Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
От месец май на настоящата година във Фонд ИГА работи Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Една от услугите, които предоставя Бюрото, е медиация за двойки, които признават подобен проблем.

Медиацията в чистия си вид представлява разговор между двете спорещи страни, в който участва и трети човек - медиаторът. Той не може да взема страна, а да помогне на спорещите да стигнат до решение, което е взаимноизгодно. Медиацията има много предимства и един проблем - човек трябва да търси изход от проблема, а не да желае да наказва. Да приеме действителността и да потърси изход. Да си признае, че има проблем и трябва да намери решение.

Психологичното консултиране на двойки, което се предоставя във Фонд ИГА, има за цел да установи отношенията в семейството и да помогне за справяне с проблема. По време на срещите двойките споделят причините, които са довели до проявите на насилие, като най-често това са алкохолна зависимост, ревност, слабости на характера, финансови проблеми, липса на увереност и качества за справяне с проблема, липса на доверие в отношенията.

Психологът работи по посока изграждане на мотивация, едновременно на жертвата и насилника, за справяне с проблема и поемане на инициатива за положителна промяна.

До момента през медиация, водена от психолог на Фонд ИГА, са преминали 5 двойки. Психологическото консултиране на двойките е с продължителност 3 сесии, всяка от които по 2 часа.

До финализирането на проекта в началото на 2017 г., 10 двойки трябва да преминат през медиация, предоставяна от експерт в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на Фонд ИГА.

Услугата се предоставя в рамките на Проект „Срещу невидимото насилие”, който се финансира от Министерство на правосъдието, на основание чл. 19, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗДН.