Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
DN Biuro za kons 3 21.01.2016От месец май на миналата година във Фонд за превенция на престъпността ИГА функционира Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на лица, преживели домашно насилие. Бюрото е изградено по проект „Срещу невидимото насилие”, финансиран от Министерство на правосъдието. В него експерти на организацията се срещат с жертви на домашно насилие и им предоставят психологически и юридически консултации, както и медиация за семейни двойки. По специална програма се работи и с извършителите на насилие.

От месец май до декември на 2015 година през Бюрото са преминали 37 лица, пострадали от насилие и извършители. Предоставени са 30 психологически и 8 юридически консултаци. През медиация са преминали 5 двойки. За настаняване в Кризисен център са насочени 4 жертви на домашно насилие.

Всички специалисти на организацията, които работят в Бюрото, са преминали специализирано обучение. Те имат и натрупан опит от работата си с жертви и извършители по други два проекта, реализирани в последните 5 години от Фонд ИГА.

През месец февруари на 2016 г. експертите по проекта, заедно с 8 съдии от Пазарджишки регион, ще участват във второ обучение с цел получат допълнителни знания, както и за споделяне на опит и идеи за по-ползотворна и ефективна работа по проблема.