Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
snimka 180 2 29.02.2016На 24 февруари 2016 г., в хотел „Елбрус“ - Велинград се проведе еднодневен семинар със заинтересовани страни по проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“. Присъстваха представители на затворите в София, Плевен, Бобов дол, Пловдив, Пазарджик, Варна, Враца, Стара Загора, Белене, Бургас и Ловеч.

Участниците бяха запознати с постигнатите резултати по проекта, в това число: основните изводи от проведените 13 фокус групи; проведените анкети със служители на затворите; интервютата с лица на ръководни позиции; доклада от прегледа на съществуващите програми за обучение на служители в системата на затворите за прилагане на специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми; доклада от прегледа на програмите за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми, които се използват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и самите затвори. Голям интерес предизвикаха разработените две нови програми - за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и за работа с лишени от свобода с психични проблеми.
Семинарът приключи с обсъждане на поставените въпроси. Оказа се, че според участниците, има голяма нужда от обучения на персонала в затворите, тъй като повечето служители не са преминавали такива от постъпването им на работа там.