Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
NOVINA1 29.02.2016Осем съдии, с практика в прилагането на мерките по ЗЗДН, и четирима приложни специалисти на Фонд - ИГА взеха участие в обучителен семинар по проект „Срещу невидимото насилие” през изминалата седмица. Това е второто обучение в рамките на проекта, чиято цел беше да доразвие и надгради темата.
Освен представяне на постигнатите резултати за изминалия период, в програмата бяха включени лекции, презентации и дискусии. Беше представена дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на насилие и извършители, като подробно се анализираха конкретните резултати. До края на месец януари в регистъра на Бюрото за записани 37 жертви на насилие и 6 извършители. С тях експертите на Фонд – ИГА са провели 30 психологически консултации, 8 юридически консултации, 4 лица са насочени за настаняване в Кризисен център, проведени са медиации с 5 семейни двойки.
Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие е създадено към Фонд - ИГА в рамките на предишните два проекта на организацията. То възобнови работата си с клиенти през месец март на 2015 г., като всички специалисти на организацията, които работят там, са преминали съответното обучение. Те имат натрупан опит от работата си с жертви и извършители по други три проекта, реализирани в последните 5 години от Фонд - ИГА.
В програмата бяха представени и дискутирани темите «Невидимо или видимо е домашното насилие”, „Обектът/Субектът на домашното насилие - предпоставки, същност, личностови особености, поведенчески детайли», „Още малко за насилника и жертвата – аспекти на агресивността и виктимността; преходите в ролите”, „Представяне на опита от съдебни дела за домашно насилие: Районни съдилища - Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера” и Заключителна дискусия.