Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
2 OBUCHENIYA 12.07.2016От 26 юни до 3 юли в хотел „Ривърсайд” - Банско се проведе Обучение на пробационните служители за повишаване на професионалните им компетенции по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“.

Участие в обучението взеха 20 служители от Областните пробационни служби във Враца, Хасково, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Бургас, Благоевград, Ямбол и Сливен.

В ролята на обучители влязоха четирима пробационни служители, които вече бяха обучени по темата по време на първото обучение по проекта. Редом с тях работиха още трима експерти, които имаха подкрепяща роля в процеса на работа.

В рамките на програмата бяха представени: Международни стандарти и практики в областта на пробацията; Съвременни модели за водене и управление на случай; Психо-социални специфики на правонарушителите; Междуинституционално взаимодействие.

По време на обучението беше провеждана и индивидуална супервизия с обучаемите.

За събиране и обобщване на обратната връзка се погрижиха двама специалисти по оценка на ефективността, чиято цел бе подобряване на разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.