Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
DN Biuro za kons 2 21.01.2016От месец май на настоящата година във Фонд ИГА се извършва психологическо консултиране на лица, пострадали от домашно насилие. До момента са проведени 12 консултации с шест доброволни клиенти. Касае се основно за жени, които са останали дълго време в насилническа връзка с партньора и се отличават с редица специфични характеристики. Това, което обединява жертвите, е ниската самооценка, склонност към самоподценяване и неспособност за отстояване на собствено мнение и желания. Емоционалното състояние, в което се намират, е потиснатост, тъга и депресия, стремеж към самоизолация. Жертвите, в по-голямата част от случаите, са превърнали насилието в тема „табу” и прикриват преживяното насилие, както и с прояви на резистентност към чужда помощ поради чувства на срам и вина.

Психолог на Фонд ИГА работи с тях основно в посока промяна на възприятията, което включва повишаване на себепознанието и информираността за естеството на «домашното насилие» като социален и системен проблем; подобряване на самооценката и личната устойчивост на натиск и начина на възприемане на света и отношенията на жената с другите - семейство и общество; стимулиране и поддържане мотивацията на жертвата за промяна в живота и отстояване на поетата от нея отговорност към това да се пази от бъдещо насилие; формиране на умения за вземане и отстояване на решения.

Потребителите на услугата проявяват активност и участват във всички елементи на сесията. В спокойна, доверителна атмосфера те споделят своите емоции и преживявания. Това води до емоционално стабилизиране след споделените травматични епизоди от живота им. Целта е те да преодолеят болезнените емоции, да променят поведението си, да изградят позитивна самооценка и нови емоционални схеми, свързани с начина им на живот и очаквания за бъдещето.

Консултациите се извършват в рамките на Проект «Срещу невидимото насилие», който се финансира от Министерство на правосъдието , на основание чл. 19, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗДН.