Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Източник на финансиране :
Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Период : 2.04.2015 - 30.04.2016 г.

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Кратко съдържание:

Основната цел на проекта е да подобри практическите умения и знания на пробационните служителите в България съобразно най-добрите европейски стандарти. Проектът поставя и няколко Специфични цели:

- Да се проучи съществуваща система за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби на страната;

- Да се създаде модел за обучение на пробационни служители, отговарящ на най-добрите европейски стандарти;

- Да се повиши, посредством серия от обучения, капацитетът на пробационните служители в страната.

 Целева група на проекта са служителите в пробационните служби.
 
Дейности :

Дейност 1: Оценка на нуждите от обучение на пробационните служители;

Дейност 2: Преглед и оценка на действащите програми за обучение на пробационни служители в ГД ”Изпълнение на наказанията";

Дейност 3: Разработване на учебни програми за начално и продължаващо обучение на пробационните служители в съответствие с европейските стандарти;

Дейност 4: Обучение на обучители за прилагане на програмите;

Дейност 5: Пилотиране на програмите за начално и продължаващо обучение;

Дейност 6:Оценка на ефективността на прилаганите програми и супервизия на обучителите;

Дейност 7: План за информиране и публичност на проекта.

Проектът ще завърши с финална конференция, на която ще бъде представен основният продукт на проекта – „Актуализирани и разработени учебни програми за първоначално и продължаващо обучение по пробация в съответствие с европейските стандарти”.