Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
180 Obuch 17.06.2016От 5 до 12 юни в Парк хотел „Троян”, в рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”, се проведе Обучение на обучители, в което взеха участие служители на затворите в Бургас, Стара Загора, Враца, София и Ловеч.

Основните теми, засегнати в обучението, касаеха спецификата на обучението на служителите от местата за лишаване от свобода, тяхната работа в екип, работата с програмите за обучение на служителите, както и супервизията в местата за лишаване от свобода.

Обучението се водеше от шестима лектори, експерти в съответната област, като паралелно с него се провеждаше и индивидуална супервизия с обучаемите.

На обучението присъстваха двама експерти за оценка на ефективността, които събираха обратна връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проектът се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“