 134 деца.

За повече информация за проект „Готови за училище“ можете да посетите http://socialachievement.org/ и Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/GotoviZaUchilishte/.