Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
1 OBUCHENIYA 12.07.2016В периода 19-26 юни в хотел „Финландия” – Пампорово, се проведе Обучение на служители в местата за лишаване от свобода по Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво.

Участие в обучението взеха 20 служители от затворите във Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София, Белене, Ловеч, Враца, Пазарджик, Бургас, Бобов дол и ПД Бойчиновци .

Обучители бяха петима от обучените вече служители по време на първото обучение по проекта. Освен тях участваха и трима експерт-обучители, които в този случай имаха само подкрепяща роля на основните обучители.

Основните теми разгледаха в различни аспекти особеностите на лицата с ниско интелектуално ниво. Бяха представени индивидуалната и групова работа при работа с лица с ниско интелектуално ниво, като особен акцент бе направен върху проблемите, които съпътстват решаването на конфликти.

По време на обучението се провеждаше и индивидуална супервизия с обучаемите, както и супервизия със служителите, които ще прилагат специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво.

С цел подобряване на крайния резултат на обучението присъстваха и двама експерти за оценка на ефективността, които трябваше да съберат и обобщат обратната връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проектът се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“