Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Серия от дълбочинни интервюта с пробационни служители проведоха експертите на Фонд – ИГА в рамките на проект Проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“. Цел на интервютата е провеждане на мониторинг и изготвяне на доклад.
Бяха посетени 10 Областни служби „Изпълнение на наказанията”. Проведоха се интервюта както с представители на съответната Пробационната служба - началник и служители - така и с осъдени на пробация лица и представители на семейството на осъдения. Бяха подбрани 17 случая на лица, осъдени на пробация, които да са представителни освен за основните видове престъпления по НК, за които се налага наказанието пробация, също така и за основните видове мерки в рамките на наказанието пробация. Всеки от случаите ще бъде подложен на задълбочен анализ от различни гледни точки: мнението на самия осъден и информация за него; отношението на семейството към осъдения и деянието му; възможностите за подкрепа; мнението на пробационните служители и информация за случая от тяхна гледна точка; гледната точка и на институциите, имащи отношение към случая, включително членовете на пробационния съвет, както и всичко друго, имащо значение за конкретния случай.
Получената информация ще бъде обобщена в доклад, който ще се представи на информационни дни в Пазарджик, Пловдив и Плевен.