Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Bez zigari (2)В началото на месец юни в ЦСРИ се проведе интерактивна здравно-информационна беседа, тематично свързана със Световния ден без тютюн. Събитието бе инициирано от екипа на ЦСРИ и Наблюдавано жилище, в партньорство с Регионална здравна инспекция - Пловдив и се проведе в четири части: Мултимедийно представяне на основните рискове при употреба на тютюневи изделия, рискове при развиващия се детски организъм, грижи за здравето и форми на превенция; Беседа с младите хора; При желание - измерване с дихателен апарат на въглеродния монооксид в издишан въздух при активни и пасивни пушачи; Дискуция в неформална среда. Предоставиха се и здравно-информационни материали и стикери

Темата беше представена от В. Начева - експерт на РЗИ, Пловдив. Модератор на отделните панели беше Любен Иванов (управител на ЦСРИ и Наблюдавано жилище). Участие в мероприятието взеха деца и младежи от ЦСРИ и Наблюдавано жилище, както и от партниращите социални услуги: Кризисен център за деца с девиантно поведение, ДДЛРГ към КСУ "Олга Скобелева", ЦНСТ "Майка Тереза" и ЦНСТ "Детска къща" към КСУДС.

Bez zigari (1)Специални гости на събитието бяха Нина Банкова и Сиана Кокова - експерти в Дирекция "Социална политика" на Община Пловдив, Таня Иванова - секретар на МКБТХ, Величко Русев - Управител на Кризисен център, Атанаска Бъклева - Управител на ЦСРИБПЛСБ.

Мото на събитието бе: Информираността в детска възраст е най-добрата форма на превенция!

ЦСРИ и Наблюдавано жилище са социални услуги - делегирани от държавата дейности на Община Пловдив, възложени за управление и администриране на Фонд за превенция на престъпността - ИГА