Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
179 Obuch 24.06.2016В периода 12-19 юни в хотел „Финландия” - Пампорово се проведе Обучение на обучители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“. Участие в него взеха 10 служители от пробационните служби в Смолян, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Сандански, София, Стара Загора и Бургас.

Обучението се водеше от шестима лектори – експерти в съответните области, които представиха теми като: Формиране и управление на екипи; Работа в екип; Особености на груповата динамика и процеси и умения на треньора да ги използва с цел повишаване ефективността от обучението и др. Проведоха се и серия от тренинги за работа с обучителни материали.

Цел на обучението бе повишаване професионалните компетенции на пробационните служители. Едновременно с това се проведоха и индивидуални супервизии с обучаемите.

Съгласно дейностите по проекта обучените служители ще станат обучители на своите колеги от системата, като ще съобразят спецификите но обучението с особеностите на професията. Те ще работят по предварително разработените от експерти и специалисти програми за обучение на пробационни служители.

На обучението присъстваха двама експерти по оценка на ефективността с цел получаване на обратна връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.