Infoden PZ 07.12.2015Информационен ден по проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията” се проведе в края на миналата седмица в Пресклуба на БТА в Пазарджик. Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.

След Плевен и Пловдив, Пазарджик е третият областен център, в който се проведе информационното събитие. Целта му бе да популяризира доклада от мониторинга. В него са включени кабинетно проучване, серия от дълбочинни интервюта, проведени в 10 Областни служби „Изпълнение на наказанията” и статистическа информация за пробацията.

Участие в информационния ден взеха представители на заинтересованите институции и неправителствени организации, които активно се включиха в дискусия за състоянието на пробацията в България и нейното бъдеще.