Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Novina konf 1 27.04.2016На 21 април 2016 г., в хотел „Holiday Inn”- София, се проведе конференция „10 години пробация в България - развитие и предизвикателства”. Събитието се реализира в рамките на проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“, чиято цел е да насърчи включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво - в частност, имащи отношение към функционирането на пробационната система.
Лектори на конференцията бяха Стивън Питс - бивш шеф на отдела за международни проекти на британското Министерство на правосъдието, резидентен туининг съветник по проект „Изграждане на пробационна служба в България” (2005-2007); Рандел Бароус - експерт на британското Министерство на правосъдието, резидентен туининг съветник по проект „Укрепване капацитета на пробационната служба в България” (2007-2009); Лео Тигес - бивш генерален секретар на Европейската организация по пробация; Димитър Русинов - председател на УС на Фонд ИГА; Даниела Йорданова - началник сектор “Пробация” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Андрей Момчилов - експерт на Фонд - ИГА. Участваха представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, пробационни служители, психолози, служители от затворите в страната, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, представители на неправителствени организации и др.
Бяха представени темите: Създаване на пробационната система в България - хора, планове и принципи; Трансфер на добри практики в пробацията през българския опит; Анализ от независим мониторинг на пробацията; Анализ на резултатите от проучване сред осъдените на пробация; 10 години пробация в България; Европейските пробационни правила и тяхното въздействие върху пробационните системи в Източна Европа.
На конференцията беше прочетен поздравителен адрес от Бойка Маринска - народен представител, председател на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на граждани. Поздравление към участниците поднесе и Борис Стратиев от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.
Проект “Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.