Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Novina konf 2 27.04.2016Заключителна конференция, на 22-ри април в София, отбеляза финализирането на Проект “RATES - Система за оценка на риска, рехабилитация и оценка на ефективността в работата със сексуални правонарушители“. Проектът е насочен за изграждане на функционираща система за третиране и супервизия на сексуални правонарушители в България, която да намали нивото на рецидивизъм сред тях и е разработен в 4 основни направления: адаптация и прилагане на ефикасни инструменти за диагностика и оценка на риска; адекватни и ефективни интервенции в затвора; информирано вземане на решения за връщането на сексуалните правонарушители в обществото; качествени, базирани в общността интервенции, осигуряващи непрекъснатост на третирането и супервизията на всеки сексуален правонарушител.
В конференцията взеха участие Елизабет Хейс - експерт по интервенции за сексуални правонарушители към правосъдните служби на Англия и Шотландия, експерт към Европейската организация по пробация; Кристофър Уилсън - експерт и обучител по Проект „Кръгове за подкрепа и отговорност”, Великобритания; Анварс Завацкис - експерт и лицензиран обучител по специализирани оценки на сексуални правонарушители, Латвия; Санита Якусева и Аинис Юкс - експерти и обучители по работа със сексуални правонарушители, Латвия; доц. Владимир Велинов – психиатър, Георги Кирилов – психолог и психоаналитик, Димитър Русинов - председател на УС на Фонд ИГА; Даниела Йорданова – началник сектор «Пробация» към Главна дирекция «Изпълнение на наказанията»; Андрей Момчилов - експерт на Фонд - ИГА, Валентина Гешева - управител на ЦСРИ за правонарушители на Фонд - ИГА, Дочо Михайлов – независим експерт и анализатор, Емилия Паунова – координатор във Фонд – ИГА, както и представители на Министерство на правосъдието, пробационни служители, психолози, служители от затворите в страната, представители на неправителствени организации и др.
Бяха представени Система за работа със сексуални правонарушители в Латвия, Оценка на риска при сексуални правонарушители, включваща инструментите STATIC 99, STABLE 2007 и ACUTE 2007, Корекционна програма за работа със сексуални правонарушители, Практически казуси от апробирането на Корекционната програма, Трудности и предизвикателства в оценката на риска, Кръговете за подкрепа и отговорност, както и пилотирането им в България, Система за оценка на ефекта от работата със сексуални правонарушители и др.
Проектът се финансира от от Фондация ОУК, Швейцария.