Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Infoden Plovdiv 07.12.2015Информационни дни за популяризиране на доклада от независимия мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията се проведоха в Плевен и Пловдив. Целта на събитието бе да представи резултатите от проучването, дълбочинните интервюта и съответната статистическа информация за пробацията, събрана в рамките на проекта.
Първият информационен ден се проведе на 24 ноември в Плевен, в конеферентната зала на хотел „Ростов”, а вторият – на 1 декември в хотел „Seven hills” - Пловдив. Присъстваха представители на ОС „Изпълнение на наказанията”, РДСП, Затворите в Плевен и Пловдив, Дирекция „Бюро по труда”, Областна дирекция на МВР, Общинските администрации, неправителствени организации и медии.
Експерти на Фонд ИГА представиха с мултимедийни презентации самото проучване, подробности около работата по случаи и изградените хипотези по тях, работата със семейства, мнението на пробационните служители и т.н.
Третият Информационен ден ще се проведе в Пазарджик.