Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

Sn Int.179 02.11.2015В рамките на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” е заложено създаването на учебни програми за повишаване квалификацията на пробационните служители. За тази цел бяха извършени поредица от проучвателни и експертни дейности като на първо място се направи оценка на нуждите от обучение. Първият доклад обобщи резултатите от 10-те проведени фокус групи. Последва проучване с 215 анкетни карти, проведени по електронен път сред служителите от цялата страна, както и доклади от 27 интервюта с началници на Областни служби „Изпълнение на наказанията” и 13 интервюта с лица на ръководни постове в системата.

Разработиха се доклади с изводи и препоръки относно действащите програми за обучение на пробационни служители в ГДИН. На база на получените резултати бяха направени два основни извода. Първият е свързан с необходимостта от подобряване на първоначалното обучение, което се провежда при назначаването им на работа. Другият много важен извод е, че трябва да се създаде цялостна система за перманентно обучение, която да включва спецификите на дейността и потребностите на служителите, като по този начин тя да съдейства за подобряване ефективността на дейността им.

Въз основа на обобщените доклади беше разработена концепция на учебните програми за начално и продължаващо обучение на пробационните служители в съответствие с европейските стандарти. Ще бъдат разработени 3 учебни програми: Учебна програма за обучение на обучители за повишаване на професионалните компетенции и продължаващо обучение, Учебна програма за повишаване на професионалните компетенции и Учебна програма за продължаващо обучение на пробационните служители.

Обученията ще стартират в началото на следващата година.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“