Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Infoden PZ 07.12.2015Информационен ден по проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията” се проведе в края на миналата седмица в Пресклуба на БТА в Пазарджик. Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.

След Плевен и Пловдив, Пазарджик е третият областен център, в който се проведе информационното събитие. Целта му бе да популяризира доклада от мониторинга. В него са включени кабинетно проучване, серия от дълбочинни интервюта, проведени в 10 Областни служби „Изпълнение на наказанията” и статистическа информация за пробацията.

Участие в информационния ден взеха представители на заинтересованите институции и неправителствени организации, които активно се включиха в дискусия за състоянието на пробацията в България и нейното бъдеще.