От месец май на настоящата година във Фонд ИГА работи Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Една от услугите, които предоставя Бюрото, е медиация за двойки, които признават подобен проблем.

Медиацията в чистия си вид представлява разговор между двете спорещи страни, в който участва и трети човек - медиаторът. Той не може да взема страна, а да помогне на спорещите да стигнат до решение, което е взаимноизгодно. Медиацията има много предимства и един проблем - човек трябва да търси изход от проблема, а не да желае да наказва. Да приеме действителността и да потърси изход. Да си признае, че има проблем и трябва да намери решение.

Психологичното консултиране на двойки, което се предоставя във Фонд ИГА, има за цел да установи отношенията в семейството и да помогне за справяне с проблема. По време на срещите двойките споделят причините, които са довели до проявите на насилие, като най-често това са алкохолна зависимост, ревност, слабости на характера, финансови проблеми, липса на увереност и качества за справяне с проблема, липса на доверие в отношенията.

Психологът работи по посока изграждане на мотивация, едновременно на жертвата и насилника, за справяне с проблема и поемане на инициатива за положителна промяна.

До момента през медиация, водена от психолог на Фонд ИГА, са преминали 5 двойки. Психологическото консултиране на двойките е с продължителност 3 сесии, всяка от които по 2 часа.

До финализирането на проекта в началото на 2017 г., 10 двойки трябва да преминат през медиация, предоставяна от експерт в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на Фонд ИГА.

Услугата се предоставя в рамките на Проект „Срещу невидимото насилие”, който се финансира от Министерство на правосъдието, на основание чл. 19, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗДН.